Navigatie menu
zoeken
Gemeente kent energielabel panden Binnenstad niet
Gemeente kent energielabel panden Binnenstad niet
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gemeente kent energielabel panden Binnenstad niet
Ineke Inklaar |
BSK 4 2023

Utrecht heeft geen idee hoe energiezuinig de gemeentepanden in de Binnenstad zijn. Dat is kort samengevat het antwoord van een gemeentewoordvoerder op de vraag daarnaar. ‘We hebben geen exact inzicht in de verduurzamingsstatus van onze gehele portefeuille. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn veel energiebesparende maatregelen vaak in stappen uitgevoerd’.

De gemeente grijpt een ‘natuurlijk moment’ – als onderhoud of renovatie nodig is – aan om haar vastgoed energiezuiniger te maken. Dan worden ramen en daken geïsoleerd, zonnepanelen en/of een warmtepomp geplaatst. Zo zijn de afgelopen jaren het Stadhuis, de Stadsschouwburg en het Centraal Museum energiezuiniger gemaakt.
In een raadsbrief van juni schrijft het college dat belemmeringen kunnen optreden bij de energietransitie van gemeentepanden: stijgende prijzen.
Bovendien mag de gemeentelijke vastgoedpoot VGU (die gaat over bijvoorbeeld scholen, sportaccommodaties, garages, de Domtoren of fietsenstallingen) niet voor langere tijd geld opzij zetten voor verduurzaming. Ook speelt capaciteitstekort mee bij de VGU en bij de marktpartijen die het werk moeten uitvoeren.
De komende jaren staan voor gebouwen in de Binnenstad wel energiebesparende maatregelen op de planning, zoals bij Magazijn De Zon, het Volksbuurtmuseum en het Stadskantoor.
De ervaring leert dat het bij historische gebouwen lastig is om spouwmuurisolatie, ventilatie en vloerverwarming te regelen. Soms zijn die panden ook tochtiger. Daarom beginnen gemeenten vaak met makkelijke panden: jonge gebouwen met label D.

Onhaalbaar?
In het coalitieakkoord uit 2018 staat dat Utrecht de honderden gemeentepanden in 2040 energieneutraal wil hebben gemaakt. Begin vorig jaar signaleerde de Rekenkamer dat de gemeente meer aandacht moest besteden aan een samenhangende visie, de energietransitie beter moest monitoren en de criteria voor verduurzamingsprojecten praktischer moest formuleren.

Daarop liet de gemeente onderzoeken uitvoeren. TNO keek naar de haalbaarheid van het energiezuiniger maken van monumenten. Die kunnen van het gas af, als ze worden aangesloten op stadsverwarming en ze (beter) worden geïsoleerd. Hierdoor gaat de CO2-uitstoot naar beneden. Terug naar nul uitstoot lijkt echter niet haalbaar.
Ecorys onderzocht of zonnepanelen op gemeentepanden kunnen komen te liggen. Dat kan tussen nu en 2040 bij ongeveer een derde van het kernvastgoed lukken. De rest heeft niet voldoende dak of een verkeerde ligging voor zonnepanelen.
Ook bracht deze club in kaart wat ervoor zorgde dat Utrecht minder snel dan gewenst zijn panden duurzamer maakte. De conclusie: per jaar kunnen 15 tot 20 panden aangepakt worden: omdat ze toe zijn aan groot onderhoud (elke 20 jaar) of aan renovatie (elke 40 jaar). Ecorys noemt de doelstelling van 2040 ambitieus, zo niet onhaalbaar. Daarnaast is er te weinig geld voor uitgetrokken – zo staat in het rapport Versnellingsopgave in actie.
Het beleid moet anders. Ambtenaren brengen nu in kaart wanneer een gelegenheid zich voordoet om een pand duurzamer te maken: wanneer is renovatie of onderhoud nodig, wanneer komt er een nieuwe huurder? Deze inventarisatie moet leiden tot een realistischer en betaalbaar plan.


energielabels

Scan de QR-code
Zoek zo een energielabel op met postcode
en huisnummer

 

Foto bovenin © Gert-Jan Peddemors

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Milieuregels voor transport soepeler, voor personenauto strenger
Haverstraat nog deels opgebroken, Springweg afgesloten
Knip niet voldoende om Ledig Erf leefbaar te maken