Navigatie menu
zoeken
Wijk C buitenspel gezet door juristen gemeente
Wijk C buitenspel gezet door juristen gemeente
 [ACHTER HET] NIEUWS  Wijk C buitenspel gezet door juristen gemeente
Ben Nijssen |
15 aug 2022

De stem van bewoners van Wijk C telt niet meer. Feitelijk gezien. De juridische dienst van de gemeente legde de meetlat. Wijk C-ers, die bezwaren hebben tegen horeca in het park en voor een kwalitatieve invulling als groengebied voor de wijk, worden niet meer gehoord.

Tegen de verlenging van de vergunning voor Roost in Park Paardenveld werd bezwaar aangetekend door de Stichting Binnenstad030, de Utrechtse Bomenstichting, de Stichting Klimaat030 en een bewoner in de nabijheid van het park.

Het Wijk C-Komitee ontbreekt in dit rijtje omdat zij vorig jaar in een juridische procedure niet-ontvankelijk was verklaard, mede door toedoen van ondernemers in Wijk C. Een aparte procedure zou nodig zijn geweest om deze niet-ontvankelijkverklaring ongedaan te maken.

Het heeft erg lang geduurd (te lang), maar eindelijk heeft de juridische dienst van de gemeente uitspraak gedaan in de ingediende bezwaren. Vanwege die late uitspraak is de gemeente verplicht een boete aan alle bezwaarmakers uit te betalen.

Het meest opmerkelijke in de uitspraak is dat de bewoner van Wijk C, die net als andere bewoners met de gemeente heeft samengewerkt om voorzieningen bij en rond het park te realiseren en geparticipeerd heeft in een klankbordgroep, nu ook niet-ontvankelijk is verklaard.

De door de gemeente ingehuurde jurist heeft, met een meetlat, bepaald dat de bewoner te ver van Roost woont om belanghebbende te zijn of overlast te ervaren.

Het gevolg van de niet-ontvankelijkverklaring is dat de gemeente aangevoerde bezwaarpunten (die niet allemaal overlast betroffen) ook niet meer inhoudelijk behandelt.

Door deze uitspraak zijn in feite alle bewoners van Wijk C, die bezwaren hebben tegen horeca in het park in plaats van een kwalitatieve invulling als groengebied voor de wijk, buiten spel gezet. Blijkbaar is alleen een meegaande houding ten opzichte van de gemeente gewenst.

In de beslissing staat dat Roost past in het huidige gebied omdat er geen direct omwonenden zijn.Terwijl de bewoners van Wijk C in 2015 en 2016 op door de gemeente georganiseerde bewonersavonden, werd gevraagd om mee te denken over de inrichting van het park. Ook afgelopen november kregen zij wederom een Wijkbericht in de bus met de belofte van een participatietraject met omwonenden in voorjaar 2022.

De bezwaren van de overige bezwaarmakers tegen verlenging van de vergunning werden uiteindelijk ongegrond verklaard met als argument dat er nog geen plan voor inrichting van het park voorhanden was en dat bovendien de financiering van de herinrichting nog niet geregeld is. Dit terwijl het college vorig jaar in oktober al van plan was de vergunning van Roost niet te verlengen.

Wat betreft die financiering staat in het onlangs gesloten coalitieakkoord dat er pas in de jaren 2025/26 geld voor herinrichting gereserveerd is. Geen wonder dat het vertrouwen van de bewoners van Wijk C tot het nulpunt gedaald is.

Al eind vorig jaar heeft het Wijk C-Komitee het vertrouwen in het college opgezegd, het overleg gestaakt en is er ook gestopt met het opruimen van het park.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Volksuniversiteit (105) gooit de deuren open
Wildparkeren fiets op de Neude oogluikend toegestaan
Gelijke kansen, betaalbaar wonen en een 'ontsteende' stad