Navigatie menu
zoeken
Tijdelijke inrichting Park Paardenveld
Tijdelijke inrichting Park Paardenveld
 [ACHTER HET] NIEUWS  Tijdelijke inrichting Park Paardenveld
Ben Nijssen |
13 mei 2023

Deze week is de inrichting van Park Paardenveld begonnen. Deze inrichting is tijdelijk totdat een definitief inrichtingsplan is vastgesteld.

Het terras van betonplaten waarop Roost stond is verwijderd. De grond wordt zodanig geëgaliseerd dat er een geleidelijk naar het water aflopend profiel ontstaat.
De betonplaten worden in de buurt van de moerascipressen deels gebruikt als terras en deels gestapeld als een soort tribune. Afgewacht wordt of er zich hier spontaan activiteiten zullen ontplooien.
De parkeerplaatsen worden verwijderd. Vergunninghouders kunnen als ze dat willen een tijdelijke parkeerplek in de garage Jan Meijenstraat krijgen tegen het straattarief. Dit zolang het aantal vergunninghouders wordt afgebouwd.

Het centrale deel van het park zal met gras worden ingezaaid en aan de randen zal een kruidenvegetatie worden gezaaid. Probleem is dat op 3 juni de Canal Pride langs komt varen, met aansluitend een muziekevenement. Waarschijnlijk zal daarom het inzaaien uitgesteld worden. Hierdoor zal het grasveld niet klaar zijn voordat de eerste drukte van de zonaanbidders wordt verwacht.

Paardenveldpark13mei1

Naar verwachting kan het definitieve plan voor de inrichting eind dit jaar gepresenteerd worden. Tussentijds zal er nog wel een afstemming met omwonenden en naburige ondernemers plaats vinden. Begin volgend jaar kan dan met de uiteindelijke inrichting worden begonnen.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan