Navigatie menu
zoeken
Onafhankelijke bemiddelaar voor speelplek Lauwerhof
Onafhankelijke bemiddelaar voor speelplek Lauwerhof
 [ACHTER HET] NIEUWS  Onafhankelijke bemiddelaar voor speelplek Lauwerhof
Elaine Vis |
1 december 2022

Al ruim twee jaar staat het gesprek, over plezier en overlast van een klein speeltuintje op de Lauwerhof, stil. Maar nu is er door de gemeente een onafhankelijke bemiddelaar gevonden. In het eerste kwartaal van 2023 horen de wijk en de gemeenteraad wat de uitkomsten zijn van de gesprekken met de betrokkenen.

Dorien de Wit, van bureau De Beuk, schijnt veel ervaring met vergelijkbare casussen te hebben. Zij voert de komende weken gesprekken met bewoners en belanghebbenden. Het is de ultieme poging, na allerlei eerdere bemiddelingsgesprekken vanuit de gemeente om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. De vastgelopen gesprekken moeten weer vlot getrokken worden.

Op 8 september hebben gemeenteraadsleden in de raadscommissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte gesproken over de speelplek in de Lauwerhof. Er was de grote wens dat bewoners van de Lauwerhof gezamenlijk een oplossing vinden voor de ontstane situatie rondom de speelplek. Wijkwethouder Eva Oosters vroeg daarom nadrukkelijk om nog een ultieme poging te ondernemen. 

Pogingen
Eind 2018 dienden bewoners uit de buurt een aanvraag in bij het Initiatievenfonds. De speelplek op de Lauwerhof met toen slechts een enkel duikelrek moest nodig opgeknapt worden. Er werden 37 handtekeningen van buurtbewoners opgehaald waarmee het initiatief ondersteund werd. Voor de nieuwe kleurige speeltuin maakte het Initiatievenfonds zo’n 23.000 euro vrij. Na klachten van een paar aanwonenden volgden de ene bemiddelingspoging van het wijkbureau na de andere. Geen resultaat.

De gemeente besloot uiteindelijk het speeltuintje te verplaatsen. Er kwam hevig protest van een van de bewonersgroepen, het tuintje dat iets meer dan een jaar geleden was neergezet moest weer weg.
Het speeltuintje staat er nu nog totdat er een oplossing is gevonden. De lucht is nog niet opgeklaard. Verschillende bewoners praten al tijden niet meer met elkaar.

De eerder dit jaar door de gemeente voorgenomen verplaatsing van een groot deel van de speeltoestellen is voor alsnog officieel terug getrokken om zo een open gesprek mogelijk te maken. De uitgangspunten voor de oplossing zullen volgens de raad met alle betrokkenen opgesteld moeten worden. Dan pas is het duidelijk of het speeltuintje mag blijven, verplaatst wordt of wordt aangepast.

Gerelateerd
https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/nieuws/Spelen-in-de-verdichte-Binnenstad

https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/blogs/Breedstraatbuurt

 

 

 

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Miljoenenschade na vertraging bij bouw Galaxy Tower
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Kapitaalkrachtige huurder(s) gezocht voor Magazijn de Zon