Navigatie menu
zoeken
Verduurzaming: Binnenstad Oost pakt samen aan
Verduurzaming: Binnenstad Oost pakt samen aan
 [ACHTER HET] NIEUWS  Verduurzaming: Binnenstad Oost pakt samen aan
Elaine Vis |
22 maart 2024

Het kan én het is praktisch om kennis te delen; bewoner Moritz Harzenetter uit de oostelijke Binnenstad nam het initiatief. In april komen buurtbewoners bij elkaar om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om hun woning duurzamer te maken. Bewoners, eigenaren en huurders, gaan met elkaar op weg naar maatwerk voor elk huis.

Vorige maand stopte Harzenetter 750 korte enquêtes in de brievenbussen van de Nieuwegracht en de straten ten oosten daarvan. Daarmee peilde hij of buurtgenoten interesse hebben in collectieve verduurzaming van hun huizen. Hij kreeg een beeld wie behoefte heeft om gezamenlijk de woning duurzamer te maken en kennis uit te wisselen. Ongeveer 45 bewoners bleken geïnteresseerd, waarvan bijna de helft aangaf mee te willen helpen organiseren.

Deze kerngroep verdiept zich inmiddels in deelonderwerpen; wat zijn de mogelijkheden, welke subsidieregelingen zijn er, welke maatregelen kun je betrouwbaar en collectief inkopen? De kerngroep gaat mee op gesprek met een energieadviseur en vergelijkt de offertes van zonnepanelen, voorzetramen en groene daken. Met geselecteerde leveranciers maken ze dan afspraken om een korting voor de buurt en een snellere doorlooptijd te realiseren. Er is ook een groep die de communicatie voor zijn rekening neemt en de buurtborrel regelt. Harzenetter ‘Ja, ik vind het vooral ook belangrijk dat we samen als collectief in actie komen, en het daarbij gezellig hebben.’

Sinds 1 januari mogen (met vergunning) ook op monumentale daken zonnepanelen in het zicht van de straat worden gelegd. Beschermd stadsgezicht heeft niet altijd meer de hoogste prioriteit. Daardoor kunnen ook buurten met veel erfgoed een slag slaan bij verduurzaming.

Een dak kan veel verschillende functies hebben; energie opwekken, verkoeling borgen, water vasthouden. De best toepasbare functie is afhankelijk van de constructie en de oppervlakte van het dak. Moritz ‘Je moet per dak de situatie bekijken. Ook ik wil graag op ons dak zonnepanelen leggen, maar om verder te verduurzamen moest ik veel uitzoeken. Voor dit pand blijken voorzetramen nu een effectieve maatregel om de stookkosten en uitstoot verder omlaag te brengen. Bij elk huis met monumentale status is maatwerk nodig. Als je jouw huis energiezuiniger wilt maken loop je snel tegen regelgeving aan. Toch is er veel mogelijk. Het is jammer om opgedane kennis niet te delen’.

Moritz vertelt dat je tussen 300-350,- euro een onafhankelijk energieadvies kan krijgen. Als je al éen van de voorgestelde maatregelen hebt uitgevoerd, krijg je 300,- euro terug van de gemeente.
En sinds 1 januari is de landelijke ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen versoepelt waardoor veel meer verduurzamingsacties voor monumenten subsidiabel zijn dan voorheen. 

Moritz weet dat doorzetten heel wat oplevert om impactvolle maatregelen te nemen voor je huis. Goed nadenken is belangrijk, er zijn zoveel alternatieven waaruit je een keuze kan maken. Vanuit zijn achtergrond als projectleider bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht, een provinciaal breed werkende organisatie, weet hij welke financieringsbronnen er zijn. 
‘Eigenlijk heb ik twee petten op, die van bewoner en van iemand die voor NMU werkt. Ik ben géén energie-adviseur maar ik kan wel gebruik maken van de kennis die er binnen onze organisatie aanwezig is. En ook met de gemeente Utrecht werken we nauw samen om uit deze collectieve aanpak een succes te maken.’ Het is efficiënt en goedkoper om collectief in te kopen.

‘Met name de impact van slecht geïsoleerde woningen op het milieu was de reden om mij opnieuw actief te verdiepen in de verduurzaming van de wijk. Ik voel een voorrecht om hier te mogen wonen maar ook een grote verantwoordelijkheid dat ook toekomstige generaties van deze prachtige wijk kunnen genieten. Er zijn legio alternatieven om te verduurzamen en energie te sparen. Tijdens het proces moet je goede afwegingen maken, kijken hoeveel rendement elke maatregel heeft. Als je met elkaar kennis kan delen ben je al een eind op weg.’

 

Binnenkort organiseert het initiatief een buurtborrel om meer informatie over de inkoopactie te delen.
Woon je in de wijk en ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur dan een email naar m.harzenetter@nmu.nl

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Bomenbal op Jaarbeursplein
Onderdompelen; campagne voor beter gracht- en singelwater
Afscheid Puntenburg valt zwaar