Navigatie menu
zoeken
Trappen aan de Moreelsebrug stap dichterbij
Trappen aan de Moreelsebrug stap dichterbij
 [ACHTER HET] NIEUWS  Trappen aan de Moreelsebrug stap dichterbij [UPDATE]
Ineke Inklaar |
25 febr 2022

De gemeente heeft afspraken met Klépierre gemaakt en met ProRail voortgang geboekt in het mogelijk maken van trappen aan de Moreelsebrug. Het is al lang een wens van veel Utrechters en de gemeenteraad om via deze brug de perrons van station Utrecht Centraal toegankelijk te maken. En andersom, om vanaf de perrons via de brug de stad beter te kunnen bereiken. Nu er een akkoord is over de komst van trappen van de brug naar de perrons, krijgt Klépierre een geheimgehouden bedrag van de gemeente.

De reden voor de financiële vergoeding: de waarde van het vastgoed daalt als treinreizigers HC kunnen omzeilen. De som die Klépierre krijgt, is bepaald aan de hand van een second opinion die de gemeente heeft aangevraagd. Dat staat in een brief van wethouder Eerenberg.
De trappen worden pas in 2026 aangelegd, omdat Klépierre, eigenaar van HC, dan de tijd heeft te herstellen van de coronadip. Bovendien komt eerst nog een renovatie van het deel bij het Moreelsepark. Ook heeft de gemeente tijd nodig voor besluitvorming en wijziging van het bestemmingsplan en de aanbesteding. En ProRail moet aan de gang met de technische uitwerking. De OVchipkaartpoortjes komen op de perrons, dat is al wel duidelijk.
Omdat in het Jaarsbeurspleingebied zoveel nieuwbouw verrijst, is de verwachting dat het aantal gebruikers van de brug toeneemt. En dus ook van de trappen. Dus is er een maar: het kan gevaarlijk worden bij grote drukte. Daarom gaan de gemeente en ProRail monitoren hoe druk het er nu (al) is. Ook gaan ze kijken hoe het station vanaf de zuidkant beter bereikbaar kan worden.
In 2003 komt de brug over het spoor van Jaarbeurs naar oude Binnenstad ter sprake in het Masterplan Stationsgebied. De Moreelsebrug (zoals de Rabobrug officieel heet) is veel later, in 2016 opgeleverd. In 2012 nam de gemeenteraad een motie aan dat er trappen moesten komen. Vastgoedeigenaar Klépierre was tegen.

Klépierre (voorheen Corio) staakt nu dus het verzet tegen trappen van de Moreelsebrug naar de perrons.  Corio hield de trappen tegen omdat de onderneming vond dat treinreizigers langs de winkels van HC moe(s)ten lopen. Met Klépierre is overeenstemming over het mogelijk plaatsen van trappen na 1 januari 2026.
Daarnaast hebben de gemeente Utrecht en ProRail voortgang geboekt op dit onderwerp. Ze hebben een onderzoek afgerond naar de veiligheid en noodzaak van trappen aan de Moreelsebrug. Er is daardoor meer duidelijkheid over de uitgangspunten voor trappen en er zal samen met ProRail verder gewerkt worden aan de uitwerking en voorbereiding.

'De trappen aan de Moreelsebrug zijn een logische volgende stap voor Utrecht Centraal', zegt Harro Homan, regiodirecteur Randstad Noord bij ProRail. ' Bij het ontwerp van de brug werd er rekening gehouden met trappen aan de brug. We zien het dan ook als een goede toevoeging voor de toekomst, om het groeiende aantal reizigers een prettige extra route te bieden van de trein naar de eindbestemming. Het is mooi om daar samen met de gemeente weer een stap dichterbij te zijn.'

Wethouder Eerenberg vult aan: 'Begin 2023 verwachten we een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen op basis waarvan zij een definitief besluit kunnen nemen of de trappen ook echt aangelegd gaan worden.'

 

Gerelateerd bewonersblog

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022