Navigatie menu
zoeken
Gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gemeenteraadsverkiezingen
Ben Nijssen |
BSK 1, 2022

Wie straks in het stemhokje staat, kan kiezen uit 20 partijen. Ze streven onder meer naar een gelijkwaardig Utrecht, een stad op mensenmaat, een ambitieuze stad, een eerlijk Utrecht, willen bouwen aan Utrecht, of willen ‘bij Utrecht; linksaf’. Ben Nijssen vlooide de verkiezingsprogramma’s van de (zittende) partijen door op onderwerpen die met name in de Binnenstad spelen.

Wonen 
Een van de grote vraagstukken in de Binnenstad is hoe het centrum een gemengde bevolking kan houden. Nu dreigt dit het domein te worden van alleenstaanden. Geen van de partijen geeft daar een antwoord op in de verkiezingsprogramma’s. Stadsbreed zijn wel alle partijen voor woningen voor iedereen. De PvdA en SP werpen zich net als in deze raadperiode op als de grootste beschermers van de sociale woningbouw en de huurders daarvan. De PvdA is voorstander van een maximale huur per vierkante meter.

De meeste partijen stellen voorwaarden aan splitsen en omzetten van woningen in appartementen of studentenkamers. VVD, CU en Student en Starter zijn de grootste voorstanders van kleinere eenheden vanwege de grote vraag. De laatste partij wil in 5 jaar 5000 studentenkamers zien te realiseren. GroenLinks (GL) streeft naar een balans tussen de verschillende functies, waaronder wonen, in de Binnenstad. De partij vindt dat er voortgang gemaakt moet worden van de aanpak leefbaarheid versus levendigheid. Het CDA wil een maximum stellen aan het aantal horecalocaties in de Binnenstad. Daartegenover staat de wens van VVD, D66 en Student en Starter om meer en grotere evenementen te organiseren. Dezelfde partijen zijn ook de grootste voorstanders van ondersteuning van de horeca.

Van de PVV mogen er meer terrassen komen, zelfs als die overlast veroorzaken. De meeste andere partijen willen bekijken hoe de geluidsoverlast door horeca en evenementen kan worden beperkt. Ze zijn het erover eens dat dit de gezondheid van de bewoners raakt. 

Bereikbaarheid 
Alle partijen zijn het erover eens dat het autoverkeer in en naar de Binnenstad zoveel mogelijk beperkt moet worden. Parkeren op straat moet afgebouwd worden. In de hele stad en zeker in het centrum krijgen voetgangers en fietsers prioriteit.

De snelheid moet omlaag naar maximaal 30 km/u. In bepaalde gebieden zelfs naar 15 km/u als het aan D66, GL en CU ligt.

PvdD, PvdA en Student en Starter willen de Binnenstad zelfs zoveel mogelijk autovrij krijgen. Alle partijen hebben wel oog voor de problemen van mensen met een beperking. Het openbaar vervoer moet beter. Maar hoe, zal nog wel discussies opleveren.

Het CDA vindt dat er een tram moet komen over het Vredenburg (de zogeheten binnenstadsas); D66, Stadsbelang en GroenLinks zijn voorstander van een metro. Bevoorrading dient zoveel mogelijk elektrisch te gaan vanuit hubs (verzamelcentra). Onduidelijk blijft wie (gemeente, ondernemers, transport) het initiatief moet nemen.

Toerisme, bezoekers
Zoals te verwachten zijn D66, VVD en Student en Starter de grootste voorstanders van stadspromotie. Zij willen zoveel mogelijk bezoekers naar de Binnenstad trekken, wat volgens hen belangrijk is voor de economie.

D66 wil mooie tuinen altijd openbaar toegankelijk maken; Student en Starter wil de openbare ruimte grotendeels als recreatieve ruimte inrichten. De PvdD wil juist de groei van de stad beperken en de SP wil het budget voor stadspromotie verlagen.

De PvdA wil dat de stegen en hoven openbaar blijven. Ze reageren daarmee op het misverstand dat bewoners deze willen sluiten, maar die willen de promotie van rustgebieden slechts beperken. 

Groen, duurzaamheid
Heel eensgezind zijn de partijen dat meer groen belangrijk is voor de aanpassing aan klimaatveranderingen en dat groen de gezondheid bevordert. Ze noemen groen echter vooral als kijkgroen of ligweides. Biodiversiteit is van groot belang voor de Binnenstad die vanwege de dichte bebouwing en het weinige groen het sterkst te maken heeft/krijgt met klimaatveranderingen. In het programma van GroenLinks staat dat het groen van de singel uitgebreid moet worden. Groene initiatieven moeten uit de achterban van die partij komen, net als bij D66. De partij die in woord en daad ecologisch groen wil bevorderen is de PvdD. 

14, 15, 16 maart kunnen we stemmen. 17 maart worden in de Jaarbeurs de stemmen op kandidaatsniveau geteld. Wie dat wil, kan ter plekke of online meekijken. De definitieve uitslag volgt op 21 maart.

20 partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren er 21 die zich op 1 februari meldden, maar de blanco lijst van Erwin Lensink (bekend als de waxinelichthoudergooier) haalde niet voldoende ondersteuningsverklaringen.

15 stembureaus telt de Binnenstad. Van kerk tot gymzaal, van museum tot stadhuis. Ze zijn allemaal op 16 maart geopend tot 21.00 uur; maar let op, niet allemaal op 14de en 15de maart. Alle locaties zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Het stembureau op het station is al om 06.45 uur open; de rest om 07.30 uur.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
De Witte Wolf ondertekent samenwerking met ontwikkelaars
Speeltuin Lauwerhof moet weg: 'Waarom grijpt de gemeente wel in bij een speeltuintje en niet in de Nobelstraat'
Winkels Twijnstraat - Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022