Navigatie menu
zoeken
Nieuwe bijeenkomsten over knip Ledig Erf
Nieuwe bijeenkomsten over knip Ledig Erf
 [ACHTER HET] NIEUWS  Nieuwe bijeenkomsten over knip Ledig Erf
Ineke Inklaar |
31 maart 2023

Er komen 12, 17 en 20 april nieuwe bijeenkomsten voor omwonenden van het Ledig Erf. Opnieuw gaat het dan over de voorgenomen blokkade op de Vaartscherijnbrug. Bedoeling van die knip is om autoverkeer tussen Catharijnesingel en Tolsteegsingel (en omgekeerd) onmogelijk te maken.

De gemeente noemt het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat de Zuidpoort. Dit moet door de verkeersmaatregel groener en leefbaarder worden. Eind vorig jaar waren eerste buurtbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers over dit onderwerp. Meer dan 200 mensen hebben hun mening gegeven.

Het merendeel is, zo concludeert de gemeente in een verslag, vóór om van het Ledig Erf een gezellig, groen en veilig plein te maken met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dan moeten de fietspaden wel breder worden en de oversteken veiliger.

‘Geen omrijden of gedoe’
Mensen zijn wel bezorgd: kunnen ze straks nog wel makkelijk bij hun eigen huis of bij belangrijke voorzieningen komen. Zonder omrijden, want dat zorgt voor extra uitstoot en overlast – of gedoe. En het liefst willen ze ook dicht bij huis kunnen parkeren. Dat geldt met name voor ouderen: hun bereikbaarheid en mobiliteit verdient extra aandacht.

LErfknipblauweautoSommigen vrezen ook dat het sluipverkeer – bijvoorbeeld via de Twijnstraat – zal toenemen. De gemeente onderzoekt wat zij kan doen om dit doorgaande autoverkeer te weren.

Diverse omwonenden van het Ledig Erf dringen aan op een betere busverbinding van en naar de Binnenstad. Ook is het handig als de tram ook ’s avonds en in het weekend gaat rijden. En maak de omgeving van station Vaartsche Rijn dan aantrekkelijk: nu stikt het er van de wild geparkeerde fietsen, was het advies.

Dit najaar neemt de raad een besluit over hoe het Ledig Erf er in de toekomst zal uitzien en over de aanpassingen die nodig zijn voor het verkeer in en rond de Zuidpoort. Komt er een akkoord van de gemeenteraadsleden en is er geld, dan werken ambtenaren globale ontwerpen uit. In die fase kunnen bewoners en ondernemers weer participeren.

Bijeenkomsten
De bijeenkomst van 12 april is van 17-20.30 in het Stadskantoor. Deze is voor de buurten Bleekstraat, Hooch Boulandt en Moreelsepark.
De bijeenkomst van 17 april is van 17-20.30 uur in de Kaffeetaria aan de Saffierlaan. Deze is voor bewoners van Hoograven, Tolsteeg en Dichterswijk
De bijeenkomst van 20 april is van 17-20.30 uur in de Kaffeetaria aan de Saffierlaan. Deze is voor de zuidelijke Binnenstad, Sterrenwijk en Watervogelbuurt.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan