Navigatie menu
zoeken
Archieven bewoners Breedstraatbuurt |
31 dec. 2022

Magnus 1992

Op een verborgen plekje aan de Lauwerhof in de binnenstad van Utrecht is een oude muurschildering te vinden. De onthulling is zowat 30 jaar geleden geweest, tijdens een theaterproject dat speelt op verschillende plekken van het voormalig Predikherenklooster. Veel bewoners die daar en in de directe omgeving wonen hebben er - in grote saamhorigheid - aan meegedaan.

Het theaterstuk draait om Albertus Magnus (ca. 1200 - 1280) de stichter van het Predikherenklooster. Op 15 november 1992 is zijn naamdag gevierd. Hij heeft de naam een groot tovenaar te zijn, zoals veel geestelijken in zijn tijd. Want de mensen in de donkere middeleeuwen zijn van vrees vervuld door de verdoemenis en vervloekingen die hen kunnen treffen. De diepte van hun angst moet worden verstaan vanuit het magisch wereldbeeld waarin bezweringen, toverij en duivelse machten een vanzelfsprekende realiteit zijn. Daarin worden mensen met het ‘boze oog’ (zwartkijkers met kwade bedoelingen) waargenomen als gruwelijke wezens. Eenmaal daardoor bezeten is men volledig afhankelijk van figuren met ‘omtover’ talenten om ervan bevrijd te worden. Het luiden van kerkklokken en het afsteken van vuurwerk, allebei bedoeld om boze geesten te verjagen, herinneren nog aan die tijd. 

De film, gemaakt door Tom Heger uit de Lange Lauwerstraat laat een korte impressie zien van wat zich tijdens de viering afspeelt. Op deze reis terug in de tijd is buurtcentrum de Lauwer te zien, dat fungeert als herberg. Daarmee is - om iedereen te laten meegenieten - een videoverbinding aangelegd naar het plekje met de wandschildering. Het buurthuis bestaat helaas niet meer, de speelplaats gelukkig nog wel. 

De eerste scene van de film is hier vlakbij, in de tuin van Predikherenkerkhof 9. Een vader en zijn jonge dochter – gespeelt door Gerard Mix uit de Voorstraat en Brechtje Hartog van de Lauwerhof – hebben in de middeleeuwse krochten een afgrijselijk monster gezien. Op een andere plaats verschijnt Maria, gespeeld door Tinie van Berkel uit de Lange Lauwerstraat. En de rollen van de historische figuren Thomas van Aquino en zijn leermeester Albertus Magnus worden gespeeld door Peter van Dijk en de Heidelbergse arts Jaro die in de woongroep aan Predikerenkerkhof 13 wonen. De benedenverdieping van hun huis is voor deze gelegenheid als refter (eetzaal van het klooster) ingericht. Daar en elders treedt het uit monniken bestaande buurtkoor op. Zij hebben onder leiding van dirigent Bert Nederhof uit de Korte Lauwerstraat Gregoriaanse liederen ingestudeerd, die ten gehore worden gebracht. Ook ontmoeten ze een echte ‘broeder’ - namelijk Piet Struik (1926 - 2010) de Provinciaal der Predikheren (oftewel hoofd van de Dominicanen in Nederland) - die langs is gekomen om de muurschildering te onthullen.

Met dank aan DeTotem (editing korte versie)

< naar camera-loopt-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven