Navigatie menu
zoeken
Samenwonen met 13 nationaliteiten
Fleur Feij |
BSK 1 2024

Samen met 13 nationaliteiten

Labrehuis Plompetorengracht

With thirteen nationalities under one roof, you don't have to travel to get to know other cultures. The Benedictus Labrehuis on the Plompetorengracht is home to forty housemates aged from 4 to 60. Almost half of them were not born in the Netherlands. Fleur Feij (NL, 43) has lived in the residential group for five years and explains how it works there (for this occasion, as an exception, first in English).

‘How does living together work? Surprisingly good. I think partly because the main language at home is English, which is almost nobody's native language.  As a result, everyone makes some extra effort to speak and listen, from which communication actually benefits.

Our house is not a student house. During the day the children go to school, some people study, most go to work. Housemates of non-Dutch descent found themselves in Utrecht for various reasons. For example for their studies, for love, better facilities and opportunities in the labour market, or travelling. There are housemates from North and Central America, Asia and all corners of Europe. In the kitchens you might regularly smell along with the Dutch cuisine; English crust pastry, Hungarian máktorta or homemade pizza. 

internet 512x920 (17 van 31)

Anyone new to the Netherlands has a lot to get used to. Our country is full of rules and forms and housemates who can navigate this very well, and are happy to help others on their way. Or with work for example, to assess if the company you apply for a job with is a reliable company is not easy in a foreign country.  We accompany each other to theatre performances and exhibitions. If someone is sick or doesn't feel like cooking, there is always a meal or a snack left somewhere to be had. A last-minute babysitter, translator or listening ear can quickly be found by sending a message in the group app. Our house cat Knoert never gets tired of playing, she loves all the attention.

Each year we participate in the Open Garden Day. The standard of our garden depends on the size of the garden team in that particular year, flowering modestly or exuberantly. In addition to the garden, we also open our chapel, serve lemonade and are available with our housemates for a chat with visitors. We receive many enthusiastic responses and surprised looks when people discover the Labrehuis. Our building is much deeper than it is wide, so you cannot tell from the front facade how big it actually is. We live close to each other, share facilities such as sanitary facilities, two washing machines, the garden, a handyman shed and a chapel. The house has thirty-one households, slightly more than an average street in the Netherlands. 

internet 512x920 (18 van 31)

In a group such as this you learn to share. Stuff, space, and life itself. We experience a lot from each other. The wars in Ukraine and Gaza, some housemates are affected personally.  During the corona lockdowns it was disrupting as well as a blessing that we were with so many. We have recently started opening the house meetings with the question of how everyone is faring. Whether you want to share something or need something from the house.  This creates even more connection and makes us better aware of how we are doing collectively.

A special type of lifestyle like ours in such a unique place in the city centre is unusual, and especially so in these times. The fact that we contribute to the quality of life in the city centre, look after each other and lovingly care for our house makes us proud to be part of the 42-year history of the Labrehuis.’

Fotografie © Gert-Jan Peddemors


[NL]

Met dertien nationaliteiten onder één dak hoef je niet op reis om andere culturen te leren kennen. In het Benedictus Labrehuis aan de Plompetorengracht wonen veertig huisgenoten in de leeftijd van 4 tot 60 jaar. Bijna de helft daarvan is niet geboren in Nederland. Fleur Feij (NL, 43) woont sinds vijf jaar in de woongroep en vertelt hoe het daar is.

‘Hoe dat samenwonen gaat? Verrassend goed. Ik denk mede doordat de voertaal in huis Engels is, van bijna niemand de moedertaal. Daardoor doet iedereen wat extra moeite om te spreken en te luisteren, wat de communicatie juist ten goede komt. 

internet 512x920 (27 van 31)

Ons huis is geen studentenhuis. De kinderen gaan overdag naar school en een enkeling studeert. De meesten werken. Huisgenoten van niet Nederlandse komaf zijn om verschillende redenen in Utrecht beland. Bijvoorbeeld voor hun studie, de liefde, betere voorzieningen en kansen op de arbeidsmarkt, of op doorreis. Er komen huisgenoten uit Noord- en Midden-Amerika, Azië en uit alle hoeken van Europa. In de keukens ruik je naast Hollandse pot regelmatig een Engelse crust pastry, Hongaarse máktorta of zelfgemaakte pizza. 

Wie nieuw is in Nederland moet aan veel wennen. Ons land staat bol van regels en formulieren en huisgenoten die de weg goed kennen, helpen de anderen graag op weg. Of aan werk bijvoorbeeld, want inschatten of je bij een betrouwbaar bedrijf solliciteert in een land dat je niet kent is niet eenvoudig. We nemen elkaar op sleeptouw naar theatervoorstellingen en exposities. Als iemand ziek is of geen puf heeft om te koken, is er altijd wel ergens een hapje over. Een last-minute oppas, vertaler of luisterend oor is door een berichtje in de groepsapp gauw gevonden. En huiskat Knoert raakt nooit uitgespeeld, die is dol op alle aandacht.

Ieder jaar nemen we deel aan de Open Tuinendag. Afhankelijk van de grootte van het tuinteam dat jaar staat de tuin er bescheiden of uitbundig bloeiend bij. We openen naast de tuin ook onze kapel, schenken limonade en er zijn huisgenoten aanwezig voor een praatje met bezoekers. We krijgen veel enthousiaste reacties en verbaasde blikken als mensen het Labrehuis ontdekken. Ons pand is veel dieper dan breed, dus aan de voorgevel zie je niet af hoe groot het is. We leven dicht op elkaar, delen voorzieningen zoals sanitair, twee wasmachines, de tuin, een klushok en een kapel. Het huis telt eenendertig huishoudens, iets meer dan een gemiddelde straat in Nederland.

In een woongroep leer je om te delen. Spullen, ruimte, en het leven zelf. We maken veel van elkaar mee. De oorlogen in Oekraïne en Gaza raken sommige huisgenoten persoonlijk. Tijdens de lockdowns in coronatijd was het naast ontregelend ook een zegen dat we met zoveel waren. We openen de huisvergaderingen sinds kort met de vraag hoe iedereen erbij zit. Of je iets kwijt wil, of nodig hebt van het huis. Zo ontstaat nog meer verbinding en zijn we beter op de hoogte van wat er bij elkaar speelt. 

Een bijzondere woonvorm als de onze op een unieke plek als de binnenstad is geen vanzelfsprekendheid. En zeker niet in deze tijd. Dat we bijdragen aan de leefbaarheid van de binnenstad, omkijken naar elkaar en met liefde zorg dragen voor ons huis maakt dat we met trots deel uitmaken van de 42-jarige geschiedenis van het Labrehuis.’

Lees ook de korte geschiedenis van het pand

Fotografie © Gert-Jan Peddemors

< naar bewoners-en-straten-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Houten Kraan - Monicabrug
Reünie en feest jarige school - Pieterskerkhof
Roelandt Savery - Boterstraat
Samen met 13 nationaliteiten - Labrehuis Plompetorengracht
Bar Bet - 't Wed
Muziek, lief en leed - De Steegzangers
Meedenken met nieuwe woonplek - in het Beurskwartier
Klappertanden in een koude kerk - Domplein
Korte terugblik - Oud en Nieuw
Stolpersteine voor broers - Steenweg
Bistro tot 2024 .... en dan? - Oudegracht
Augustinuskerk - Open na renovatie
Mieks’ verhaal blijft leven - Kromme Nieuwegracht 35a
Bikkels - Zwemmen in de Oudegracht
Film Werven van Utrecht - Op pad door doolhof kelders
Koorschool treedt graag op - Plompetorengracht
 Hoeden- en pettenwetenschap - Bakkerstraat
150 jaar platanen Begijnekade - Buurtbomenborrel 1 oktober
De kunstenaarsburen - Atelierroute Binnenstad
Festivalhart Park 6 terug - TivoliVredenburg
Studenten - veroveren een kamer
Bartholomeus Gasthuis - Verjaardagstaart met Sharon
De muurschildering van Top - Plompetorengracht
Een verborgen juweeltje - Het Slop
'De stilte van ons hof ' - Zakkendragershof
Van reparatie tot megaklus - Haverstraat
Kleur voor verlaten terrein - Smakkelaarsveld
Herstel werfkelders - Stadhuisbrug, Bezembrug
Plan moet opnieuw gemaakt - Strosteeg
Bijna sloop, gelukkig behouden - Sterrehof
Gewoon getrouwd - Volksbuurtmuseum
Witbaard - Sint Jacobsstraat
Stomerij Hahné - Springweg
Kuijper's Hobbyhuis - Minrebroederstraat
Ambachtshuis - Twijnstraat
Cacao - Oudegracht
Huize Rust Roest - Nieuwegracht
Draaien en drogen - Kolman Oudegracht
42 jaar tussen drop en snoepgoed - Vinkenburgstraat
Altijd druk met verstelwerk - Twijnstraat
Kopijwinkel 30 jaar - Lange Smeestraat
Sigarenrokende levensgenieter - Janskerkhof
Groenavond met de buren - In de 3 Krone Oudegracht
Over katholieke Brabanders - Nieuwegracht
Graalhuis - Spiritualiteit Nieuwegracht
Over de schutting naar de buren - Croeselaan
Broedplaats circulariteit - Greenhouse Croeselaan
Burencontact door schoffelen - Pauwhof
De Catharinatuinen - waar de vroedmeesterpad fluit
Schoonheid van Plompetorengracht - Herzien boek
Delicatessenwinkel gestopt - Steenweg
Online losplek reserveren - Twijnstraat
Hortus in oude luister hersteld - Lange Nieuwstraat
Vaderlijke gastvrijheid - Dirck van Zuylenstraat
Waar je je meteen thuis voelt - Café van Wegen
Samen in een monumentale flat - Martinuskerk
Augustijnerklooster - Jacobskerkhof 2
De Sjuut, dorp in stad - Buurthuis Zeven Steegjes
Tolsteegbarrière - [BEWONERS EN STRATEN]
Wielrennen met Café Domkop - Loeff Berchmakerstraat
Groener en autoluw - Westerkade
Ornamenten, engelen en fresco's - Sint Augustinuskerk Oudegracht
Een nomade in de binnenstad - Agnietenstraat
Toen was het héél gewoon - Jaarbeursplein, Steenweg en...
Auto d’rin of d’ruit? - Twee meningen in de Bergstraat
Even binnenkijken - Slachtstraat
Visuele prikkels - in de Binnenstad
35 jaar vraagbaken voor pelgrims - Janskerkhof
Theo van de Vathorst - Etalage expositie Oudegracht
Romeins dorp - Ten zuiden van Domplein
Jan Scherjon overleden - Oudegracht
Herindeling onder de loep - Ledig Erf
Topgevels - wandeling
Studeren dankzij Vrijvrouwe - Renswoude Lange Nieuwstraat
Strak ontwerp, oud huis - Loeff Berchmakerstraat
Utrechts wieg - Tussen Domplein en Vismarkt
950 kelders, is dat alles? - Onder wegdek en langs grachten
Ontmoeting met de buren - In de 3Krone
Persoonlijk onderwijs - In de Wolvenbuurt
Struikelsteen voor Jeannetta - Lange Lauwerstraat
Nieuw beeld, oud materiaal - Beeldenpark Croeselaan
Dokteren in 75-jarige Mariahoek - Willem van der Kraan
Wandelroute door de Binnenstad - Universiteits- en HBO-panden
Dokter Q - Het kind van Joods Wijk C
Open tuinendag 2021 - Achterom bij de buren
Eerst zien, dan geloven - Croeselaan
35cm stoep, achter een biotoop - Kromme Nieuwegracht
Wietse beschermt de oceaan - vanuit de binnenstad
Wetenschap en liefde - op de Haverstraat
Uitvalsbasis jonge vrouwen - Kromme Nieuwegracht 3-5
Vuilnis rapen als medicijn - tegen cynisme
Straks cultureel centrum - ooit bakkerij en judoschool
Boven Utrechts drukste locatie - rustig en stil
Wonen in een etalage - op de Voorstraat
Speciaalzaken verdwijnen - En maken plaats voor horeca
Positief over herinrichting - maar ook verbeterpunten
Otto Hamer (1938 – 2020) - Maatschappelijk bewogen