Navigatie menu
zoeken
Bewoners twijfelen over de ‘knip’ onder Hoog Catharijne
Bewoners twijfelen over de ‘knip’ onder Hoog Catharijne
 [ACHTER HET] NIEUWS  Bewoners twijfelen over de ‘knip’ onder Hoog Catharijne
Marianne Coopmans |
4 juli 2024

De knip die de gemeente onder Hoog Catharijne wil aanbrengen voor doorgaand autoverkeer, kan niet op veel enthousiasme van bewoners rekenen. Dat bleek tijdens een informatiemarkt op maandag 24 juni. Ondanks de eerste mooie zomeravond van dit jaar waren er veel bewoners op de bijeenkomst afgekomen.

Vooral de twee informatietafels over de voorgenomen ‘knip’ in de Catharijnesingel tussen de Spoorstraat en de Stationsstraat trokken veel belangstelling. Op deze plek wordt de singel afgesloten voor doorgaand auto- en motorverkeer. Dit geldt niet voor fietsers, voetgangers, het ov, werkverkeer en bewoners met een ontheffing, die boven HC wonen.

Screenshot 2024-07-04 at 16.02.15Opmerkelijk is dat ook touringcars gewoon door kunnen rijden. Waarom deze ingrijpende maatregel? De gemeente wil dat de Catharijnesingel groener en rustiger wordt door het verminderen van het (doorgaande) autoverkeer. Slechts enkele bewoners vinden dit een goed idee. Een bezoeker: ‘Ik begrijp deze maatregel van de gemeente wel. De singel staat vooral in het weekend helemaal vol met auto’s. Als ik naar Maarssen moet, moet ik inderdaad omrijden. Dan duurt het maar wat langer’.

Ook knip Ledig Erf
De meeste bewoners die in en rond de Catharijnesingel wonen, zijn veel minder positief. Vertwijfeld vraagt menigeen zich af: ‘Hoe moet ik thuiskomen, zeker als er ook bij het Ledig Erf een knip komt?’ Die knip staat inderdaad gepland op de Vaartscherijnbrug. 

Sommige bewoners vinden het een waanzinnig plan. Wie zegt dat het gaat werken? Is er een nulmeting van het aantal auto’s gedaan? De projectleider laat desgevraagd weten dat er nog aan een monitoringsplan gewerkt wordt, onder andere wat betreft de verkeerseffecten. ‘Daarin nemen we ook de zorgen van bewoners en ondernemers mee, zoals sluipverkeer of de doorstroming op de Bleekstraat. We blijven goed kijken naar de bereikbaarheid, ook voor de bewoners van de Binnenstad’.  
Enkele bewoners vragen zich af hoe het zit met de ontheffing van bewoners die boven HC wonen. Zij hebben een deel- of huurauto en komen niet in aanmerking voor een ontheffing. De gemeente zegt toe hier nog eens goed naar te kijken.

Begin 2025 zal de Catharijnesingel ter hoogte van HC worden afgesloten. Op de vraag aan de gemeente wat er met de opmerkingen en reacties van de bewoners gebeurt, bleef het antwoord vaag. Er komt in ieder geval geen terugkoppeling. Dat is teleurstellend, zeker omdat de plannen al in bijna kant-en-klare vorm zijn gepresenteerd. Het was beter geweest, als bewoners vanaf het begin hadden kunnen meedenken, zeker als het gaat om de ingrijpende ‘knips’ bij HC en het Ledig Erf.

Bij de andere tafels – over tien projecten was informatie verkrijgbaar – was het aanmerkelijk minder druk. De reacties van bewoners waren daar veelal positief. Zo wordt de gevel van Hoog Catharijne aan de kant van de Moreelsehoek vernieuwd en komen er meer overdekte fietsparkeerplekken. Nu is er wildgroei van fietsen daar.

 

Fotografie © Luuk Huiskes

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Werftrap Stadhuisbrug blijft voorlopig gesloten
Gemeente dwingt herstel pand Oudegracht af; verliest meer dan 2 ton
Bewoners twijfelen over de ‘knip’ onder Hoog Catharijne