Navigatie menu
zoeken
De stand van zaken rondom De Dom
De stand van zaken rondom De Dom
 [ACHTER HET] NIEUWS  De stand van zaken rondom De Dom
Uit Wijkbericht Wijkbureau Binnenstad |
11 oktober 2023

Met de restauratie zorgen we dat de Domtoren de komende 50 jaar geen groot onderhoud meer nodig heeft. De restauratie gaat sneller dan verwacht. Waarschijnlijk is het werk medio 2024 klaar, in plaats van eind 2024. Ook verwachten we dat de restauratie wordt afgerond binnen het budget.

Het werk aan de lantaarn (de bovenste 40 meter van de toren) en aan de tweede geleding (het midden) is zo goed als klaar. Aan de eerste geleding (het onderste deel) moet nog ongeveer de helft van het werk plaatsvinden. Dit is vooral vervangen van natuursteen. Naar verwachting kunnen we begin 2024 de gerestaureerde wijzers en wijzerplaten terugplaatsen.

Buurkerk-en-Domtoren-UtrechtDe Buurkerk en de Dom © Historien.nl

Afbreken steiger
Eind september zijn we gestart met het afbreken van de steiger. Naar verwachting is eind 2023 de lantaarn weer helemaal zichtbaar, en is medio 2024 de hele toren uit de steigers. Er zijn veel maatregelen genomen voor de veiligheid, zoals het aanbrengen van netten, valschermen en een veiligheidsplatform.

De steiger wordt in delen afgebroken binnen de bouwplaats en afgevoerd. Het af- en aanrijden van vrachtwagens zal beperkt blijven. De doorgang onder de Domtoren blijft de komende tijd beschikbaar. 

Geluid
Met name het uithakken van voegen veroorzaakt geluidshinder voor de omgeving. Vanaf juni hebben we het voeghakken tijdelijk gestaakt, zodat omwonenden in de zomer een periode van rust hadden. Intussen hebben wij onderzocht of er mogelijkheden zijn om het werk stiller uit te voeren. Helaas bestaan er geen effectieve maatregelen. Daarnaast hebben we een geluidsmeting laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we minder geluid veroorzaken dan maximaal is toegestaan. 

Half oktober starten we weer met voeghakken. We moeten vanaf dat moment nog ongeveer 20 weken aan voeghakwerk doen, tot eind maart 2024. Het voeghakken is onvermijdelijk bij deze restauratie en we kunnen het helaas niet nog verder versnellen. 

Als u erg veel overlast ervaart, of vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen (zie contactgegevens op de volgende pagina).

Werktijden 
Het werk op de bouwplaats begint om 7.00 uur  ’s ochtends, zoals is toegestaan door de gemeente Utrecht. 

Resultaten vieren
De resultaten van de restauratie worden steeds meer zichtbaar. De eerste gerestaureerde glas-in-lood vensters zijn teruggeplaatst in de toren. In tegenstelling tot in de oude situatie, laten de ramen nu volop licht door. Deze verbetering zal straks ook vanaf de buitenkant goed te zien zijn.

domkerk518x920© Gert-Jan Peddemors

Er is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe, permanente verlichting van de Domtoren. Dit ontwerp is in september 2023 definitief goedgekeurd. Het ontwerp lijkt op de vorige situatie en is op een paar onderdelen aangepast. Verschillende delen van de toren kunnen straks apart verlicht worden. Ook kunnen we afwisselen in intensiteit en kleur van het licht. Feller en/of gekleurd licht wordt maar een paar keer per jaar toegestaan bij bijzondere (inter)nationale gebeurtenissen.

Bezoek aan de Domtoren 
De Domtoren blijft tijdens de restauratie te bezoeken via de trap. Bezoekers kunnen hierbij de resultaten van de restauratie goed zien. Binnen enkele weken is er weer een vrij uitzicht vanaf de top. Zie de website van exploitant Utrecht Marketing www.domtoren.nl voor meer informatie over tickets en activiteiten. 

Van Dom tot steengoed 
We willen duurzaam en circulair omgaan met het restmateriaal dat van de Domtoren afkomt. Daarom is de campagne ‘Van Dom tot steengoed’ opgericht. Het doel is om het restmateriaal een nieuwe bestemming te geven en om geld op te halen voor bijzondere restauratieprojecten. De campagne is een initiatief van Utrecht Marketing, de Stichting Utrechts EigenDom, Brokkenmákers en gemeente Utrecht. Meer informatie www.vandomtotsteengoed.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de Domtoren?
Aannemingsbedrijf Nico de Bont
Uitvoerder Toon Weijters 06 - 54 97 78 09

•          Elke dinsdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u langskomen met uw vragen op Servetstraat 7.

•          Op www.utrecht.nl/domtoren staat een reactieformulier voor uw opmerkingen of vragen.

•          U kunt ook bellen met de gemeente en vragen naar project Domtoren via nummer  14 030.

Wilt u wijkberichten over dit project per mail ontvangen? Mail dan naar domtoren@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad: binnenstad@utrecht.nl of via telefoon 14 030.

 

Foto bovenin © Pierre Banoori

 

 

           

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Vernieuwd Volksbuurtmuseum opent op 27 december
Een kijkje achter de schermen bij het stembureau