Navigatie menu
zoeken
Operatie Klimaatklok
Operatie Klimaatklok
 [ACHTER HET] NIEUWS  Operatie Klimaatklok
Redactie |
8 maart 2023

Extinction Rebellion Utrecht organiseert op donderdagavond 9 maart om 19.30 een bewustwordingsactie in de binnenstad van Utrecht met Operatie Klimaatklok. De vreedzame actiegroep pleit voor een klimaatdashboard in de Binnenstad, die naast een klimaatklok de genomen maatregelen van de gemeente en de resultaten duidelijk in beeld brengt. Dat kan bijdragen aan de eerste stap tot bewustwording.

Morgenavond, op koopavond, verschijnt een geprojecteerde, digitale internationale klimaatklok op de Dom. De boodschap is klip en klaar: we hebben pakweg nog 6 jaar tot de grens van 1,5°C opwarming is bereikt. De klimaatklok die morgen op de Dom verschijnt geeft aan hoeveel tijd ons nog rest om onder die 1,5 graad te blijven.
Wereldwijd is de temperatuur op aarde sinds het begin van de industriële revolutie met 1,2 graad gestegen. Voor het Noordpoolgebied is dat zelfs twee à drie keer zoveel. Veel mensen weten het, maar niet iedereen. Hoe warmer het wordt, hoe extremer en gevaarlijker het weer. Dit leidt tot bosbranden, droogtes, mislukte oogsten en toename van ziektes en doden. Extinction Rebellion spreekt dan ook niet meer van klimaatopwarming, maar van een klimaat- en ecologische crisis.

Volgens de groep krijgen inwoners door de gemeente onvoldoende informatie aangeboden over de ernst van de situatie. Dit is negatief van invloed op het draagvlak voor effectief klimaatbeleid. Voor het ontbreken van een duidelijke gemeentelijke communicatiestrategie over de klimaatcrisis doet XR Utrecht een concrete suggestie: zet een Klimaatklok in om de ernst van de klimaatcrisis te agenderen. De klok laat helder zien hoe weinig tijd ons nog rest om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. Als wij zo doorgaan ligt Utrecht volgens XR in het jaar 2100 niet aan, maar in zee.

Image-1(1)Klimaatactivisten van Extinction Rebellion Utrecht spijkerden in september 2022 zeven klimaatthema’s op de deur van het stadhuis. Foto © XR

Er zijn drie eisen gesteld: vertel de waarheid, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. De actie van morgenavond staat in het teken van de eerste eis; vertel de waarheid.
Met de projectie van een teruglopende Klimaatklok op hét symbool van Utrecht, de Domtoren, maakt XR Utrecht de ernst van de situatie direct voelbaar; er is geen tijd te verliezen. ‘De opwarming van de aarde is ontwrichtend voor al het leven op aarde. Niet iedereen lijkt hier voldoende van doordrongen. Een duidelijke communicatiestrategie vanuit de gemeente Utrecht over de klimaatcrisis, bijvoorbeeld met een klimaatdashboard welke naast een klimaatklok ook de genomen maatregelen en de resultaten van de gemeente duidelijk in beeld brengt, kan bijdragen aan de eerste stap tot bewustwording’ zegt  Christine Kuiper van XR Utrecht.

Operatie Klimaatklok start 19.30 op de Maartensbrug, aansluitend is er een een speech van de Burgemeester van de Toekomst. Uiterlijk 20.30 is de bijeenkomst afgelopen.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Literatuurmuseum in Magazijn de Zon
Overdracht klokken aan gemeente
Zocherpark verdient beter beleid en beheer