Navigatie menu
zoeken
Gebied Moreelse op de schop
Gebied Moreelse op de schop
 [ACHTER HET] NIEUWS  Gebied Moreelse op de schop
Marianne Coopmans |
8 maart 2023

Het gebied tussen Laan van Puntenburg, Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat en HC wordt gefaseerd opnieuw ingericht. Er is nu begonnen met de herinrichting van de Laan van Puntenburg. De jarenlange bouwplaats voor de ingang van CS aan het Moreelse park wordt een groene entree voor het Stationsgebied ‘met tuinen, meer bomen, plekken om te zitten en ruim baan voor de voetgangers’, zo belooft de gemeente.

Fietsers, auto’s en voetgangers strijden om de voorrang in het gebied dat de Moreelse Tuinen wordt genoemd. Het is een relatief klein maar druk gebied, waar steeds meer mensen zich bewegen. Passanten, reizigers, werknemers van de omliggende kantoren én een groeiende stroom bewoners van de woontorens in het gebied. Het is dan ook niet zo vreemd dat de gemeente allerlei plannen heeft om al deze stromen in goede banen te leiden. Begin februari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over alle plannen in dit drukke stukje stad. Daar waren veel bewoners op af gekomen. Er werden liefst negen deelprojecten gepresenteerd. Voor elk deelproject was een apart hoekje van de ruimte ingericht. Dat kon meteen op kritiek van een aantal aanwezigen rekenen, omdat het dringen was voor de verschillende deelprojecten. De ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan, was hierdoor beperkt.

kaartjelaanvanpuntenburg©CU2030

Deze week is het eerste deelproject, de herinrichting van de Laan van Puntenburg in uitvoering gegaan. De jarenlange bouwplaats voor de ingang van CS aan het Moreelse park verandert in ‘een groene entree van het Stationsgebied, met tuinen, meer bomen, plekken om te zitten en ruim baan voor de voetgangers’, zo belooft de gemeente.

Op de informatiebijeenkomst ging de meeste belangstelling uit naar de geplande knip aan de Catharijnesingel ter hoogte van de Stationsstraat onder de overkapping van HC. Een knip is een blokkade die doorgaand autoverkeer tegenhoudt. Bewoners die daar in de buurt wonen, waren hiermee niet bekend en vroegen zich af hoe ze dan bij hun appartement moeten komen. Sommigen waren ban, als het ware, opgesloten te worden. Die bewoners krijgen een ontheffing, vertelde de projectleider. Maar de bewoners die aan en om de Catharijnesingel wonen zullen een behoorlijke omweg moeten maken om de stad uit te komen, temeer omdat er een tweede knip op het Ledig Erf is gepland. De projectleider liet weten dat nog niet duidelijk is hoe de knip er uit gaat zien. Daar komt nog informatie over.

Fietsparkeerverbod
Een ander deelproject dat tot vragen en opmerkingen leidde, is het voorgenomen parkeerverbod voor fietsen dat de gemeente wil instellen bij de Moreelsehoek. Bewoners zijn niet tegen een fietsparkeerverbod, maar waar kun je dan je fiets even kort parkeren, bijvoorbeeld voor een boodschapje in HC? Voorgesteld werd om een paar fietsklemmen te handhaven voor kort parkeren van de fiets. En, zo was het commentaar, ‘gaan fietsers dan niet stallen bij en om de Mariaplaats? Is dat niet het verschuiven van het probleem?’

fietsenstallen2022moreelsehoekFoto uit 2022 © CU2030

Ook de vraag naar handhaving van het parkeerverbod kwam aan de orde. Wel zijn er nieuwe fietsenstallingen gepland in een paar parkeergarages van HC. Parkeerplaatsen voor de auto gaan verdwijnen in het gebied De Moreelse, de fietser krijgt voorrang boven de auto.

Nieuwe horeca
Ook over het deelplan voor horeca op de plek van de voormalige apotheek aan de Catharijnesingel werd gesproken. Op de vraag van een bewoner of er onderzoek is gedaan naar de behoefte aan nieuwe horeca, wist de betrokken projectleider alleen te melden dat dit voornemen past in de horecanota. Of er plaats is voor een terras, is ook niet duidelijk.

Het deelproject Moreelse park en tuinen mocht op meer instemming van de bewoners rekenen. Het gebied tussen HC, het spoor, de Nicolaas Beetstraat en de Catharijnesingel wordt in de ogen van de gemeente een levendig en gezond stuk Utrecht met veel groen en wandelpaden. Nog dit jaar wordt met het ontwerp gestart.

Andere deelprojecten die nog op stapel staan in het gebied De Moreelse zijn de bouw van een nieuwe plint onder HC en het realiseren van zes trappen naar de treinperrons vanaf de Moreelsebrug. Over deze laatste stap moet de gemeenteraad nog beslissen.

 

Voor meer informatie zie Tuinen van Moreelse | CU2030
Afbeeldingen © CU2030: Functioneel Ontwerp voor de Laan van Puntenburg (2020) concept, dat is voorgelegd aan omwonenden, organisaties en bedrijven.

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Literatuurmuseum in Magazijn de Zon
Overdracht klokken aan gemeente
Zocherpark verdient beter beleid en beheer