Navigatie menu
zoeken
Speelplaats Lauwerhof gehalveerd
Speelplaats Lauwerhof gehalveerd
 [ACHTER HET] NIEUWS  Speelplaats Lauwerhof gehalveerd
Ben Nijssen |
23 maart 2023

Groener en minder speeltoestellen op de Lauwerhof. Dat is de uitkomst van de knoop die het college moest doorhakken na professionele bemiddeling tussen ruziënde omwonenden. Onderwerp; een in 2020 nieuw ingerichte speelplek waar de een plezier aan beleefde en de ander overlast van had.

Een deel van de speeltoestellen op de Lauwerhof zal worden verwijderd, er blijven er dan maar twee over. Welke toestellen er verwijderd worden is nog niet beslist, wel dat in ieder geval het hogere toestel waarvan kinderen bij omwonenden naar binnen kunnen kijken moet verdwijnen. Het Lauwerhof zal nu ook groener ingericht worden.

Het verlies aan speeltoestellen wordt gecompenseerd met een nieuwe speelplaats in de Noordelijke Binnenstad op een andere plek. Hiervoor zijn in een eerder stadium al drie mogelijke locaties voorgesteld. Het afbouwen en opnieuw inrichten van de Lauwerhof én de realisering van een nieuwe speelplek zal in twee afzonderlijke projecten worden gerealiseerd. De planvorming om de Lauwerhof  opnieuw in te richten kan op korte termijn starten en wordt gefinancierd uit het Initiatievenfonds (kosten 17.000 Euro). Omdat er bodemverontreiniging is gevonden kan de uitvoering nog op zich laten wachten.

Het andere project, de nieuwe speellocatie in de Noordelijke Binnenstad, vergt meer tijd. Er moet eerst een projectleider worden gezocht. De kosten voor het realiseren van de nieuwe speelplek worden op 40.000 Euro geschat en worden gefinancierd uit de begroting voor nieuwe speelplekken in de stad.
Het kan nu zijn dat er al speeltoestellen uit de Lauwerhof verwijderd zijn voordat de nieuwe speellocatie er is. Zeker gezien de ervaring dat een nieuwe speelplek vaak ook niet zonder protesten gerealiseerd kan worden.

Sfeer
De gemeente hoopt dat de onderlinge sfeer in de Lauwerhof, die nu ver beneden peil is, zal verbeteren. De toekomst moet leren hoe deze beslissing voor het gebruik van de speelplek en de overlast voor de klagers gaat uitpakken. Ofwel de speelplek in de hof wordt minder populair en levert minder overlast op, ofwel blijft even populair en overlast blijft. Een nieuwe inrichting kan ook van invloed zijn op de aantrekking van hangjongeren. De hoop blijft op meer begrip voor elkaars standpunten, zodat de onderlinge sfeer en het daarmee samenhangende woongenot verbetert.

 

Gerelateerd:
Mediation rond speeltuin

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan