Navigatie menu
zoeken
Roost mag open bij gebrek aan plan en geld
Roost mag open bij gebrek aan plan en geld
 [ACHTER HET] NIEUWS  Roost mag open bij gebrek aan plan en geld
Ben Nijssen |
27 maart 2022

Afgelopen weekend ging horecagelegenheid Roost weer open in park Paardenveld aan de singel. Een half jaar eerder sloot deze horeca omdat de vergunning en de termijn van verlenging versterken was. De gemeente heeft nu opnieuw de vergunning verlengd. Protesten van Binnenstad030, de Utrechtse Bomen Stichting en van enkele buurtbewoners uit Wijk C baatten niet.

In oktober 2021 waren de 5 jaren verstreken die Roost gegeven waren om tijdelijk een restaurant te exploiteren in Park Paardenveld. Het college was in eerste instantie ook niet van plan deze termijn te verlengen.
Via een motie vroeg de gemeenteraad de vergunning toch te verlengen en samen met omwonenden een place-making (red. inspraak bewoners) te houden hoe de horeca gelegenheid het best in het park gesitueerd kan worden. Hierop diende Roost een verzoek in om verlenging van de vergunning. In record tempo werd deze voor 1 jaar verleend.

Tegen deze vergunning werd door Binnenstad030 en de Utrechtse Bomen Stichting bezwaar aangetekend. Zij zijn van mening dat het gebied onverwijld  als kwalitatief park ingericht moet worden zoals ook in de Omgevingsvisie Binnenstad staat beschreven. Om de behandeling van het bezwaar niet te hoeven afwachten hebben de bezwaarmakers de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige uitspraak te doen over de rechtmatigheid van het opnieuw verlenen van een vergunning.

Geen plan
De gemeente probeerde in eerste instantie om Binnenstad030 niet ontvankelijk in de procedure te laten verklaren. De rechter ging hier niet in mee. Vastgesteld werd dat de Omgevingsvisie Binnenstad een horeca vestiging in het park niet toestaat.
De rechter ging wel mee in het verweer van de gemeente dat het geen zin had om de vergunning nu te weigeren omdat er geen inrichtingsplan gereed ligt en er bovendien dit jaar geen geld voor inrichting gereserveerd is. Bovendien betrof het bezwaar in eerste instantie de inrichting van het park en pas in tweede instantie de overlast voor bewoners en bezoekers van het park.

De beslissing van de rechter betekent dat Roost open mag gaan in afwachting van de behandeling van de bezwaren. Precies op tijd; Roost was van plan dit weekend te starten.

De bezwaarmakers stellen dat de gemeente zeer te kort is geschoten in de ontwikkeling van het gebied. Al 6 jaar was bekend dat er rond deze tijd een plan voor het gebied opgesteld diende te worden en dat daar financiën voor gereserveerd moesten worden.
Al jaren terug is besloten dat de benodigde gelden niet door activiteiten in het gebied zelf hoefden te worden opgebracht.

Voldoende horeca
De bezwaarmakers vinden het onbegrijpelijk dat politieke partijen die het belang van groen, met name in de Binnenstad, zo hoog op hun agenda plaatsen, de gelegenheid voorbij laten gaan om groen te ontwikkelen en daartegen voorrang geven aan horeca. Diezelfde partijen vragen zich blijkbaar ook niet af waarom de door hun gevraagde place-making niet heeft plaats gevonden. Horeca is er in de directe omgeving voldoende. De afgelopen zonnige dagen zaten er bijvoorbeeld veel bezoekers op het terras voor Jeu de Boules. Verlenging van de vergunning betekent ook dat Roost door kan gaan met het organiseren van evenementen. Zo is er inmiddels weer een vergunning aangevraagd voor een Street Party in het kader van de Canal Pride Parade. Voorgaande edities hebben laten zien dat de duizenden bezoekers van deze Street Party een aanslag betekenden voor het groen in het park. Het groen werd na afloop niet door de gemeente gerestaureerd.
Van handhaving op geluidoverlast en op schoonmaken van het gebied was eveneens geen sprake.

De behandeling van het bezwaar tegen de vergunning voor Roost zal net als in voorgaande jaren nog lang op zich laten wachten, zodat Roost dit seizoen rustig af kan maken. Als de gemeente geen actie onderneemt, zou het zo maar kunnen dat er ook volgend jaar weer een tijdelijke vergunning voor een jaar wordt verleend. 

 

Foto: Gert-Jan Peddemors

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022