Navigatie menu
zoeken
Gevangenisterrein wordt bijzonder deel van onze stad
Gevangenisterrein wordt bijzonder deel van onze stad
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gevangenisterrein wordt bijzonder deel van onze stad
Elaine Vis |
8 januari 2022

Dit is het jaar waarin de randvoorwaarden voor verbouwing van de voormalige gevangenis op het Wolvenplein worden uitgewerkt. De nieuwe eigenaren, AM en Levenslang, zullen daarna afspraken maken met de gemeente over de openbare ruimte en de plaatsing van een brug over de singel naar de Wolvenbuurt richting centrum.

Levenslang gaat de gevangenisvleugels her-ontwikkelen. AM is als projectontwikkelaar verantwoordelijk voor de woningbouw. Bewonersvereniging De Witte Wolf, ook nieuwe mede-eigenaar van het bolwerk, zal zich met een aantal partners (waaronder Mitros) sterk maken voor woon-, verblijfs- en werkplekken. Team AM hoopt gaandeweg op een mooi, bruikbaar totaalplan uit te komen.

wolvenpleinnu

Bij gebiedsregisseur Stijn Hamerslag kunnen omwonenden in de loop van het jaar terecht voor vragen. Om overlast tijdens de bouwwerkzaamheden te minimaliseren liggen er al ideeën klaar. Als er straks gebouwd wordt kan het transport over water met kranen om goederen over de muur te tillen om zo de kleine straatjes in de binnenstad niet te belasten. De daadwerkelijke bouw- en herstelwerkzaamheden zullen pas in 2024 of zelfs later in 2025 plaatsvinden. 

Herstel en nieuwbouw
Het merendeel van de gebouwen, de kerkzaal, de muren en het hek zijn rijksmonument. Het monumentale karakter van de in 1856 gebouwde cellulaire gevangenis wordt zeker behouden, maar er zijn ook delen die gesloopt mogen worden. De expeditie rechts van het hoofdgebouw mag bijvoorbeeld wel gesloopt worden, die stamt uit 2001.

2015bezoekersUDUexpeditie
Bezoekers van UtrechtDownUnder (2015) gaan via de expeditie naar binnen om de tentoonstelling te bezoeken. De gevangenis is dan voor het eerst toegankelijk voor het grote publiek © Lou Vos

Er worden vier binnenhoven weer in ere hersteld. Zoals de situatie rond 1900 was, maar dan met weelderig groen. De tuinen zullen deels voor publiek toegankelijk zijn vanaf het struinpad dat rondom het enorme complex loopt langs de singel. De openingen, die daarvoor in de muur gemaakt worden, dienen ook om meer daglicht te krijgen op de tuinen en bij de woningen.

WolvenpleinluchtplaatsZuid
Impressie AM; de toekomstige binnentuin op luchtplaats Zuid. De kerkzaal op de achtergrond, rechts sociale woningbouw

Het plan is om 18 sociale- en middenhuur appartementen en 18 vrijesectorwoningen en appartementen te (ver)bouwen. Aan de voorkant bij het gebouw, bij de hoofdentree op het plein, staan drie hoofdgebouwen. Daar komen de vrijesectorwoningen. Rechts tegenover de Wittevrouwensingel komen 18 appartementen en  sociale- en middenhuur.

binnentuinenenbrug
Impressie Am; de binnentuinen en de brug geplaatst in het gebied

De sociale huurwoningen van de Mitros hebben drie lagen, een kleine 10 meter hoog.  Twee lagen steken aan de singelkant boven de gevangenismuur uit. Zij zijn zichtbaar vanaf de overkant. De loftwoningen op die plek zijn 6 meter hoog en blijven binnen de muur. Zij zijn dus niet zichtbaar. 

Het gebouw biedt verder onderdak aan 350 m2 gemeenschappelijke ruimten voor buurt- en publieksfuncties en 2500m2 atelierruimten. Er komt een inpandige fietsenstalling voor bewoners en een fietsenstalling buiten voor bezoekers.

Gasten per boot
In de lange cellenvleugel komen 50 hotelkamers. Op de kop van de vleugel, binnen de muur maar tegen de singel aan, zal 500 m2 horeca met grand café gasten verwelkomen. Er is een terras. Dat ligt lager dan de muur, achter de aarden wal. Geluidsoverlast zal daardoor zeer beperkt zijn.

Gasten van het hotel kunnen met openbaar vervoer naar Utrecht komen. Bij een steiger in de buurt van Tivoli Vredenburg worden ze met een elektrische boot opgehaald en meren aan bij het hotel. Een bijzondere kennismaking met Utrecht vanaf het water. Mensen met de auto moeten parkeren in garage De Grifthoek en kunnen dan via een voetgangersbrug richting hotel.

auto'swolvenplein
Waar nu auto’s geparkeerd staan is straks openbaar groen. Via dit park kun je ook een rondje maken om de oude gevangenismuur en langs de singel wandelen. 

Brug
Over de exacte locatie van de voetgangersbrug, een verbinding tussen parkeergarage De Grifthoek en de Binnenstad, is het laatste woord nog niet gevallen. Zolang de brug er niet komt is het moeilijk voor de nieuwe eigenaren van de voormalige gevangenis om aan parkeernormen te voldoen. Zij hopen dat je straks vanaf die garage in het Griftpark, eventueel langs de Torteltuin zo over de brug de nieuwe parkzône van het Wolvenplein inwandelt. De voetgangersbrug zou dan links, naast het complex, vlakbij de huizen van bewoners op de Wolvenstraat, komen.

Er waren al jaren geleden plannen voor een brug, met als doel de slecht bezette parkeergarage beter bereikbaar te maken. De plek voor de brug waar de gemeente in eerste instantie aan dacht was dezelfde waar nu AM aan denkt. Destijds waren er bezwaren vanuit de buurt en door onduidelijkheden over nut en noodzaak heeft de gemeente in 2010 de brug op deze locatie geschrapt. Nu is nog onduidelijk waar de brug dan precies komt. De plek is nog niet vastgesteld.

Hoe dan ook, de voetgangersbrug wordt van de gemeente. Daarom ligt de ontwerpopgave primair bij de gemeente want die gaat hem ook gaat realiseren.

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Tarief stadsverwarming verdubbeld
Theo van de Vathorst, de kunstenaar van vloeiende bronzen lijnen overleden
Nieuwe fietsverbinding richting Croeselaan; onder of over spoor