Navigatie menu
zoeken
‘Bescherm het wonen in de Binnenstad'
‘Bescherm het wonen in de Binnenstad'
 [ACHTER HET] NIEUWS  Bescherm het wonen in de Binnenstad
Ineke inklaar |
5 november 2021

Zowel bewoners als ondernemers vinden het belangrijk, of soms zelfs heel belangrijk dat de woonfunctie van de Binnenstad wordt beschermd. Dat blijkt uit antwoorden op een enquête van Binnenstad030. 97 procent van de ondervraagden onderschreven deze stelling.

Op de vragen in de enquête reageerden 218 personen. 193 van hen waren bewoners van de Binnenstad, 25 van hen waren ondernemers die op drie na allen in het centrum wonen. De resultaten werden woensdag gepresenteerd tijdens het politiek café van Binnenstad030.
Opvallend is, dat de ondernemers minder vaak tevreden zijn over de woon- en leefomgeving (56 procent) dan de bewoners. 73 procent van de bewoners uit de Binnenstad is (redelijk) tevreden daarover.

Maar de bewoners zijn wel somber over hoe het woon- en leefklimaat zich verder zal ontwikkelen. De helft van de ondervraagden denkt erover daarom ergens anders te gaan wonen. Die wens speelt het sterkt bij degenen die hartje stad - in het voetgangersgebied – wonen.

Bijna iedereen meldt dat het redelijk tot heel veel drukker is geworden buiten het kernwinkelgebied. Zowel bewoners van het voetgangersgebied als de winkeliers melden dat ze daardoor ’s avonds en ’s nachts overlast ondervinden: ruim 70 procent van beide groepen meldt dat.

Gerelateerde artikelen: https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/blog/initiatiefgroep-binnenstad-030

 

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Are you being served
Meer groen rond de Inktpot
360 liter urine de grond in