Navigatie menu
zoeken
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
 [ACHTER HET] NIEUWS  Operatie stadsvernieuwing; de stand van zaken
Elaine Vis |
28 november 2023

Hoe staat het nou eigenlijk met de mega-stadsvernieuwing aan de westelijke kant van onze Binnenstad. Een enorme operatie van minstens 15 projecten is nog gaande. Er is voorspoed en er zijn tegenvallers. Hier, in het kort, de stand van zaken over de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Én een vooruitblik.

Het Smakkelaarspark ligt er al jaren troosteloos bij. In 2022 zou er gebouwd worden maar door stijgende prijzen van bouwmateriaal werd het project stilgelegd. Misrekening of pech? Sindsdien werkte ontwikkelaar Lingotto samen met haar partners aan een verbeterd technisch ontwerp. Er zijn nieuwe ideeën over de bouwmethodiek en de betrokken partijen hopen de kosten tijdens de bouw op deze complexe locatie beter te beheersen. De opbrengsten van het gebied zijn naar boven bijgesteld, door onder andere aanpassing van de gevels van de bebouwing. Die gaat van volledig beton naar een hybride van aluminium en beton. En er komen extra appartementen en extra kantoorruimten.

SPARK
Het definitieve besluit om te beginnen met de bouw hangt af van de verkoop van de huurwoningen en de kantoren aan beleggers. En natuurlijk van de verlening van vergunningen die nodig zijn. Op dit moment wordt er nagedacht over de inrichting en het beheerplan van het park. De verwachting is dat het project in 2026 is gerealiseerd.

Sijpesteijntunnel
Half 2024 zal de Van Sijpesteijntunnel circa 6 maanden worden afgesloten, bij de verbouwing van de tunnel komt veel stof vrij en er is geluidsoverlast. Nu wordt de puzzel gemaakt over duidelijke omleidingsroutes met als insteek zo min mogelijk overlast voor fietsers en voetgangers.

wonderwoods1


Wonderwoods, het multifunctionele gebouwencomplex, vordert langzaam maar gestaag. Er is al wat groen zichtbaar op de gevels. Vanaf medio 2024 kan er gewoond en gewerkt worden.
Het Beurskwartier zal daardoor flink opleven. Een belangrijke publiekstrekker is Nowhere, een digital artspace (museum) dat zijn gelijke binnen Europa niet schijnt te kennen. 

galaxyEen artist impressie van de Galaxy Tower © Gemeente Utrecht

Dan nog een reus aan de westzijde van het Jaarbeursplein, Amrâth Galaxy Tower. Het is nog onduidelijk wanneer de toren met hotel met 250 kamers en 22 verdiepingen met 317 huurappartementen gerealiseerd is. Al maanden sleept zich een conflict voort tussen ontwikkelaar De Lelie Vastgoed en de bouwer Ballast Nedam. Het project ligt volledig stil. Ballast Nedam oefent retentierecht uit. Inmiddels is er een advocaat aangesteld die moet bemiddelen tussen de partijen met als doel de bouw van de Galaxy Tower zo snel mogelijk te hervatten. De gemeente heeft de bemiddelaar bij dit conflict een brief geschreven om ook het maatschappelijk belang van het opleveren van de woningen mee te wegen in de oplossing. Zoals het er nu uitziet is er nog geen zicht op de hervatting van de bouw.

Hojel City Centre
Op een prominente plek, direct aan het Jaarbeursplein staat kantoorgebouw Hojel City Centre II. Sinds eind 2021 is de gemeente in gesprek met vastgoedeigenaar CBRE over de (her)ontwikkeling. CBRE heeft veel ambitie en wil het pand met circa 7.000 m2 bruto vloeroppervlakte vergroten door onder andere uit te breiden aan de achterzijde en aan de kant van de Galaxy Tower. Het gebouw wordt in de toekomst een kantoorgebouw voor verschillende gebruikers.

Er zijn voorwaarden voor aanpassingen, want het gebouw moet wel in het stedelijk weefsel passen. Om een betere aansluiting bij het Jaarbeursplein te krijgen zou de begane grond transparanter gemaakt moeten worden met publiekstoegankelijke functies met entrees aan de pleinzijde. Voorzieningen zoals een koffiebar, apotheek of een broodjeszaak aan de straat verlevendigen het Beurskwartier.
Rond de zomer van 2024 beginnen de bouwwerkzaamheden, de nodige vergunningen zijn dan ook rond. De verwachte bouwtijd bedraagt een jaar.

Jaarbeursplein

Met inbreng vanuit de stad is er in 2021 een markant gebouw bedacht voor het Jaarbeursplein, daar waar de skatebaan is. Het toekomstige gebouw, genaamd Oopen, wordt ontworpen door de Britse internationaal opererende architect Thomas Heatherwick. In het gebouw komen kantoren, broedplaatsen, een fietsenstalling gerelateerd aan Utrecht Centraal, (sociale)horeca met een publiek toegankelijk dakterras, urban sports (zoals skaten en boulderen) en een cultuur- en nachtclub met daarin ruimte voor het Utrechtse culturele werkveld. Nog dit jaar ligt er een voorlopig ontwerp.

Samenhang
De verdere ontwikkeling van het Jaarbeursplein hangt samen met de bouw rondom (Lombokplein, Jaarbeurspleingebouw, De Croes (Hojel II), Volksbank, Galaxy Tower). Nu weet je nog niet precies hoe het plein gebruikt gaat worden. De raad heeft zich wel alvast uitgesproken voor vergroening van de stationsomgeving en het behoud van de skatevoorzieningen.

Moreelsebrug
De trappen naar de treinperrons vanaf Moreelsebrug zitten in de planning. De gemeente is in gesprek met NS en ProRail over de kostenverdeling van de aanleg en het beheer.

Biodivers
Voorjaar 2025 zal Park Paardenveld heringericht zijn met meer en waardevoller groen, zitelementen in de vorm van een openbaar terras en tijdelijke toiletvoorzieningen. Op dit moment ligt er een schetsontwerp waarover de gemeente met de omgeving nog in gesprek is.

De uitvoering van de Laan van Puntenburg vordert gestaag. Na herinrichting van de (rij)banen voor auto, fiets en voetgangers, wordt nu het park ingericht. Doel een hoge biodiversiteit. Er komen zogenoemde wadi’s om het vele toekomstige regenwater te bufferen. Begin 2024 zijn de werkzaamheden aan het park klaar.

De transformatie in dat gebied rond Hoog Catharijne is ook bijna gereed, alleen de ontwikkeling van de plinten aan de kant Moreelsehoek en Moreelsepark volgen nog. De oplevering is voorzien eind 2024, daarna wordt begin 2025 de openbare ruimte aangepakt.

Meer noordelijk start in mei 2024 de gevelverbouwing van TivoliVredenburg. De inrichting van de aanliggende straatjes, de Hollandse en Vlaamse Toren zal groener en levendiger worden om zo een route te creëren die je verwelkomt om (ook) de oudere binnenstad in te lopen.

 

Fotografie © Gert-Jan Peddemors

 

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Milieuregels voor transport soepeler, voor personenauto strenger
Haverstraat nog deels opgebroken, Springweg afgesloten
Knip niet voldoende om Ledig Erf leefbaar te maken