Navigatie menu
zoeken
Breedstraatbuurt
Breedstraatbuurt
 BEWONERS   Breedstraatbuurt

De Breedstraatbuurt ligt in de Noordelijke Binnenstad tussen de Oudegracht, Plompetorengracht, Voorstraat en Asch van Wijckskade. Er wonen 2.655 mensen (bron: allecijfers 2021). De lapjesmarkt en de watertoren kenmerken het gebied. De afgelopen decennia waren er met regelmaat problemen rond drugsgebruik, tippel- en prostitutiezone. Maar dat is voorbij. In 2008 pakte de gemeente de overlast aan. De huizen in deze, van origine middeleeuwse wijk, stonden in de 70-er jaren op de nominatie om gesloopt te worden voor stadsvernieuwing. Enorme leegstand tekende het straatbeeld en daarna kraak. Redelijk wat bewoners uit die tijd wonen nu nog in de buurt. Inmiddels zijn er veel eigendomswoningen en sociale huurwoningen. Woningcorporatie Portaal is een van de grote verhuurders in het gebied.

 

Bewonersblog | 31 december 2021

Op een verborgen plekje aan de Lauwerhof in de Noordelijke Binnenstad van Utrecht is een oude muurschildering te vinden. De onthulling is zowat 30 jaar geleden geweest, tijdens een theaterproject dat speelt op verschillende plekken van het voormalig Predikherenklooster. Veel bewoners die daar en in de directe omgeving wonen hebben er - in grote saamhorigheid - aan meegedaan.

kaartdef
 

Het theaterstuk draait om Albertus Magnus (ca. 1200 - 1280) de stichter van het Predikherenklooster. Op 15 november 1992 is zijn naamdag gevierd. Hij heeft de naam een groot tovenaar te zijn, zoals veel geestelijken in zijn tijd. Want de mensen in de donkere middeleeuwen zijn van vrees vervuld door de verdoemenis en vervloekingen die hen kunnen treffen. De diepte van hun angst moet worden verstaan vanuit het magisch wereldbeeld waarin bezweringen, toverij en duivelse machten een vanzelfsprekende realiteit zijn. Daarin worden mensen met het ‘boze oog’ (zwartkijkers met kwade bedoelingen) waargenomen als gruwelijke wezens. Eenmaal daardoor bezeten is men volledig afhankelijk van figuren met ‘omtover’ talenten om ervan bevrijd te worden. Het luiden van kerkklokken en het afsteken van vuurwerk, allebei bedoeld om boze geesten te verjagen, herinneren nog aan die tijd.

De film, gemaakt door Tom Heger uit de Lange Lauwerstraat, laat een korte impressie zien van wat zich tijdens de viering afspeelt. Op deze reis terug in de tijd is buurtcentrum de Lauwer te zien, dat fungeert als herberg. Daarmee is - om iedereen te laten meegenieten - een videoverbinding aangelegd naar het plekje met de wandschildering. Het buurthuis bestaat helaas niet meer, de speelplaats gelukkig nog wel.

De eerste scene van de film is daar vlakbij, in de tuin van Predikherenkerkhof 9. Een vader en zijn jonge dochter – gespeeld door Gerard Mix uit de Voorstraat en Brechtje Hartog van de Lauwerhof – hebben in de middeleeuwse krochten een afgrijselijk monster gezien. Op een andere plaats verschijnt Maria, gespeeld door Tinie van Berkel uit de Lange Lauwerstraat. En de rollen van de historische figuren Thomas van Aquino en zijn leermeester Albertus Magnus worden gespeeld door Peter van Dijk en de Heidelbergse arts Jaro die in de woongroep aan Predikerenkerkhof 13 wonen. De benedenverdieping van hun huis is voor deze gelegenheid als refter -eetzaal van het klooster- ingericht.

Daar en elders treedt het uit monniken bestaande buurtkoor op. Zij hebben onder leiding van dirigent Bert Nederhof uit de Korte Lauwerstraat Gregoriaanse liederen ingestudeerd, die ten gehore worden gebracht. Ook ontmoeten ze een echte ‘broeder’ - namelijk Piet Struik (1926 - 2010) de Provinciaal der Predikheren (oftewel hoofd van de Dominicanen in Nederland) - die langs is gekomen om de muurschildering te onthullen.

Naar de verkorte film (editing DeTotem)

Bij de organisatie van het buurttheaterspel ‘Magnus 1992’ zijn betrokken geweest:
De Dominicaanse Woongemeenschap aan Brigittenstraat 15, kledij en maaltijdverzorging. Cor van Oostrum, ceremoniemeester. Ingrid van Leeuwen, regie. Joke Bos, productieleiding.

 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Binnenstad030
Breedstraatbuurt
Wijk C.