Navigatie menu
zoeken
Nieuwe tijdelijke ondersteuning voor kluismuren
Nieuwe tijdelijke ondersteuning voor kluismuren
 [ACHTER HET] NIEUWS  Nieuwe tijdelijke ondersteuning voor kluismuren
Redactie |
21 juli 2023

De bentonietzakken die de kluismuur op een aantal plekken aan de Kromme Nieuwegracht en Drift ondersteunen worden vervangen. Deze tijdelijke maatregel werkt niet goed meer. 28 juli starten de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van nieuwe zakken.

In 2019/2020 bleek dat op een aantal plekken langs de Kromme Nieuwegracht en Drift geen vaste zandlaag onder de fundering van de kluismuur ligt, daar waar geen werf is en de kelder direct aan het water ligt. Deze openingen zijn toen opgevuld met jutezakken met bentonietkorrels (een soort klei), een tijdelijke oplossing om de constructie van de kluismuur enkele jaren te kunnen ondersteunen. 

De gemeente houdt de kluismuren in de gaten met maandelijkse metingen. Uit deze metingen blijkt dat er geen beweging in de muren zit. Aanvullend zijn er  periodieke inspecties op delen waarvan de funderingen onder de muur in slechte staat is. Uit een recente inspectie met duikers op één van deze locaties bleek dat de huidige zakken niet goed meer functioneren. Daarom zijn de andere locaties waar deze zakken lagen ook extra geïnspecteerd. Toen bleek dat de bentonietzakken aan vervanging toe zijn.

Vanaf 31 juli, tijdens een periode van circa 5 weken, worden de betonietzakken vervangen door groutzakken (een soort beton) verpakt in plastic. Zo wordt de constructie weer ondersteund en is uitspoeling voorkomen (zie kaartje onderaan)

Duikers zullen vanuit het water de groutzakken plaatsen. Voordeel; nauwelijks geluidshinder. De werkzaamheden vinden vanuit de gracht plaats, op straat merkt men er weinig van.
Tijdens het uitvoeren van het werk worden de muren ontzien. Daarom wordt de werklocatie 20 meter aan beide kanten afgezet. Van tevoren worden borden geplaatst op de plekken waar tijdens het werk geen auto's geparkeerd mogen worden.

Maandelijkse controle
Maandelijkse metingen laten zien dat er geen beweging in de muur zit. De muur heeft een andere draagweg gevonden. Vanaf woensdag 21 juni meet de gemeente 24 uur per dag om goed in de gaten te houden of er toch zettingen optreden als de zakken vervangen worden. Ook controleren duikers de groutzakken vanaf deze zomer elke maand.

Herstel
Uiteindelijk moeten de kluismuren definitief hersteld worden. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een aannemer die de eerste bouwblokken zal gaan herstellen. De gemeente verwacht dat het eerste blok in het eerste kwartaal van 2024 wordt uitgevoerd. De volgorde waarin de bouwblokken worden aangepakt hangt af van de noodzaak van het herstel van de muren en kelders, de erfgoedwaarde en de overeenstemming die er is tussen keldereigenaren en gemeente om samen te werken. Het lijkt erop dat het blok aan de kant van het Hieronymusplantsoen als eerste zal worden aangepakt. 

Het lijkt erop dat het blok aan de kant van het Hieronymusplantsoen als eerste zal worden aangepakt. kluismurenkaart

Bron: Wijkbericht Gemeente Utrecht

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Vernieuwd Volksbuurtmuseum opent op 27 december
Een kijkje achter de schermen bij het stembureau