Navigatie menu
zoeken
Vooral Binnenstad vangt groei op
Vooral Binnenstad vangt groei op
 [ACHTER HET] NIEUWS  Vooral Binnenstad vangt groei op
Ineke Inklaar |
BSK 3, 2021

Utrecht moet en zal groeien, vindt de gemeente. In 2040 zal het aantal inwoners tegen de 450.000 lopen, 100.000 meer dan nu. In de Binnenstad concentreert zich, meer dan in andere wijken, deze groei. De toekomstplannen staan in de zogeheten Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. In deze RSU2040 staat onder meer dat de stad 60.000 woningen erbij gaat krijgen. Voor de zomer gingen de gemeenteraadsleden hiermee akkoord. De Binnenstad is nu ook al de snelst groeiende wijk van de stad. Nam het inwonertal in de andere stadsdelen de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 6 procent toe, in het centrum was dat met 10 procent.

Van 19.581 naar 34.635
Het aantal inwoners van de Binnenstad zal volgens de RSU2040 groeien van 19.581 mensen nu naar 34.635 in het jaar 2040. Een grote toename, die in geen enkele andere stadswijk voorkomt. Die nieuwe bewoners zullen vooral in flats rond het Centraal Station wonen. In laagbouw aan de Van Sijpesteijnkade (+220 appartementen), in de Galaxy Tower (+317), in Wonderwoods (+420) of op het Smakkelaarsveld (+140). Samen bijna +1100 woningen.
Schermafbeelding 2021-09-17 om 15.58.27

Naar 13.217 mensen/km2
Onze wijk is relatief dichtbevolkt: dat zie je aan het aantal fietsen en dat voel je als je over straat loopt. Qua oppervlakte zijn we namelijk niet zo groot: 2,6 vierkante kilometer land. Een groot deel wordt niet bewoond: het spoor, winkelcentrum Hoog Catharijne en het voetgangersgebied. Op een vierkante kilometer Binnenstad wonen 753 mensen. Op een kluitje. Als de wijk doorgroeit zoals de gemeente voorziet, wordt ‘t een stuk voller. In 2040 wonen er 13.217 mensen op een vierkante kilometer. Twee groepen springen er dan uit: in de leeftijd 35-45 jaar en 65+. Ter vergelijking: het gemiddelde aantal bewoners van de stad als geheel gaat in de gemeenteplannen van 3600 nu naar 4500 mensen straks per km2. Druk in de openbare ruimte 
 Die nieuwe Binnenstadsbewoners blijven niet voortdurend op hoogte zitten. Die halen boodschappen, doen een drankje, kopen nieuwe schoenen, chillen op een bankje of sporten. Weliswaar komen bij de Jaarbeurs horeca, winkels en een parkje. Maar de nieuwelingen komen er hoe dan ook eveneens bij in het oude centrum. Dat is nu al druk, doordat mensen uit andere wijken hier winkels of horeca bezoeken. Daarnaast komen hier jaarlijks (in niet-coronatijd) 3,3 miljoen dagjesmensen en 700.000 zakelijke bezoekers.
Schermafbeelding 2021-09-17 om 15.58.16‘Even goed nadenken’
Inmiddels is er verzet tegen de groeiplannen: Utrechters Jan Korff de Gidts en Anna Zanger vinden dat de politici niet genoeg hebben nagedacht over het hoe en waarom van deze ingrijpende plannen. Hoe zit ’t met leefbaarheid, klimaat of de rol van projectontwikkelaars? Zij vinden dat de stadsbevolking hierover moet worden geïnformeerd en geraadpleegd. Het tweetal mikt op een referendum over de vraag of inwoners het eens zijn met de grootschalige verdichting terwijl essentiële informatie daarvoor ontbreekt. Om zo’n RSU-referendum erdoor te krijgen, hebben ze voor 29 september 10.000 handtekeningen nodig. •

https://rsureferendum.petities.nl/

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Nieuws:Standhouders bloemenmarkt slaken weer noodkreet
Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
De geheimen van de expeditiekelder