Navigatie menu
zoeken
Speeltuintje Lauwerhof (voorlopig) gered
Speeltuintje Lauwerhof (voorlopig) gered
 [ACHTER HET] NIEUWS  Speeltuintje Lauwerhof (voorlopig) gered
Ben Nijssen |
12 sept. 2022

Afgelopen week besprak de commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte de situatie die is ontstaan rond de peuterspeeltuin in de Lauwerhof. Het college was voornemens het speeltuintje geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Tijdens de bespreking bleek dat een meerderheid van de fracties vóór handhaving van het speelterrein in de Lauwerhof is. De komende maanden wordt er daarom nog geprobeerd om voor- en tegenstanders van het speeltuintje met elkaar te verzoenen. Mocht dat niet lukken dan zal ter compensatie het speelterreintje verhuizen naar het Asch van Wijck Plein of de Begijnekade.

Een meerderheid van de fracties is vóór handhaving van het speelterrein in de Lauwerhof. Men vindt het belangrijk dat er in de buurt zo’n voorziening voor peuters is.
Een andere plek aanwijzen is moeilijk. In de Binnenstad is weinig ruimte en je zit al snel dicht bij woningen.

Er was overigens veel begrip voor de klagers omdat de afstand tussen speeltoestellen en woningen zo klein is. Tegelijkertijd werd de vraag gesteld of de overlast van de peuters wel de oorzaak van de meeste overlast is gezien de groepen toeristen en de hangjongeren. Wethouder Binnenstad Eva Oosters benadrukte meermaals dat het speeltuintje een grote aantrekkingskracht had. Dit werd betwijfeld door raadsleden die bij hun bezoeken aan het hof geen of weinig kinderen aantroffen.

Verschillende raadsleden hadden er moeite mee dat dit onderwerp in de raad moest worden besproken. Burenruzies horen daar niet thuis. Men vond echter dat de plaatsing van de speeltoestellen niet goed was verlopen; er was te weinig uitgezocht welke weerstanden daar tegen bestonden. Er werd daarom gevraagd hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Eva Oosters beloofde in het vierde kwartaal met een voorstel hiervoor te komen.
Verder vonden de raadsleden dat er nogmaals een mediation poging moest worden ondernomen om de nare sfeer tussen buurtbewoners te verbeteren en te trachten de overlast voor de klagers te beperken. Toegezegd werd om hiervoor ruimte te maken tot het eerste kwartaal 2023. Op basis van deze gesprekken is dan de toekomst van het speeltuintje nader te bepalen. De opties van Asch van Wijck Plein en Begijnekade worden opengehouden. Mogelijk zal één van die locaties benut worden om nog wat extra speelgelegenheid in de buurt te verkrijgen, bijvoorbeeld voor iets oudere kinderen.

 

Lees ook de blog van bewoners

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Volksuniversiteit (105) gooit de deuren open
Wildparkeren fiets op de Neude oogluikend toegestaan
Gelijke kansen, betaalbaar wonen en een 'ontsteende' stad