Navigatie menu
zoeken
'Zo gaat dat, als je bezwaar maakt'
'Zo gaat dat, als je bezwaar maakt'
 [ACHTER HET] NIEUWS  'Zo gaat dat, als je bezwaar maakt'
Ineke Inklaar |
8 jui 2021

529 (!) pagina’s, zonder inhoudsopgave, zonder enige ordening. Dat kreeg Jan Verheugen van Bureau Rechtsbescherming toegestuurd toen hij de gemeente vroeg om ‘onderliggende stukken’. Namens buurtbewoners had hij bezwaar aangetekend tegen de plaatsing van ondergrondse containers in het Zocherpark op de hoek Wijde Doelen/Nicolaasstraat.

Die aanvraag dateert van 18 maart. De omwonenden zijn tegen, omdat de containers het (monumentale) karakter van het park aantasten. Maar ook vinden ze het gevaarlijk dat een glascontainer komt te staan naast een veel gebruikt speeltuintje en vlak bij een  basisschool. Ook zien ze een risico in het zwaar verkeer dat moet manoeuvreren voordat de containers geleegd kunnen worden. Om hun argumenten kracht bij te zetten, hebben ze een boompje geplant op de bewuste locatie.

Een reactie van de gemeente, die verplicht is binnen zes weken op post te reageren, bleef in eerste instantie uit. Op 15 april tekende Verheugen bezwaar aan; hij stelde opnieuw dertien concrete vragen. Op 1 juni kreeg hij antwoord: een ‘emmer met allerlei documenten’ werd via mail omgekieperd. ‘Zonneklaar is dat de presentatie van documenten in de verste verte niet in de pas loopt met de vragen. Bij het scrollen door de veelheid aan tekst, tekeningen en beelden valt op dat er veel tussen zit dat in het geheel niets met de vragen van doen heeft.’

schermzochercontainers
Foto: Katharina van der Meer

Hem bekruipt de gedachte dat hij van doen heeft met ‘met proceduregetreiter, misschien wel met het oogmerk dat ik dagen en nachten verlies in een poging te ontdekken of en zo ja, wat van de veelheid documenten relevant is voor welke vraag.’ Zo horen burgers niet behandeld te worden, stelt hij. Daarom vraagt Verheugen van het bureau aan het Hieronymusplantsoen om het betreffende materiaal mét inhoudsopgave en geordend volgens de door hem gestelde vragen toe te sturen. En om alles weg te laten wat niet met de vragen te maken heeft.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Kleur, verlichting en groen voor verlaten, onveilige straatjes
Het wordt steeds drukker op het water
SPARK heeft vertraging