Navigatie menu
zoeken
Binnenstad groeit ‘t hardst
Binnenstad groeit ‘t hardst
 [ACHTER HET] NIEUWS  Binnenstad groeit ‘t hardst
Ineke Inklaar |
BSK 4 2022

De Utrechtse bevolking groeit de komende jaren fors. Volgens de prognose van ‘Utrecht in cijfers’ neemt het aantal inwoners toe van bijna 362.000 nu naar 471.000 in 2040.

Dat is een stijging van bijna 110.000 inwoners. Relatief is die stijging het grootst in de Binnenstad, namelijk 56 procent (ruim 10.000 inwoners) > voor heel Utrecht is die 31 procent.

Bijna 70 procent van de Binnenstadbewoners is alleenstaand. Dat is veel meer dan in de andere wijken, waar het aantal alleenstaanden gemiddeld 51 procent is. Het gemiddelde woonoppervlak per persoon in de Binnenstad is het hoogste van alle wijken. Dat betekent dat bewoners van de Binnenstad relatief ruim wonen.
Een ander opvallend cijfer zien we bij de woonsituatie in de Binnenstad: 45 procent betreft particuliere verhuur, terwijl het stedelijk gemiddelde 23 procent is. Tel daarbij op het aantal woningsplitsingen, dat in de loop van 2022 is vervijfvoudigd. Daarnaast zijn er in Utrecht meer dan 400 Airb&b’s, merendeels in de Binnenstad.

Bron: 'Utrecht in Cijfers', oktober gemeente Utrecht

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Miljoenenschade na vertraging bij bouw Galaxy Tower
Actie Binnenstad030 tegen geluidshinder
Kapitaalkrachtige huurder(s) gezocht voor Magazijn de Zon