Navigatie menu
zoeken
Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
 {ACHTER} HET NIEUWS  Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
Elaine Vis |
29 sept. 2021

Al jaren wonen 105 mensen op de Croeselaan in een bouwput. Hun huidige woonplek is in de naaste toekomst aan de beurt en moet plaatsmaken voor een groen park met 3000 wooneenheden waarvan 1000 voor sociale woningbouw. Gisterenavond was er in het stadhuis een raadsinformatiebijeenkomst over de alternatieve woonruimte voor 31 bewoners uit de sociale woningbouw die gesloopt gaat worden.

De bewoners uit het gebied maakten de aanwezige raadsleden duidelijk dat er in de belofte van passende vervangende woonruimte veel onduidelijkheid zit. Het college van B en W beloofde de raad tot nu toe steeds dat het uitgangspunt is om de huurders een vergelijkbare woning tegen eenzelfde huurniveau aan te bieden. Maar wie goed luistert naar de ambtenaren begrijpt dat de huren in de alternatieve aangeboden woonlocatie, de Foreest niet ver van de Croeselaan, slechts drie jaar bevroren worden. Wat gebeurt er daarna? De bewoners legden met hun verhaal de vinger op de zere plek, het participatieproces is tot nu toe niet goed gaan.

Er is veel onzekerheid. Het lijkt alsof bewoners een woning aangeboden krijgen in de Foreest, maar in de praktijk komt er een voorrangsregeling voor de Foreest. Een andere mogelijkheid is dat bewoners zich aan kunnen melden bij de projectontwikkelaar van de sociale woningbouw in het groene Beurskwartier 1 of zich in kunnen schrijven bij Woningnet. Wie de projectontwikkelaar van de sociale woningbouw in het nieuwe Beurskwartier 1 is, is nog onduidelijk. Al met al is er wel een belofte van passende vervangende woonruimte, maar geen garantie dat er passende vervangende woonruimte is.

croeselaanbewoners2
30 sociale huurwoningen staan op de nominatie om gesloopt te worden. De overige woningen van particuliere eigenaren worden getransformeerd binnen het nieuwbouwplan @ Luuk Huiskes
 
De bewoners moeten in dit proces elke letter en elke belofte goed lezen en vragen de gemeente dan ook om juridische bijstand. Immers zij willen niet verhuizen, maar worden gedwongen te verhuizen.
De 31 bewoners aan de Croeselaan hebben nu een tuin en een parkeerplaats voor de deur. In de plannen voor de Foreest passen geen parkeerplaatsen en zijn er slechts 9 tuinen.
De vele gesprekken met de ambtenaren tijdens de participatie hebben geen helderheid verschaft maar laten een groep ontgoochelde bewoners achter zonder vertrouwen. Zij stellen dat er in het huidige ontwerpbestemmingsplan geen enkele zekerheid te vinden is voor vervangende woonruimte of een gelijkwaardige woning qua huurprijs en oppervlakte.  

Maatwerk
De aanwezige raadsleden begrepen dat er maatwerk moet komen voor de herhuisvesting van sociale huurders en ook voor diegenen die nu huren bij particulieren wiens huis getransformeerd wordt in de plannen. Voor alle aanwezige raadslieden werd duidelijk dat het participatieproces niet goed gegaan is. Met de opgehaalde informatie volgt in de gemeenteraad een commissiedebat. Datum nog onbekend.
Rick van der Zweth (PvdA) ‘Wij waren altijd al tegen de sloop, zijn dat nog en blijven dat ook. De sociale huurwoningen kunnen wij nog redden en daar ga ik voor en neem het mee naar de commissie.’  Van der Zweth zei toe een poging te ondernemen om sociale huurwoningen te redden. De PVV, SP, Partij van de Dieren en enkele Groen Linkers sluiten zich hierbij aan.  
Maarten Koning (D66) zal bekijken of bewoners van de sociale woningen niet in de sociale woningbouw in het nieuwe park terecht kunnen met bijvoorbeeld Portaal als sociale verhuurder.
Tim Schipper (SP) neemt ook de situatie rondom de middenhuur mee naar de komende commissievergaderingen.

Afgelopen voorjaar zijn er drie participatiebijeenkomsten georganiseerd over het Beurskwartier om ideeën, wensen en zorgen op te halen voor het Stedenbouwkundig Plan van Beurskwartier 1. Opvallend was dat enkele bewoners uit de 31 te slopen huizen actief meedachten, ondanks dat er toen al plannen lagen voor hun verhuizing naar de Foreest.
Bewoner Thijs de Bekker ‘Ik heb natuurlijk wel ideeën hoe je goed kan wonen en wat nodig is in de toekomst’. Thijs opteerde onder andere voor fruitbomen in het openbare groen rondom de gebouwen en uitsparingen in de bekleding van de gebouwen voor bijen. ‘Maar je moet niet de illusie hebben dat die ideeën dan meegenomen worden in de plannen. Ik nam deel omdat er altijd de hoop is dat wij straks ook aan dat park met nieuwbouw wonen en niet op de Foreest.’
 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Nieuws:Standhouders bloemenmarkt slaken weer noodkreet
Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
De geheimen van de expeditiekelder