Navigatie menu
zoeken
‘Bij overlast kunnen buren altijd bellen’
‘Bij overlast kunnen buren altijd bellen’
 (ACHTER HET) NIEUWS  ‘Bij overlast kunnen buren altijd bellen’
Ineke Inklaar |
26 mei 2021

In de Binnenstad hebben zes studentenverenigingen hun thuisbasis. Het Corps en UVSV/NVVSU hebben de universiteit als buren; de andere vier gezinnen. Hoe denken verenigingen die samen bijna 5600 leden tellen, over hun band met de omwonenden en de buurt? We vroegen het de bestuursvoorzitters. De meeste verenigingen leggen uit: ze hebben regels om herrie buiten te voorkomen.

De drie verenigingen in het centrum met 1000+ leden zijn Veritas, het Utrechtsch Studenten Corps en UVSV/NVVSU. Verder zijn er nog Unitas S.R., Biton en S.S.R.-N.U.
Het pand van Veritas ligt tussen gezinswoningen; een enkele omwonende klaagt over ‘nachtbraken.’ Wat het burenbeleid van deze vereniging is, wordt niet duidelijk. De enige hint over de relatie met de omwonenden is een poster voor het raam: na 21.30 uur niet buiten roken. De praeses wijst een interview van de hand – ‘Zoveel verzoeken’ – en verwijst naar hun Instagrampagina. Daarop foto’s van poserende opgedofte groepjes, een actie voor Sanquin en de opbrengst voor een ander goed doel met donkere kindjes.

Leut
Ook het Corps wijst een gesprek af. ‘We begrijpen de interesse in onze bezigheden. Echter is het voor het USC niet relevant om hierop in te gaan’, mailt de rector. Op hun site vooral informatie over de leut: het wijngenootschap, het schermgezelschap, de studentenweerbaarheid, het carrièrediner en de Varsity.
De praeses van UVSV/NVVSU laat eveneens weten dat ze te druk is om te antwoorden. USC en UVSV vormen samen de stichting ’t Sticht ‘voor maatschappelijke meerwaarde voor Utrecht’. Op de Facebookpagina foto’s van benefietconcerten, bestuursleden in vol ornaat, een bezoek aan een trampolinehal (2019) en de Efteling (2018).
De voorzitters van de kleinere verenigingen Unitas (Lucasbolwerk), Biton (Lucasbolwerk) en S.S.R.-N.U. (Oudegracht) zijn wel bereid te vertellen hoe sterk ze hechten aan een goede relatie met de buren. Wendy Vreeken van Biton: ‘Als een nieuw bestuur aantreedt, organiseren wij een burendag en stellen we de nieuwe contactpersonen voor. We geven telefoonnummers en mailadressen zodat buren ons altijd meteen kunnen benaderen.’

Niet op de werf
Ook Eline Verhagen van S.S.R.-N.U. heeft het over een jaarlijkse burenborrel. ‘Dan vragen we: waar heb je last van? Wat gaat juist goed?’ Op de Oudegracht mag na 22 uur niemand meer in de tuin: dat is ook geen borrel- of rookplek. Tijdens feestjes mogen leden niet op de werf komen; in de kelder ernaast wonen mensen. ‘We hebben een limiter op de bassen tegen het doordreunen. En tijdens feestjes lopen we met de bestuurstelefoon op zak zodat we bereikbaar zijn voor overlastmeldingen.’
Jelle Paulus, voorzitter van Unitas, vertelt dat de vereniging door een incident uit het verleden alert is op impact op de buren. ‘De Nobeltragedie is een verenigingsverhaal. Begin vorige eeuw woonde de heer Nobel naast ons; ons pand was toen niet geluidsdicht. Unitas had 30 jaar onenigheid met hem over overlast.’
Eén bestuurslid heeft burenrelaties in zijn portefeuille. Ook hier de jaarlijkse koffie. De buitenregels bij deze vereniging zijn nog strenger: na 17 uur mag niemand in de tuin aan de achterkant of op het dak komen. ‘Dan gaan de deuren dicht.’

Rozen
Alle drie doen ze met hun leden iets voor een goed doel. Biton onderzoekt de mogelijkheden om het Rode Kruis te ondersteunen, Unitas-leden brachten rozen naar demente bewoners van het Utrechtse Odensehuis in Oudwijk en zamelden spullen in voor de voedselbank Ondiep. S.S.R.-N.U. zet zich voor ongedocumenteerde vluchtelingen op Hoograven en plantte bomen op Overvecht. Deze club werkt – voor zover bekend – als enige ook voor de (over)buren.

Verhagen: ‘We hebben goed contact met de zusters Augustinessen: we sjouwen spullen voor ze en bemannen de receptie of de kraam voor Koningsnacht. Daarnaast stellen we onze sociëteit beschikbaar voor Maria’s Kerst-Inn.’ Het bestuur van S.S.R.-N.U. is op zoek naar een vast project in de Binnenstad waaraan de leden jaarlijks kunnen bijdragen.

Foto: S.S.R.-N.U. met de overburen op de Oudegracht - de zusters Augustinessen © Archief S.S.R.-N.U. 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Kleur, verlichting en groen voor verlaten, onveilige straatjes
Het wordt steeds drukker op het water
SPARK heeft vertraging