Navigatie menu
zoeken
Doek valt voor Roost aan de Singel
Doek valt voor Roost aan de Singel
 [ACHTER HET] NIEUWS  Doek valt voor Roost aan de Singel
Ineke Inklaar |
1 november 2021

De gemeente kan het naar haar eigen gevoel niet maken om ROOST aan de Singel langer open te laten. In rechtszaken hebben ambtenaren steeds de afgifte van een vergunning voor weer een jaar verdedigd met het argument dat de horecazaak slechts tijdelijk in Park Paardenveld zit.

Daarom is het nu na vijf jaar echt afgelopen voor ROOST aan de Singel. Per 1 november. De gebouwtjes moeten weg. Uitbater Sidney Rubens moet het terrein in de oude staat opleveren.
Dat van die vijf jaar tijdelijk zei de gemeente jaren geleden al tijdens een bewonersavond over de komst van de pop up-zaak. In de vergunning van afgelopen jaar staat ook nadrukkelijk, aldus een brief aan de gemeenteraad, dat Utrecht voor de laatste keer medewerking verleent aan verlenging.
Daarnaast heeft uitbater Sidney Rubens na afloop van een gesprek met de gemeente schriftelijk bevestigd gekregen dat de vergunning en de huurovereenkomst per 1-11-2021 aflopen.
 
Prettige plek
Volgens Carien Weenink van de gemeente kwamen er uit jaarlijkse evaluaties over de bar geen grote bezwaren. ROOST heeft er volgens haar voor gezorgd voor ‘een prettige plek waar veel Utrechters graag gebruik van maakten’.
Maar er werden wel bezwaren tegen de jaarlijkse vergunningen ingediend. Dit heeft geleid tot een aantal rechtszaken. De gemeente verdedigde het afgeven van weer een nieuwe jaarvergunning steeds met het argument dat deze horecazaak tijdelijk was, in afwachting van definitieve plannen voor de (her)inrichting van het park.
 
Ook weerstand
Weenink: ‘Het geeft wel aan dat er – naast veel sympathie – ook weerstand is tegen het horeca-initiatief op deze locatie.’ Utrecht wil een betrouwbare overheid zijn. Daarom is het, zo concludeert ze, niet mogelijk om binnen de huidige vergunning en afspraken het tijdelijke initiatief nog langer op deze locatie te laten zitten.
In het AD zegt Rubens dat hij tot zijn stomme verbazing door de gemeente erop werd geattendeerd dat 1 november zijn vergunning verliep. ‘Ik was in de volste overtuiging dat de dialoog nog gaande was.’
Uit een eerder gesprek met ambtenaren had hij afgeleid dat hij eventueel een nieuw onderkomen zou kunnen krijgen aan de rand van het park. Volgens hem is ‘mede op aangeven van de gemeente’ gekeken naar de plek waar de tijdelijke toiletten staan.
 
Welwillend
Ook tegenover het Wijk C-Komitee heeft de gemeente zich in eerste instantie welwillend getoond tegenover verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst, zij het aan de rand van het park.
De twee bewoners die werden uitgenodigd om mee te praten, hebben – geïrriteerd door zinsneden over de positieve evaluaties - bedankt. Het comité schrijft: ‘Waar in de uitnodiging aan voorbij werd gegaan is het gegeven dat er diverse keren klachten waren over de activiteiten van Roost en dat er ieder jaar bezwaar werd gemaakt tegen verlenging van de vergunning.’
 
Wachten tot 2023
Voorlopig gebeurt er nu niets in het gebied bij parkeergarage Paardenveld stil. Geen nieuwbouw. Dat kan veranderen als de erfpacht van de garage september 2023 afloopt en de garage mogelijk tegen de vlakte gaat.
De gemeente onderzoekt wat te doen met het park. Maar: ‘Het gebruik van het park en de levendigheid eromheen is fijn voor de Utrechters, maar moet wel in goede balans zijn met eventuele overlast voor de omgeving.’

ingangROOST
Bovendien is het wachten op de Omgevingsvisie Binnenstad. Als de gemeenteraad die heeft vastgesteld, kan de gemeente plannen maken om het park verder te versterken. Bijvoorbeeld door horeca op de begane grond van (nieuwe) bebouwing.
 
Meer groen
Het Wijk C-Komitee heeft wel een idee voor de toekomst van park Paardenveld. Het signaleert dat de wijk, zeker nu het klimaat verandert, grote behoefte heeft aan groen. Dat krijgt een steeds belangrijker rol. Dus geen café midden op het grasveld: ‘Daarnaast staat in de Omgevingsvisie dat horeca niet thuishoort in het singelpark.’ Bovendien is de plint van de parkeergarage al helemaal gevuld met horeca.
 
Foto's: Luuk Huiskes
 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Are you being served
Meer groen rond de Inktpot
360 liter urine de grond in