Navigatie menu
zoeken
Bewoners Croeselaan
Bewoners Croeselaan
 BEWONERSGROEP  Croeselaan

Activiteiten van de bewonersgroep Croeselaan

Woonprotest Utrecht gaat door, roept stadsbestuur op tot ander woonbeleid

Ingezonden door de bewonersgroep | 19 november 2021

21 november heeft ook Utrecht een groot Woonprotest. Ruim 20 organisaties en vele bewoners organiseren samen dit protest om aandacht te vragen voor de extreme woningnood. Ze roepen daarbij de landelijke politiek en het stadsbestuur op om nu in te grijpen met ander woonbeleid. “Ook Utrecht kan met andere keuzes de wooncrisis oplossen”, aldus de organisatie. Zij stellen 8 concrete eisen aan het stadsbestuur.

Het woonprotest hoopt met deze acht eisen het stadsbestuur te bewegen om nu actie te ondernemen tegen de wooncrisis en niet te wachten op maatregelen van de landelijke overheid. De woningnood is gigantisch in Utrecht, bijna iedereen die een woning zoekt wordt geraakt. “Utrecht staat niet machteloos in deze wooncrisis. De lokale politiek kan andere keuzes maken. En we roepen alle Utrechters op om dat 21 november luid en duidelijk te laten horen.” De organisatie ondersteunt ook het landelijk woonmanifest wat de politiek in Den Haag oproept om ander woonbeleid te volgen.

Utrecht kan volgens de organisatie meer doen als het gaat om bouw van betaalbare woningen, tegengaan van huisjesmelkers, behoud van sociale huur, leegstand, grondspeculatie en dakloosheid. In hun manifest komen ze met concrete voorstellen zoals het instellen van een vergunningsplicht voor verhuurders en het beboeten van leegstand. Met deze maatregelen hopen ze dat de stad zorgt voor meer betaalbare woningen. Zij zien wonen als een recht en willen het gebruik van de woningnood voor financieel gewin door beleggers indammen.

In het kort:
Maak van het bestrijden van dakloosheid topprioriteit
Zorg voor een breed toegankelijke volkshuisvesting
Garandeer betaalbaarheid
Garandeer woonzekerheid
Verklein de woonongelijkheid tussen woon en huur
Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting
Geef burgers gelijkwaardige inspraak
Dam de financialisering van huisvesting in
Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans
Pak leegstand stevig aan

Het Woonprotest Utrecht is 21 november vanaf 13u op het jaarbeursplein. Alle geldende Coronamaatregelen worden daarbij in acht genomen. De organisatie is hierover in nauw contact met de autoriteiten en neemt bijvoorbeeld maatregelen om te zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Meer weten: www.woonprotestutrecht.nl 

 

Eerst zien, dan geloven

Elaine Vis | 24 juni 2021

Tegenover het spiegelende hoofdkantoor van de Rabobank op de Croeselaan woont kunstenaar Pet van de Luijtgaarden (45). Hij huurt hier al vijftien jaar een degelijke vooroorlogse woning en leeft er samen met zijn vrouw en achtjarig dochtertje. ‘Centraal, een plek waar je de auto nog kan parkeren. Midden in de stad vind ik gelijkgestemden en veel mensen die van kunst houden’.
De gesloten rij portiekwoningen hier aan de Croeselaan doorkruist de toekomstige geplande ruime stedelijke opzet voor het Beurskwartier. De huizen worden afgebroken, eigenaren uitgekocht en huurders krijgen verderop, in het L-vormige woonblok De Foreest, een appartement. De tuin moeten ze inleveren.
 
Pet ‘Dankzij de gemeente hebben de bewoners onderling een enorme binding. Het zijn een stuk of vijftig mensen, waaronder een Chinese man en twee families met Marokkaanse wortels. Wij zijn als het ware samengeklonterd door het vele overleg en hebben er in de onderhandelingen uitgehaald wat mogelijk was. Twee, drie jaar geleden zijn de gesprekken met de gemeente begonnen. In 2025 is de Foreest, onze vervangende woonruimte, klaar. Uit ervaring weet ik dat het zomaar nog 10 jaar kan duren’.

schermpet2
De huizen die gesloopt worden op de Croeselaan © Gert-Jan Peddemors

Het atelier van Pet is op de Jutfaseweg. Daar staan de caravans en de loodsen vol indrukwekkende verzamelingen. Pet presenteert onze welvaartsresten. Zijn door het land reizende caravans en loodsen zijn bekleed met gesorteerde verzamelingen; wegwerpaanstekers, Barbies, pennen, actiepoppen, kikkers, flessendoppen. Je kan het zo gek niet bedenken. De objecten zijn met aandacht ingenieus samengebracht. Elk dopje krijgt zijn ‘podium’. Alles wordt geordend op vorm en kleur.
In 2014 presenteerde Pet een grote installatie in het Kröller-Müller Museum. Het werk, Circle of clothes, is gebaseerd op het feit dat een vrouw gedurende haar leven gemiddeld 2400 kledingstukken bezit.
 
Met name voor iemand die gefascineerd is door onze consumptiemaatschappij is het niet te verteren dat de lange rij huizen aan de Croeselaan afgebroken wordt. ‘Hoezo een duurzaam Beurskwartier als je deze degelijk gebouwde woningen afbreekt? Ik ben voor spaarzame duurzaamheid, restjes opeten’. 

 

 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Wijk C.
Ongezouten Meningen
Keldergewelf