Navigatie menu
zoeken
Spelen in de verdichte Binnenstad
Spelen in de verdichte Binnenstad
 [ACHTER HET] NIEUWS  Spelen in de verdichte Binnenstad
Elaine Vis |
30 januari 2022

In elke buurt moet voldoende openbaar toegankelijke speelruimte zijn. Dat staat in de Ontwerpvisie Speelruimte 2021. De komende jaren wordt er daarom per wijk een wijkspeelruimtescan uitgewerkt. De Binnenstad met zijn verdichte bouw heeft beperkte openbare speelruimte. Hoe dat op te lossen?

De kleintjes duikelen over rekjes of gaan vol moed van een miniglijbaantje. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling. De binnenstad heeft niet zoveel ruimte. Er is een openbare speelplaats op het Lepelenburg, op de Lauwerhof en in Het Kleine Bos in het park bij het Centraal Museum. In Wijk C zijn de kinderen niet vergeten, er staan toestellen op het binnenterrein van de Pastor van Nuenenstraat en het binnenterrein van de Bergstraat. Gedurende de dag kunnen kleintjes ook terecht bij de speeltoestellen achter het hek op de Wolvenstraat. Op de Lange Roozendaal is een verstopt hoekje ingericht. De Kleine Dom op de Lange Nieuwstraat is de enige beheerde speeltuin.

Ondanks de schaarse ruimte in de Binnenstad is de ambitie van de gemeente hoog. Er moet speelplek komen op 200 meter van elke woning; kleinere plekken voor de jongsten en grotere voor de hele buurt. Dat geldt ook voor de sportvoorzieningen voor de jeugd zoals voetbalkooien en skatebanen. En, als het kan, tussen zoveel mogelijk groen dat aangepast is aan klimaatverandering.

winkeltjespelen

Bij de wens naar speelruimte speelt de beschikbare financiering van Initiatievenfonds en budgetten voor onderhoud en vervanging van de toestellen een rol.
Niet-openbare locaties, zoals sommige schoolpleinen, kunnen misschien tussentijds gebruikt worden na schooltijd als speelplek.

Een toekomstige speelruimtescan moet in kaart brengen wat er is en wat er nog moet komen. Op dit moment zijn deze data nog niet voor handen, maar het is wel duidelijk dat je als klein kindje er bekaaid afkomt in de noordelijke binnenstad. Met name voor ouders van heel jonge kinderen is het ingewikkeld om op de fiets te klimmen met hun kroost voor een half uurtje scharrelen tussen duikelrek en wipkip.

Lieke Dammer heeft het geluk dat zij bij een klein speeltuintje woont op de Lauwerhof.
Nadat haar twee kinderen naar buiten rennen bakt Sofia (3) taartjes en Jonas (5) dartelt met een geïmproviseerde hengel rond het stroompje water dat in het kindvriendelijke plaveisel is uitgetekend. Lieke ‘Wij zijn vaak best wel een tijd buiten, maar het is fijn een plek te hebben waar we ook voor eventjes heen kunnen als er weinig tijd is. Als ik dan ver weg met de kinderen op de fiets moet wordt het meteen een onderneming. Soms spelen de kinderen maar 20 minuten en dan gaan wij weer naar binnen. Als ik kook, kan ik hen vanuit het keukenraam in de gaten houden.’

JonasSpelen2

Eind 2018 dienden bewoners uit de buurt een aanvraag in bij het Initiatievenfonds. De speelplek op de Lauwerhof met toen slechts een enkel duikelrek moest nodig opgeknapt worden. Er werden 37 handtekeningen van buurtbewoners opgehaald waarmee het initiatief ondersteund werd. Voor de nieuwe kleurige speeltuin maakte het Initiatievenfonds zo’n 23.000 euro vrij.

Nu, na klachten van een paar aanwonenden, heeft de gemeente besloten het speeltuintje te verplaatsen. Het tuintje dat iets meer dan een jaar geleden is neergezet moet weer weg.

Maar waarheen? Een nieuwe plek in de Breedstraatbuurt is niet meteen voorhanden, er wordt naar gezocht. De Asch van Wijckskade, bij de voetbalkooi, wordt als mogelijkheid genoemd voor de herplaatsing van de speeltoestellen. 

Lieke ‘Dit tuintje op de Lauwerhof heeft ervoor gezorgd dat ik nu in een echt buurtje woon. Hier ontmoeten de kinderen en ouders elkaar. Ook niet-ouders komen er even bij om een praatje te maken. Vaak is er niemand, maar soms als er één kind is komen de anderen ook eventjes buitenspelen.’ 

Deze wijkvoorziening moet nu wijken, want wat de een als prettig ervaart ziet de ander als pure overlast.

De ambitie van de gemeente om voldoende speelplekken te realiseren ligt vast. In de verdichte Binnenstad is dat een moeilijke opgave, meerdere functies botsen in de verdichte bebouwing. Partijen duikelen met belangen over elkaar, ook op de Lauwerhof waar het gevecht om rust van een paar bewoners versus leefbaarheid voor een groep de saamhorigheid in de buurt schaadt.

Woningcorporatie Portaal, die een flink aantal woningen in de omgeving verhuurd, is erfpachter van de grond op de Lauwerhof en komt binnenkort met een reactie over deze zaak richting gemeente.

 

Lees meer over dit onderwerp in de bewonersblog van de Breedstraatbuurt

Fotografie © Gert-Jan Peddemors

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022