Navigatie menu
zoeken
Op naar de 34.635 Binnenstadsbewoners?
Op naar de 34.635 Binnenstadsbewoners?
 [ACHTER HET] NIEUWS  Op naar de 34.635 Binnenstadsbewoners?
Ineke Inklaar |
6 augustus 2021

Je ziet het bijvoorbeeld aan het aantal fietsen, je voelt het als je door de wijk loopt: niet alleen het aantal dagjesmensen maar zeker ook het aantal bewoners in de Binnenstad neemt hand over hand toe.

Onze wijk telt nu ruim 19.500 bewoners. Qua oppervlakte zijn we niet groot (2,6 km2 land), maar de Binnenstad huisvest al wel een aanmerkelijk deel van de 350.000 Utrechters. Om een idee te geven: op een vierkante kilometer Binnenstad wonen zes keer zo veel mensen als in Vleuten-De Meern.
Daarnaast is de Binnenstad de snelst groeiende wijk van de stad. Vijf jaar geleden telde de Binnenstad namelijk nog ‘slechts’ 17.882 inwoners. Is het gemiddelde groeipercentage van heel Utrecht 6 procent, voor onze wijk is dat bijna 10 procent. 
Deels komt deze ‘overbevolking’ doordat er veel studenten op kamers in de Binnenstad wonen. Maar een andere verklaring is dat er de laatste tijd veel hoogbouw rond het Centraal Station en de Jaarbeurs verschijnt.
 
Ambitie
De gemeente heeft de wens fors door te groeien. Voor de stad als geheel gaat ze uit van een uitbreiding naar 450.000 bewoners in 2040. Grofweg komen er dus 100.000 nieuwe Utrechters bij. Daarvoor wil de gemeente 60.000 nieuwe woningen bouwen.
De Binnenstad, één van de tien wijken, moet een fors deel van de nieuwe aanwas opvangen. 15.000 van de 100.000 nieuwe Utrechters zal zich volgens de gemeente in de Binnenstad vestigen. 


drukte langsstation
Op de traverse langs het station © Gert-Jan Peddemors


De centrumbevolking zal in 2040 toegenomen zijn tot 34.635 bewoners. Dat is nog net geen verdubbeling ten opzichte van nu. De bevolkingsdichtheid in het centrum stijgt dan naar 13.321 mensen (!) per vierkante kilometer. 
Dat is overigens aanzienlijk meer dan het streefcijfer voor de stad als geheel. Dat gaat in de gemeenteplannen namelijk van 2600 nu naar 3600 mensen straks per km2.
Het zullen vermoedelijk nauwelijks jonkies zijn die dan in het centrum wonen. De grootste groei zal vermoedelijk zitten in de groep van 27-plussers. Met als uitschieters 35-45 jaar en 65+.
 
Waarom zo groot?
Hoe Utrecht in 2040 er waarschijnlijk uit zal zien, staat in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. De gemeenteraad is vlak voor de zomer akkoord gegaan met die visie op de toekomst.
Utrechters Jan Korff de Gidts en Anna Zanger van Gezond Stedelijk Wonen Utrecht vinden dat bij deze groeiplannen een principiële vraag niet aan de orde is gekomen: waarom moet Utrecht zo groot worden? Ze maken zich zorgen over dit ingrijpende plan.
De gemeente mikt op kwantiteit, maar niet op kwaliteit is hun kritiek. Is de stad nog leefbaar als er zoveel mensen op 1 km2 wonen? Hoe moet dat met het veranderende klimaat? Hoe houd (of maak) je de stad groen? Hoeveel macht geef je de projectontwikkelaars?
Ze vinden dat er een debat moet komen over de voorgenomen groei van de stad. Daarbij moet aandacht zijn voor de effecten daarvan en voor de betaalbaarheid. Ze willen dat debat afdwingen via een referendum. Daarom zijn ze een petitie begonnen. Als 10.000 mensen deze ondertekend hebben gaat die discussie er komen. Inmiddels zijn er bijna 1000 handtekeningen geplaatst.


https://petities.nl/petitions/referendum-over-de-kwaliteit-van-utrecht-stad-en-haar-toekomst/signatures?locale=nl&page=

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Andere kijk op Bemuurde Weerd en dus op een fietsbrug
Met bouwmaterialen emissieloos over de gracht
Vooral Binnenstad vangt groei op