Navigatie menu
zoeken
Participatie aangepast
Participatie aangepast
 [ACHTER HET] NIEUWS  Participatie aangepast
Ineke Inklaar |
15 oktober 2022

Nu uit onderzoek en het collegeakkoord blijkt dat een knip bij het Ledig Erf de voorkeur heeft, wordt de participatie aangepast aan dat gegeven. Niet langer is de vraag open en ruim; het gaat nu om input op basis van een knip op de Vaartsche Rijnbrug.

Auto's worden geweerd en moeten verder de stad uit. Dat staat in het plan Zuidpoort. Het Ledig Erf wordt heringericht om meer ruimte te scheppen voor fietsers, voetgangers en groen. Maar wat betekent dat voor de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving? Maar ook: wat zullen omliggende straten merken als de verkeersstroom wordt verlegd als het niet meer mogelijk is van de Catharijnesingel de Tolsteegsingel op te rijden?

LErfCharlesErik© Gert-Jan Peddemors

Daar gaat de gemeente onderzoek naar laten doen. Eerder waren er zes  varianten. Na inspraak was naast de knip ook nog een variant met een fietsstraat in beeld, de raad had opdracht gegeven ook die mogelijkheid te onderzoeken. Maar het college ziet dat niet zitten: met een fietsstraat is geen shared space mogelijk. Ook de hulpdiensten zijn niet enthousiast, net zo min als de busdiensten. Uit het onderzoek blijkt: meer nadelen dan voordelen.

Maar de plannen daarvoor worden nog wel in het achterhoofd gehouden als de optie knip verder wordt uitgewerkt. Om niets over het hoofd te zien. Maar bij inspraak is het plan voor de knip leidend. In het tweede kwartaal van 2023 komt er een uitgewerkt plan.

Foto bovenaan © Ineke Inklaar

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Negen nieuwe struikelsteentjes op de Oudegracht
Onafhankelijke bemiddelaar voor speelplek Lauwerhof
Nobelstraat; bekende feiten maar nog geen oplossing