Navigatie menu
zoeken
Zuidpoort: college kiest voor knip Ledig Erf
Zuidpoort: college kiest voor knip Ledig Erf
 [ACHTER HET] NIEUWS  Zuidpoort: college kiest
voor knip Ledig Erf
Ben Nijssen |
8 juni 2021

Bij de gemeente leeft de sterke wens om het Ledig Erf autoluw te maken om daarmee het verblijfsklimaat voor voetgangers en fietsers met een andere inrichting te verbeteren. Er waren door de gemeente zes verkeersvarianten opgesteld om die autoluwe situatie te bereiken.

De voorkeursvariant (variant 4) van de gemeente was vóór het participatietraject bekend gemaakt. Uit een enquête bleek echter dat variant 1 de meeste voorkeur kreeg van de ondervraagden. Het college neemt deze uitslag echter niet over en legt aan de gemeenteraad een aanpassing van variant 4 voor.

In variant 1 wordt de route tussen de Albatrosstraat/Sterrenwijk en de Bleekstraat ingericht als fietsstraat, vergelijkbaar met de singel. De auto is daar ‘te gast’. Hierdoor neemt het autoverkeer op het Ledig Erf en de singel af.

Bij variant 4 komt er een knip ter hoogte van de Tolsteegbarrière. Verkeer dat vanaf het stadion komt, moet bij de Albatrosstraat/Sterrenwijk linksaf. Auto’s mogen daarna niet rechtsaf de Vondellaan op: daar geldt een afslagverbod. Auto’s die vanaf Hoog Catharijne komen, kunnen ‘gewoon’ de Vondellaan op.

Zo’n 3000 mensen deden mee aan een enquête over de varianten van de zogeheten Zuidpoort. 32 procent is voor de inrichting van het Ledig Erf als fietsstraat (variant 1); 7 procent voor een knip bij het Ledig Erf plus afslagverbod. De gemeente telt de kleine percentages voor de varianten 2 tot met 6 bij elkaar op – deze hebben immers allen zo’n knip – en concludeert dat een knip de voorkeur heeft.

 

schermtolsteeg2 © Ineke Inklaar

 

Dinsdagavond kon tijdens een raadsinformatiebijeenkomst op het voorstel van het college worden gereageerd. De meeste insprekers begrepen niet waarom het college de uitkomst van de enquête negeerde. Zij waren voor een iets aangepaste variant 1.

Zij motiveerden dat door te stellen dat ook in de aangepaste variant 4 óf de autobereikbaarheid verslechterde - ze meer moesten omrijden - óf dat er een verkeerstoename zou optreden in hun straat. De insprekers van de Catharijnesingel en Hooch Boulandt gaven toe dat ze in de nieuwe variant 4 wel iets beter bereikbaar waren. Maar bij twee knips – eentje bij Hoog Catharijne en eentje bij het Ledig Erf – zouden zij zich erg opgesloten voelen.

Binnenstad030 pleitte nogmaals voor een intelligent toegangssysteem waarmee bewoners en bevoorraders in de Binnenstad een goede toegang via de Tolsteegbarrière tot de Binnenstad zouden behouden. De gemeente zegde toe dit niet op voorhand af te wijzen en de consequenties hiervan te willen onderzoeken.

De enige voorstanders van de gemeentevariant waren de ondernemers van de Wester- en Oosterkade en de Fietsersbond. De ondernemers zagen in dat de bereikbaarheid, vooral hun bevoorrading zou verslechteren, maar daar stond voor hen als groter voordeel het verbeterde verblijfsklimaat tegenover.

 

schermrelaxtolsteegbarriere

 

De Fietsersbond was vooral tevreden over de afname van het autoverkeer. Ze voorzien een grote toename van het fietsverkeer over het Ledig Erf doordat fietsers het voordeel van de singelroute naar de Uithof zouden inzien. Daarom is de Fietsersbond tegen een shared space op het Ledig Erf. Voetgangers en fietsers zouden elkaar te veel gaan irriteren.

De uitslag van de enquête:
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/verkeersonderzoek-ledig-erf-en-omgeving/

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Kleur, verlichting en groen voor verlaten, onveilige straatjes
Het wordt steeds drukker op het water
SPARK heeft vertraging