Navigatie menu
zoeken
Beurskwartier; meer of minder parkeerplekken en deelauto’s
Beurskwartier; meer of minder parkeerplekken en deelauto’s
 [ACHTER HET] NIEUWS  Beurskwartier; meer of minder parkeerplekken en deelauto’s
Redactie |
18 juni 2023

Het lukt niet helemaal om het parkeren en de geplande hubs voor deelauto’s passend in het toekomstige Beurskwartier in te plannen. De praktijk lijkt af te wijken van de prognose. Afgelopen vrijdag is de Raad ingelicht over aanpassingen in het plan voor deelmobiliteit in het Beurskwartier.

Voor parkeergarage Croeselaan is er in eerste instantie uitgegaan van 350 parkeerplaatsen voor de gebruikers en bewoners van het Beurskwartier.
De garage is ontwikkeld op basis van de parkeervraag van aanwezig vastgoed van kantoor Sijpestein, WTC, Noordgebouw en Het Platform. En er werd rekening gehouden met vastgoed in aanbouw zoals de GalaxyTower en Wonderwoods en met de parkeervraag van het nog te ontwikkelen Jaarbeurspleingebouw.

In de praktijk blijkt nu een deel van het veronderstelde gebruik van de parkeergarage Croeselaan zich niet voor te doen. De veronderstelling kwam niet uit.
Zo is er rekening gehouden met (een deel van het) bewoners-parkeren van Het Platform in de parkeergarage Croeselaan, maar blijkt er in de praktijk geen sprake te zijn van vraag naar bewonersabonnementen in de parkeergarage Croeselaan. Ook zijn er signalen dat gebruik van andere functies, zoals het gebruik van deelauto’s, achter blijft bij de verwachtingen. 

Deelauto’s
In totaal zijn er volgens het bestemmingsplan van het gebied, conform de parkeernorm 219 deelauto’s nodig. In de geplande nieuwe woonblokken zijn ca. 100 parkeerplaatsen voor elektrische deelauto’s gereserveerd. Die 219 deelauto’s krijgen een plek op basis van het huidige parkeerbeleid: 40% van het bewonersparkeren is omgezet in elektrische deelauto’s. Daarbij vervangt één deelauto vier reguliere autoparkeerplaatsen.

parkerenCroeselaan1 Er is geen praktijkervaring met deelauto’s op deze grote schaal zo groot als het Beurskwartier. Dat betekent dat straks in 2025 de beleidsmatige uitgangspunten voor het nieuwe woon- werkgebied anders kunnen uitpakken. Deelauto-aanbieders houden ca. 10 tot 12 abonnementhouders aan voor één deelauto. In de praktijk kan het aantal parkeerplaatsen/gebruikers dat door deelauto’s wordt vervangen ook nog anders komen te liggen.

Meer of minder
Het Beurskwartier ligt op zeer korte afstand van Utrecht CS en uitgebreide OV-voorzieningen naar bestemmingen in alle windrichtingen. De verwachting is dat de toekomstige bewoners en gebruikers van het Beurskwartier eerder van het OV gebruik maken dan een abonnement te nemen op een deelauto.
Datzelfde geldt voor het fietsen. Het Beurskwartier ligt centraal in de stad en binnen 10 minuten zijn de meeste voorzieningen te bereiken.

parkeergarageCroese In de omgeving, zoals in de parkeergarage Croeselaan zijn ook nu al deelauto’s en parkeerplekken beschikbaar. Daarnaast speelt mee dat Beurskwartier in fases wordt gerealiseerd. Met de voorzieningen bij de eerste bouwblokken wordt ervaring opgedaan met het daadwerkelijke gebruik van deelauto’s in relatie tot het aantal en type bewoners. Deze praktijkervaring zal de gemeente gebruiken om in andere bouwblokken bij te sturen. Mocht het bijvoorbeeld nodig blijken om meer deelauto’s per bouwblok beschikbaar te hebben dan kan dat op tijd aangepast worden.
Voorlopig gaat men uit van 100 parkeerplaatsen voor deelauto’s onder de woonblokken. 

Op 22 juni zal de raad zich buigen over het toekomstige parkeerbeleid in het Beurskwartier.

 

Foto's © Luuk Huiskes

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Vernieuwd Volksbuurtmuseum opent op 27 december
Een kijkje achter de schermen bij het stembureau