Navigatie menu
zoeken
Meer groen rond de Inktpot
Meer groen rond de Inktpot
 [ACHTER HET] NIEUWS  Meer groen rond de Inktpot
Ineke Inklaar |
16 nov. 2021

Het gebied tussen HC, het spoor, de Nicolaas Beetsstraat en de Catharijnesingel krijgt een opknapbeurt. Het moet een plek worden waar mensen graag verblijven. Werktitel: De Tuinen van Moreelse.

Nu voelt het met de kantoren van NS en de rechtbank vooral als een werkterrein met duizenden werknemers. Stenig. Een doorgangsgebied, een parkeerplaats.  ’s Avonds is het vooral leeg en rustig. Dat moet dus veranderen: meer groen en meer levendigheid.

Dat begint bij de Laan van Puntenburg, nu nog een asfalt-rommeltje bij de Inktpot. Die laan wordt groener met meer bomen en planten. Ook komen er plekken om te zitten. Het werk begint halverwege volgend jaar.

Op het Moreelspark en Park Nieuweroord na is de omgeving stenig, waardoor deze geen hevige regenbuien – te verwachten met de klimaatverandering – aan kan. Dat wordt opgelost met groenvakken die het water kunnen bergen.

Bewoners, bedrijven en instanties in het gebied hebben meegepraat over de nieuwe invulling. 9 november j.l. heeft het college de Visie Tuinen van Moreelse definitief vastgesteld.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Are you being served
Meer groen rond de Inktpot
360 liter urine de grond in