Navigatie menu
zoeken
Catharijneconvent gaat grootscheeps verbouwen
Catharijneconvent gaat grootscheeps verbouwen
 [ACHTER HET] NIEUWS  Catharijneconvent gaat grootscheeps verbouwen
Ton Verweij |
30 maart 2022

Museum Catharijneconvent treft voorbereidingen voor de grootste verbouwing in zijn geschiedenis. Dit is nodig vanwege de structurele stijging van het aantal bezoekers van het historische complex. De huidige capaciteit van 100.000 bezoekers per jaar voldoet niet meer aan behoeftes van de toekomstige 160.000 bezoekers.

Vijf architectenbureaus presenteerden deze maand hun globale ideeën over de vernieuwing: Caruso St John Architects, Cruz y Ortiz Arquitectos, Happel Cornelisse Verhoeven Architecten, Kaan Architecten en Korteknie Stuhlmacher Architecten. Het museum vindt het belangrijk om al in dit stadium input binnen te halen die gebruikt kan worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Entree Lange Nieuwstraat
Bij alle vijf voorstellen wordt de entree aan de Lange Nieuwstraat aangepakt; het huidige kleine poortje aan het pleintje wordt vergroot en krijgt meer accent. Bij sommige voorstellen komt daar zelfs een nieuw entreegebouw.

Cruz Y Ortiz kiezen voor een ondergrondse uitbreiding met hoofdentree, een beetje vergelijkbaar met wat zij bij het Rijksmuseum hebben bedacht. De onderverdieping vergroot het noodzakelijke oppervlak en verbindt de diverse gebouwen met elkaar, waardoor een heldere logistiek ontstaat. Onder de pandhof ontvouwt zich zodoende een gastvrije nieuwe wereld voor alle publieksfuncties.

Visie Cruz y Ortiz Arquitectos, Pandhof MCC, maart 2022Visie Cruz y Ortiz Arquitectos, Pandhof © Museum Catharijneconvent

Bij de meeste andere architecten wordt er een nieuw verbindingsgebouw in de pandhof gerealiseerd, op de plek waar nu de luchtbrug loopt. Door dit onderdeel van het gebouw ruim op te zetten ontstaat er een riante publieksruimte voor onder andere ticketverkoop en de museumshop.

CatherijneConventverbouw2mrtVoorstel voorplein Architectenbureau Cruz Y Cortez © Museum Catharijneconvent

Alle architecten stellen ook een uitbreiding voor in de tweede binnenhof, waar nu de hoofdentree met ontvangst is gesitueerd. Hierdoor ontstaat een soort ‘stoet’ van drie gebouwen (entree, verbinding en uitbreiding) die een betere ontsluiting en meer m2 voor het museum met zich meebrengt. Ook probeert men zo een samenhangend geheel te maken van het ensemble van het oorspronkelijke klooster en de kathedraal.

Visie Korteknie Stuhlmacher Architecten- gang bij Pandhof MCC, maart 2022Visie Korteknie Stuhlmacher Architecten- gang bij Pandhof © Museum Catharijneconvent

CC30mrtKAAN_Beeld_staand.originalVoorstel Architectenbureau KAAN © Museum Catharijneconvent

De architectuur van de meeste architectenbureaus oogt, voorzover dat in dit stadium al is te zien, vrij behoudend en sluit aan bij de historische omgeving. Dat wil echter niet zeggen dat men ‘historiserend’ bouwt. De architectuur van bureau Kaan is wel opvallend nieuw en kenmerkt zich door de toepassing van veel bogen in de architectuur, een element dat volgens de ontwerpers staat voor verbinding, verbeelding en kwaliteit. 

De keuze
Om tot een verantwoorde keuze te komen van de winnende visie is er een commissie samengesteld onder leiding van rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Overige leden zijn: Marieke van Schijndel (directeur van het museum), Frank van Velden (hoofdconservator), Suzan ter Brake (directeur Utrechts Monumentenfonds), Saskia Bak (die als directeur van museum Arnhem ook net een verbouwing achter de rug heeft) en Peter Steijn (voormalig lid directieraad Gemeente Utrecht).

Men hoopt voor de zomer bekend te kunnen maken welk architectenbureau de opdracht krijgt. De start van de verbouwing is afhankelijk van de verdere uitwerking en procedures.

Foto bovenin: voorstel Architectenbureau KAAN © Museum Catharijneconvent
Zie ook: https://www.catharijneconvent.nl/verbouwing/

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022