Navigatie menu
zoeken
Gemeente werkt aan criteria voor evenementenlocaties
Gemeente werkt aan criteria voor evenementenlocaties
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gemeente werkt aan criteria voor evenementenlocaties
Ineke Inklaar |
27 maart 2023

Het Domplein, het Stadhuisplein, park Lepelenburg en het Lucasbolwerk zijn vier evenementenlocaties in de Binnenstad waar de gemeente de komende tijd gaat vastleggen wat daar qua evenementen is toegestaan. Dat wordt vastgelegd in een zogeheten locatieprofiel.

In het voorstel dat het college naar de raad gestuurd heeft, staat dat per plek een beschrijving komt van het aantal evenementen, de grootte en de duur ervan in een jaar, het muziekgeluid, ecologie, erfgoed en bereikbaarheid.
De zes andere locaties waarvoor dit gebeurt zijn het Griftpark, het Julianapark, het Wilhelminapark, Park Transwijk, het Máximapark en recreatiegebied Strijkviertel.

In het coalitieakkoord staat dat die locatieprofielen moeten komen voor plekken waar veel evenementen plaatsvinden. Eerder had de gemeente daar al een begin mee gemaakt en er inspraak over gevraagd, maar vanwege corona heeft Utrecht die inventarisatie tijdelijk stopgezet. De gemeente hoopt met het opstellen van kaders op een betere balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Ook streeft ze naar een betere spreiding van evenementen over de stad. Gezondheid, duurzaamheid, inclusie en toegankelijkheid krijgen meer aandacht.

Over het Domplein en het Stadshuisplein staat in de raadsbrief: ‘locaties waar verhoudingsgewijs het aantal evenementen hoog is en dit, in combinatie met het reguliere gebruik van de locatie, aandacht vraagt voor de balans van leefbaarheid en levendigheid. Ook kan invulling gegeven worden aan de omgevingsvisie binnenstad door evenementen op deze locaties beter te spreiden’.

Park Lepelenburg is volgens b. en w. een rijksmonument met veel groen en een belangrijke ontmoetingsfunctie voor de buurt. Ook is sprake van intensief recreatief gebruik waaronder een aantal (grote) evenementen. Hier moet het profiel ervoor zorgen dat de ‘verschillende kwaliteiten van de plek’ behouden blijven.

Bij het Lucasbolwerk, tussen de levendigheid van de Nobelstraat- het Griftpark en park Lepelenburg, moet het locatieprofiel volgens het college bijdragen aan de balans tussen levendigheid en leefbaarheid van het omliggende gebied. Ook moet ‘verbinding worden gelegd met de aanpak Nobelstraat’.

Vanaf april werken ambtenaren aan het opstellen van de locatieprofielen. Soms laten ze daarvoor (aanvullende) onderzoeken doen op het gebied van geluid, erfgoed en ecologie. Er komen participatiemogelijkheden voor (nieuwe) bewoners, organisatoren en andere belanghebbenden.

Eind dit jaar zouden de profielen klaar moeten zijn.

 

Foto: Luuk Huiskes

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan