Navigatie menu
zoeken
Vooral werfkelders Oudegracht in slechte staat
Vooral werfkelders Oudegracht in slechte staat
 [ACHTER HET] NIEUWS  Vooral werfkelders Oudegracht in slechte staat
Ineke Inklaar |
26 april 2022

De Binnenstad telt 31 werfkelders met ernstige lekkage of gebreken. De situatie is (nog) niet onveilig, maar de kelders moeten wel uiterlijk binnen vier jaar worden aangepakt. Het merendeel van deze kelders met een zogeheten ‘eerste urgentie’ bevindt zich op het zuidelijk deel van de Oudegracht, namelijk veertien stuks. De gemeente is in gesprek met de eigenaren over samenwerking bij herstel. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Wervengebied, het plan voor de aanpak van dit erfgoed in de periode 2022-2025.

Daarnaast zijn er 34 kelders met minder ernstige en minder omvangrijke gebreken of lekkages. Deze ‘tweede urgentie’-kelders zijn vooral op de Nieuwegracht te vinden. Programmamanager Eelko van den Boogaard heeft zich voorgenomen uiterlijk volgend voorjaar met de eigenaren te spreken over herstel.

De cijfers komen uit inspecties van zo’n 200 kelders waarvan bekend was dat ze een verhoogd risico hebben. Eigenaren hebben na een oproep in een wijkbericht ook nog eens 100 meldingen gedaan over renovatienoodzaak. In zestien gevallen staat nog niet vast wat de problemen zijn. De eigenaren hebben nog niet gereageerd op een vraag van de gemeente hiernaar.

Het streven van de gemeente is om steeds een vierjarenplan te maken voor de uitvoering van het herstel van de schade aan het erfgoed en het voorkomen van onveilige toestanden. Jaarlijks stelt ze deze planning bij.

Klaar in 2052
Het duurt 30 jaar voordat een aannemer het hele wervengebied onder handen heeft kunnen nemen. De ambitie is jaarlijks 100 meter wal- en kluismuur te doen en samen met eigenaren 35 kelders per jaar te repareren.

De aanpak wisselt van lichte reparatie tot herstel van de totale constructie. De eerste jaren ligt de focus vooral op de kelders met bouwkundige gebreken en met ernstige lekkages. Als het kan, worden naastgelegen kelders dan ook aangepakt. Dat spaart kosten en beperkt de overlast. Het gaat dan om drie tot vijf kelders tegelijk, waarvoor ongeveer 50 meter straat of gracht komt open te liggen.

Om ellende in de toekomst te voorkomen, neemt Utrecht maatregelen tegen schade door  varen, boomwortels en door kabels en leidingen. Om zwaar verkeer te weren, komt er camerabewaking met nummerbordherkenning. Totdat het Openbaar Ministerie daarvoor toestemming geeft, is er per dag 10 uur handhaving op pad, de hele week door.

Voor de rood-witte paaltjes op de grachten – die nu de doorrijbreedte versmallen tot 2.25 meter – komt te zijner tijd iets anders. Iets definitiefs. Voorwaarde is wel dat de nood- en hulpdiensten erdoor kunnen en dat de obstakels qua aanzien passen in het wervengebied.

Kosten eerlijk delen
In het verleden konden de gemeente en de eigenaren elkaar vaak niet vinden. Dat ging om de oorzaak van de schade en de bedragen voor herstel. Utrecht, dat van een commissie van wijzen het verwijt kreeg niet aan zorgplicht te doen, wil komen tot een eerlijke verdeling van de kosten. Wervenmeester Gerrit Heenck heeft daarbij een centrale rol.

Nader onderzoek van de kelders moet aantonen of er sprake is van een bewijsvermoeden (de schade is veroorzaakt door (niet) optreden van de gemeente tenzij deze het tegendeel kan aantonen) of dat een schade-expert bestand moet opmaken.

Het budget voor de periode 2021-2023 is 48,3 miljoen. Daarvan is voor dit en volgend jaar nog 38,3 miljoen over. Naar verwachting is dat genoeg. Voor de jaren 2024 en 2025 – als de allerslechtste kelder zijn behandeld – schat Van den Boogaard dat de kosten jaarlijks zo’n 15 miljoen zullen bedragen. Het totale bedrag voor 30 jaar herstel wervengebied loopt op tot een half miljard (!).

 

Zie ook Uitvoeringprogramma Wervengebied

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022