Navigatie menu
zoeken
‘Akwaglot te groot en onbenullig’
‘Akwaglot te groot en onbenullig’
 [ACHTER HET] NIEUWS  ‘Akwaglot te groot en onbenullig’
Ineke inklaar |
5 januari 2022

De Akwaglot, dat driehoekige gevaarte in de Catharijnesingel bij de Walsteeg, krijgt geen vergunning meer. De gemeente heeft de aanvraag van het hoogheemraadschap voor verlenging van het drijvende platform afgewezen. Het was de bedoeling het kunstwerk nog een jaar, tot 1 december 2022, te laten drijven. Dan konden er presentaties en tentoonstellingen over waterbeheer en evenementen voor Utrecht 900 jaar plaatsvinden.

De stedenbouwkundige afdeling van de gemeente was tegen: omdat de singel weer rond is wordt deze in de zomer druk bevaren. Het platform is daarbij een sta-in-de-weg. Dat vindt ook de havenmeester. Bovendien: het platform is niet openbaar toegankelijk, neemt te veel ruimte in en ‘is niet van toegevoegde waarde voor de openbare ruimte.’

De gemeente zegt ook nee tegen het ponton, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan. Bovendien was het met zijn bouwhoogte van 8,5 meter hoger dan toegestaan in regels voor het bouwen in en boven water (de singel dus).

COVID-19
Tenslotte wordt een argument-tegen gevonden in de Omgevingsvisie Binnenstad die dit eerste kwartaal zal worden vastgesteld. Daarin staat over de singel: ‘Op het water en in het groen komen geen nieuwe gebouwen of (semi-) permanente commerciële functies (zoals terrassen). Continuïteit is namelijk een kernkwaliteit van het Singelpark. Deze continuïteit vergroot de waarde van het park, zowel voor mensen als voor planten en dieren.’

De gemeente wijst er fijntjes op dat de aanvraag van een verlenging van de vergunning zes negatieve reacties opriep. ‘Hierdoor blijkt een verschil van inzicht over de aanwezigheid van maatschappelijk draagvlak c.q. maatschappelijke waarde die het platform levert aan de stad.’

Ook ziet zij in de coronamaatregelen – motivatie van de universiteit om de Akwaglot langer te handhaven - geen reden om de hand over het hart te strijken: ‘Dat de activiteiten en het gebruik niet tot volle wasdom zijn gekomen vanwege Covid-19 is spijtig, maar was ten tijde van de eerste vergunningaanvraag geen onvoorziene omstandigheid.’

De gemeente vond de plek meteen al niet handig, maar de universiteit zag niets in een andere locatie die de gemeente had voorgesteld. Ook zag de UU er niets in om het platform tot het vaarseizoen in de singel te houden. Meer tijd zou nodig zijn om ‘eer indruk achter te laten bij de stad en haar inwoners en om kapitaalvernietiging te voorkomen’.

Vanaf september werd het platform (gebouwd eind juni 2021) een enkele keer gebruikt door de Universiteit Utrecht als cultureel platform voor ontmoetingen. Het plan was om daar dialogen en publieksbijeenkomsten te laten plaatsvinden om de wetenschap dichter bij het publiek te brengen.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Tarief stadsverwarming verdubbeld
Theo van de Vathorst, de kunstenaar van vloeiende bronzen lijnen overleden
Nieuwe fietsverbinding richting Croeselaan; onder of over spoor