Navigatie menu
zoeken
Erfgoed Binnenstad draagt route vol lichtkunst
Erfgoed Binnenstad draagt route vol lichtkunst
 [ACHTER HET] NIEUWS  Erfgoed Binnenstad draagt route vol lichtkunst
Elaine Vis |
3 november 2021

Verspreid door de stad zijn in de wintermaanden 27 verschillende lichtkunstwerken te zien. 21 onder hen lichten erfgoed in de Binnenstad uit. Utrecht Lumen, een project van Utrecht Marketing en de gemeente, heeft een route samengesteld van werken die er al waren maar ook nieuwe lichtkunst toegevoegd.

De kunstwerken vertellen allemaal een verhaal over de specifieke locatie. Bijvoorbeeld over de geschiedenis, de bewoners of de functie van het pand. Soms heel concreet, en soms heeft de kunstenaar juist gekozen voor een meer filosofische benadering. De objecten bevinden zich niet alleen in de historische binnenstad, maar ook in het nieuwe stationsgebied en enkelen in de wijken en bij de gemeentegrens.

Je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel kan je een Binnenstad opleuken en hoeveel heeft erfgoed nodig om interessant te zijn.
In Zichtbaar wonderlijk door licht (Vos, Smits & Visser) is aan de Pieterskerk de dynamische stadsgeschiedenis af te lezen. Met verschillende gekleurde illuminaties zijn de bouwlagen te ontdekken van deze romaanse kerk uit de 11e-eeuw.

Wethouder Klaas Verschuure (economische zaken) ‘Volgend jaar zal Utrecht Lumen uitbreiden met nog 3 kunstwerken. En zodra de restauratie van de Dom klaar is hoop ik dat ook het internationaal befaamde In Lumine Tuo weer zal stralen.’ In Lumine Tuo van lichtontwerpers Speirs en Major, wordt licht gebruikt om de Domtoren als het ware weer te verenigen met de Domkerk en het Domplein.

Utrecht Lumen is samengesteld met werken uit eerdere evenementen en tentoonstellingen, zoals uit Nightlines. In de jaren 90 stelde Charles Ex (voormalig directeur van het Centraal Museum) een route samen in de stad die in die tijd vooruitliep op de rage van lichtkunst in binnensteden.

UMEvening Time is Reading TimeJelleVerhoeks
Evening Time Is Reading Time aan de Korte Smeestraat van de Amerikaanse kunstenaar Allen Ruppersberg. De persoonlijke bezigheden van de bewoners in de avonduren in beeld gebracht © Jelle Verhoeks

Ook de UFO op de Inktpot stamt uit een eerdere tentoonstelling, Panorama 2000.
Sommige werken zijn destijds na de presentatie ‘overgebleven’. ProRail heeft zich over dit object ontfermd en onderhoud het.
Ook de lichtwerken van Trajectum Lumen, zoals Halo van Titia Ex op de Minrebroederkerk, ontbreken niet.

ULHalo WillibrordkerkJelleVerhoeks
Halo van Titia Ex op de Minrebroederkerk © Jelle Verhoeks

Het werk van Floris van Manen op de Stadsschouwburg krijgt weer verdiende aandacht. Hoog in de lucht, rond de plint van het dak van de toneeltoren, achtervolgen als het ware sinds 1995 lichtbolletjes elkaar. Snelheid tussen de 195 meter en 195 kilometer per uur. Het beeld is nooit hetzelfde.
Aan de andere kant van het centrum, in het Stationsgebied, heeft afgelopen week de Rebus van Korrie Besems een nieuwe plek gekregen op het Beatrixgebouw. Dit werk, dat eerder aan het Woudagebouw op de Lange Nieuwstraat hing, is door bewoners een paar jaar geleden van de sloop gered.

In de donkere uren lijkt op de Neude Monument for Digital Failure (Jop Vissers Vorstenbosch) te bewegen. Het vijf bij vijf meter grote glas-in-loodwerk achter de ramen van de bibliotheek beweegt met de toeschouwer mee.
Het werk van Maarten Baas dat gepland was bij de oplevering van Post Utrecht is niet opgenomen in de route. Het laatste woord over de daadwerkelijke plaatsing van het object is nog niet gevallen.

 

De locaties van de kunstwerken van Utrecht Lumen, inclusief aanvullende informatie, zijn online of in een folder bij onder andere de VVV aan het Domplein te verkrijgen.

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Are you being served
Meer groen rond de Inktpot
360 liter urine de grond in