Navigatie menu
zoeken
 Collectief sluitingsuur op Nobelstraat mogelijk
 Collectief sluitingsuur op Nobelstraat mogelijk
 [ACHTER HET] NIEUWS  Collectief sluitingsuur op Nobelstraat mogelijk
Redactie |
6 februari 2023

Handhaven op de Nobelstraat kan volgens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast. De stichting verwijst in een brief naar een zaak uit 2016 waar de gemeente toen zonder enige twijfel een eind maakte aan overlast van horeca bezoekers

De bewoners van de Nobelstraat ervaren al jaar en dag enorm veel overlast. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de politie, de gemeente, bewoners en de horeca en andere ondernemers. Het leek alsof er vanuit de gemeente te weinig middelen zijn om de overlast blijvend aan te pakken, er zou met name niet objectief gemeten kunnen worden.

In de brief aan B&W wordt gesteld dat het in de Nobelstraat voornamelijk om witte horecabezoekers gaat. In de zaak uit 2016 ging het om allochtone bezoekers en toen greep de overheid wel meteen in.
De Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast meent dat ook nu met de Algemene Politie Verordening (APV) in de hand er actie ondernomen kan worden.

 


Aan burgemeester Dijksma,

Hierbij verzoek ik u namens de Utrechtse Stichting tegen
Geluidsoverlast handhavend op te treden ivm de geluidsoverlast 's
avonds, 's nachts en vroeg in de ochtend van horeca ondernemingen op
de Nobelstraat.

De overlast wordt mede veroorzaakt door bezoekers die zich bij de
toegang tot de horeca onderneming ophouden, wachtend totdat ze naar
binnen gaan of toegelaten worden én door bezoekers die de onderneming,
al of niet in aangeschoten staat, verlaten. Horeca ondernemers zijn
ook verantwoordelijk voor de herrie buiten bij de voordeur, zo is al
jaar en dag de handhavingspraktijk in Utrecht waar het allochtone
horeca betreft.

Ik herinner aan het thee- en koffiehuis Feminine op de Helfrichlaan
dat om 23.00 dicht moest omdat de mannelijke bezoekers met een
Marokkaanse achtergrond zich bij de voordeur ophielden en dat volgens
het besluit van uw verlichte voorganger PvdA- burgemeester Brouwer
intimiderend was voor voorbijgangers
(http://www.keesvanoosten.nl/het-marokkaanse-theehuis-feminine/).

De APV voorziet in de mogelijkheid om een collectief sluitingsuur in
te stellen, zoals dat ook op de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor
en de Amaliastraat gedaan is voor de horeca door uw liberale
voorganger Van Zanen. Ik wil er op wijzen dat het toen kennelijk niet
nodig was de overlast objectief vast te stellen die veroorzaakt zou
zijn door elke individuele horeca ondernemer, dat er ook (volgens de
politie registratie) nauwelijks over nachtelijke overlast werd
geklaagd en dat er ook niet eerder handhavend was opgetreden wegens
overlast tegen de betreffende horeca ondernemers en dat er ook geen
geluidsmetingen hadden plaatsgevonden. De overlast op straat werd (en
wordt) overigens voornamelijk veroorzaakt door witte jeugdige
bezoekers van de horeca in de binnenstad die zich daar klem drinken en
langs de Amsterdamsestraatweg luidkeels en kotsend huiswaarts keren.

Ik verzoek u dus om mbt de horeca op de Nobelstraat op dezelfde manier
te handhaven als de burgemeester in 2016 gedaan heeft en geen verschil
te maken tussen de allochtone horeca op de Amsterdamsestraatweg
(waarbij geen sprake was van alcoholgebruik) en witte horeca op de
Nobelstraat (waarbij wél sprake is van alcohol gebruik).

Drs. C. van Oosten
Bureau Rechtsbescherming

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Literatuurmuseum in Magazijn de Zon
Overdracht klokken aan gemeente
Zocherpark verdient beter beleid en beheer