Navigatie menu
zoeken
Wordt 't 1-PLUS of 4A
Wordt 't 1-PLUS of 4A
 [ACHTER HET] NIEUWS  Wordt 't 1-PLUS of 4A
Ineke inklaar |
13 dec. 2021

Voor de herinrichting van de omgeving van het Ledig Erf zijn nog twee varianten over: 1-PLUS en 4A. Beide moeten ervoor zorgen dat er minder auto’s rijden op dit stukje. A-PLUS en 4A zijn overgebleven uit zes eerdere plannen die besproken zijn, onder meer met bewoners en ondernemers.

De gemeente laat de effecten van deze twee plannen voor de zogeheten Zuidpoort onderzoeken. Hoe dan ook zullen deze maatregelen ervoor zorgen dat het elders in Utrecht drukker wordt.
Variant 4A is voor Binnenstadsbewoners het meest verstrekkend. Vooruitlopend op de plannen werd de Tolsteegbarrière al heringericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

1-PLUS
Bij 1-PLUS wordt het stuk Venuslaan-Albatrosstraat-Balijelaan 30km-zone met meer oversteekpunten en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Verkeerslichten verdwijnen, daarvoor in de plaats komen voorrangspleinen. Vanaf de Balijelaan kunnen automobilisten die vanaf de oostkant komen weer de Catharijnesingel op.
Deze ingreep zorgt niet voor minder verkeer over het Ledig Erf en de Tolsteegbarrière, wat wel een streven van de gemeente is.

kaart2

4A
Bij variant 4A wordt de Vaartsche Rijnbrug op de kop van de Wester- en Oosterkade afgesloten. Toegang voor bewoners, ondernemers en leveranciers is dan mogelijk met kentekenherkenning of een beweegbare paal. De Twijnstraat blijft vanaf de oostkant, de Tolsteegsingel, bereikbaar. Automobilisten kunnen dan niet langer meteen van oost naar west rijden: ze moeten op de Vondellaan verplicht afslaan naar de Bleekstraat en omrijden. De Catharijnesingel kunnen ze dan later wel weer op.

kaart1
Het Ledig Erf wordt bij de keuze een autoluw plein. Afgevallen zijn plannen voor het Ledig Erf als fietsstraat en voor een autoluw Ledig Erf.

 

foto: Michael Kooren

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Tarief stadsverwarming verdubbeld
Theo van de Vathorst, de kunstenaar van vloeiende bronzen lijnen overleden
Nieuwe fietsverbinding richting Croeselaan; onder of over spoor