Navigatie menu
zoeken
Toekomst garage en Park Paardenveld nog niet definitief
Toekomst garage en Park Paardenveld nog niet definitief
 [ACHTER HET] NIEUWS  Toekomst garage en Park Paardenveld nog niet definitief
Ben Nijssen |
23 juni 2023

Eindelijk heeft het college een tip van de sluier over de toekomst van de parkeergarage Paardenveld opgelicht. In een brief aan de gemeenteraad valt te lezen dat het college ernaar streeft om de parkeergarage over 2 jaar te sluiten en een nieuwe bestemming voor het vrijkomende gebied vast te stellen. Tegelijkertijd is een start gemaakt met het maken van een definitieve inrichting van het Park Paardenveld.

De erfpacht voor de parkeergarage loopt op 3 september af. Volgens het contract met de exploitant moesten de onderhandelingen over voortzetting al jaren geleden gestart zijn. Dit is volgens de brief aan de raad al 3 jaar (!) aan de hand. Dat de onderhandeling niet soepel zouden verlopen was al duidelijk na het afketsen begin 2016 van het plan om bioscoop De Kade tegen en op de garage te bouwen. De eigenaar van de garage was uiteindelijk wel tevreden over de afkoop van de erfpacht.

Het lijkt er nu op dat de eigenaar van de garage en de gemeente elkaar onder druk zetten en tot het einde van de afloop van de erfpacht niet toe geven aan eisen van de wederpartij. De gemeente zet de eigenaar onder druk door te stellen dat, mocht er geen overeenkomst bereikt zijn, de garage op 1 september leeg opgeleverd moet worden. Dat betekent dat de huurders er ook uit moeten zijn. Inmiddels is de eigenaar van de garage met een voorstel gekomen dat door de gemeente wordt bestudeerd.

Belangrijk punt in de onderhandelingen is de vergoeding die de gemeente voor de opstal moet betalen. Navraag bij één van de huurders van de garage leerde dat de huurders een brief van de eigenaar hebben gekregen dat de huur per 1 september afloopt. Wat er daarna gaat gebeuren werd niet duidelijk gemaakt. De huurder was ook niet op de hoogte van de brief van het college aan de raad. Overigens was er in de huurcontracten al rekening mee gehouden dat de huur van de garage mogelijk al in september beëindigd zou worden.

Park
Sluiting van de garage hoeft geen grote gevolgen te hebben voor de inrichting van Park Paardenveld. Wel zullen de mogelijke afbraak en de bouw van een nieuw complex schadelijk kunnen zijn voor het park. Tijdens de participatie bijeenkomst die deze week werd georganiseerd was dit geen speciaal punt van aandacht.

Terras
Als compensatie voor het wegvallen van horecagelegenheid Roost vorig jaar werd Jeu de Boules aangeboden hun terras te vergroten. Tot verbazing van de projectleider is er tot op heden geen terrasvergunning door Jeu de Boules aangevraagd. Het kan zijn dat Jeu de Boules eerst afwacht of ze er na 1 september nog wel zitten of misschien past het niet in hun business model.

Gespannen voet
Aan de bijeenkomst namen enkele ondernemers deel die mogelijkheden zagen om met initiatieven voor horeca in de garage te komen. Zo was er een plan om bovenop de garage een groene tuin inclusief bomen met horeca te maken. Omwonenden reageerden geschrokken. Ook voor de inrichting van het park blijven er voorstellen komen vanuit de horeca in het park.
Daarnaast wordt er druk uitgeoefend om (kleine) evenementen en ander culturele en sportieve functies in het park te laten plaatsvinden. Dit staat op gespannen voet met de ontwikkeling zoals die wordt voorgesteld in de Omgevingsvisie Binnenstad die in de raad al is vastgesteld en waar ook veel omwonenden een voorstander van zijn. Deze visie gaat uit van een functie van het park als een groengebied met veel biodiversiteit, een park dat meehelpt om de klimaatgevolgen te reduceren. Ook dan blijven er diverse recreatiedoeleinden mogelijk, maar op beperkte schaal. Bedacht moet worden dat we het hier gaat over een park van beperkte omvang, terwijl er grotere parken binnen en buiten de Binnenstad zijn, waarin de voorgestelde activiteiten nu niet aanwezig zijn.

Bewonersparticipatie
Het blijft verwonderlijk dat veel bewoners van de stad de Binnenstad blijven zien als dé plek voor het uitgaan en de ontmoeting. Dit wordt gestimuleerd door de participatie zoals die vormgegeven wordt door de gemeente. De hele stad wordt nadrukkelijk uitgenodigd om een visie te geven op de inrichting. Zo was er van de week ook een participatie bijeenkomst over de inrichting van de omgeving rond de Weerdsluis. Ook hier vroegen omwonenden zich af of ze bezig waren een gebied in te richten om vervolgens de hele stad te lokken om daar naartoe te komen.  Verschil met het Paardenveld is dat daar wel meteen een klankbordgroep werd gevormd met representanten van omwonenden.

De deelnemers van de participatie bijeenkomst konden met stickers hun wensen kenbaar maken (traditioneel en weinig bevredigend). Daarnaast organiseert de gemeente tegenwoordig zogenaamde Denk Mee enquêtes. De resultaten daarvan worden in een eerste ontwerpvoorstel gegoten en opnieuw in een bijeenkomst besproken.

 

Ben Nijssen is ook lid van het Wijk C-Komitee
Foto © Luuk Huiskes

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Vernieuwd Volksbuurtmuseum opent op 27 december
Een kijkje achter de schermen bij het stembureau