Navigatie menu
zoeken
Ontwikkeling Beurskwartier kan beginnen
Ontwikkeling Beurskwartier kan beginnen
 [ACHTER HET] NIEUWS  Ontwikkeling Beurskwartier kan beginnen
Ben Nijssen |
20 februari

Het referendum over het Stationsgebied werd in 2002 gehouden. Hierop gebaseerd werd in 2003 het Masterplan Stationsgebied Utrecht vastgesteld. Eén van de zaken die hierin waren vastgelegd was een gebiedsruil tussen de Jaarbeurs en de gemeente Utrecht.

In 2013 werd de zogenaamde gebiedsomklap afgesproken, deze hield in dat de Jaarbeurs de westelijke helft van het Jaarbeursgebied gaat ontwikkelen en de gemeente de oostelijke helft. Deze overdracht van gronden moest in 2023 worden uitgevoerd. En warempel, als je nu op het grote parkeerterrein van de Jaarbeurs achter de Croeselaan gaat kijken, zie je daar de bulldozers aan het werk, alle bestrating is inmiddels al verwijderd. Maar wat gaat er eigenlijk verder gebeuren?

Jaarbeurs twijfelt
Om bij de Jaarbeurs te beginnen: die twijfelt in feite nog hoe zijn toekomst eruit moet zien. Begrijpelijk, zij krijgen te maken met enorme investeringen terwijl de markt heel sterk aan veranderingen onderhevig is. De plannen, die ze tot nu toe hebben laten zien, hielden in dat hun nieuwe gebouwen flexibeler aan de aanvragen voor evenementen moeten kunnen worden aangepast. Daarnaast moeten er ook woningen en kantoren gebouwd worden.
Bovenal moet de buitenruimte en de ruimte op daken aantrekkelijker worden en met groen aangekleed. De Jaarbeurs streeft naar een levendige verbinding met het gemeentelijke deel van het beursgebied. Het parkeren van de bezoekers moet helemaal naar de westelijke oever van het Merwedekanaal worden verplaatst. Stond de Jaarbeurs eerst te trappelen om te beginnen en vond de leiding dat de gemeente te traag opereerde, nu treuzelen ze heel erg om met concrete uitwerkingen te komen.

Gemeente pakt aan
De gemeente is voortvarender te werk gegaan. Er zijn inmiddels al heel wat inspraakbijeenkomsten georganiseerd. In 2017 werd er voor het gebied, als één van de eersten in Utrecht, een omgevingsvisie vastgesteld. In 2017 werd ook al de megabioscoop Kinepolis met 14 zalen gebouwd. In 2018 werd begonnen met de bouw van de 92 meter hoge Galaxy toren, hierin komt het Amrath hotel met daarboven appartementen.
De bouw hiervan loopt al vanaf het begin niet voorspoedig. De bij de bouw betrokken ondernemingen voeren onderling juridische procedures, onder andere over de gevelbekleding. Dit heeft een enorme vertraging en schadeclaims tot gevolg. Oplevering wordt nu eind dit jaar verwacht.
Veel voortvarender vindt vanaf vorig jaar de bouw van het Wonderwoodsgebouw plaats; je ziet het wekelijks hoger worden tot het eindelijk ook 90 meter hoog wordt. De gemeente wil met dit gebouw een statement in het gebied afgeven. Het gebouw moet de visie op het Beurskwartier uitstralen, onder meer moet de spectaculaire begroeiing van de gevels met bomen en ander groen het Healthy Urban Living-gevoel gaan uitstralen. Het gebouw krijgt een menging van functies met ontspanning, wonen en kantoren.

Bestemmingsplan: 2500 woningen
De omgevingsvisie is verder uitgewerkt in een bestemmingsplan. Hierin staat aangegeven hoeveel woningen, kantoren en andere bedrijven er kunnen komen en waar parken gepland zijn. Ook staat erin welke gebouwen moeten verdwijnen of een andere functie krijgen. Dit bestemmingsplan is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
In totaal moeten er minstens 2.500 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen komen voor 4000-5000 mensen. Dit zal een grote groei van het aantal bewoners van de Binnenstad betekenen. Ook moet er werkgelegenheid voor ongeveer 5000 mensen komen. De gebouwen krijgen hoogten variërend van 20 tot 90 meter en een levendige plint. De plinten zijn bestemd voor cultuur, recreatie en uitgaan.

Auto’s geweerd
Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit het gebied. Bewoners kunnen gebruik maken van deelauto’s of moeten hun auto aan de westzijde van het Merwedekanaal parkeren. Het hotel krijgt overigens wel een parkeerkelder. Eind 2022 tot begin 2023 kon er gereageerd worden op een stedenbouwkundig plan Beurskwartier. Dit jaar moet dit vastgesteld gaan worden.
Heikel punt in de plannen is de sloop van de woningen aan de Croeselaan. De bewoners hebben tot het eind geprobeerd sloop tegen te houden door onder andere met een alternatief plan te komen. Juist op de plek van hun huizen staat één van de twee parken voor de toekomstige bewoners van het gebied gepland.

gj (1 van 1)-2 
Verschillende raadsfracties hebben zich er hard voor gemaakt de huidige bewoners van de Croeselaan zo goed mogelijk te compenseren voor het verlies van hun woning met een gelijkwaardige woning en een vergelijkbare huur. Deze woningen moeten gebouwd gaan worden aan de overkant van de Croeselaan op een stuk grond, genaamd Ondaan, van de Rabobank.
De vraag is nog een beetje wanneer er daadwerkelijk gestart wordt met de gebouwen in het Beurskwartier. In ieder geval duurt dat nog zo lang dat het parkeerterrein dat nu verwijderd is een tijdelijke groene invulling gaat krijgen.

 

Fotografie: Gert-Jan Peddemors

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Literatuurmuseum in Magazijn de Zon
Overdracht klokken aan gemeente
Zocherpark verdient beter beleid en beheer