Navigatie menu
zoeken
65+ Binnenstadsbewoner niet langer klagende schreeuwer
65+ Binnenstadsbewoner niet langer klagende schreeuwer
 [ACHTER HET] NIEUWS  65+ Binnenstadsbewoner niet langer klagende schreeuwer
Ineke Inklaar |
22 oktober 2021

Ralph Peters nuanceert in een brief zijn uitspraak over klagende (verwende?) oudere Binnenstadsbewoners. Die deed hij tijdens de raadscommissie van 14 oktober over de Omgevingsvisie Binnenstad.

Hij noemde toen 65-plussers die moeite hebben met (meer) horeca een hard schreeuwende minderheid. Die mensen zijn met pensioen en hebben volgens hem tijd om te klagen over levendigheid terwijl ze juist in de rustige stukjes van de Binnenstad wonen. 

Binnenstad030 reageerde met verbazing en ongeloof op de bijdrage van Ralph Peters (28) en stuurde D66 een open brief. ‘De fractie van D66 bracht niet alleen een aantal feitelijke onwaarheden over de inbreng van binnenstadsbewoners in, maar was vooral ook discriminerend naar een deel van de Binnenstadsbewoners. Het lijkt er op alsof D66 de participatie van de oudere binnenstadsbewoners, die wél aan de discussies over de omgevingsvisie hebben deelgenomen, wil bagatelliseren.’

Fijntjes brengt Binnenstad 030, die streeft naar een leefbare binnenstad, waar wonen, werken en ontspanning in evenwicht zijn, naar voren dat haar reactie op de Omgevingsvisie door 1200 bewoners en ondernemers is ondertekend.

Alle leeftijden
Peters, die sinds deze zomer een zwangere collega vervangt, laat weten dat hij tijdens het debat wilde aangeven dat hij het ‘heel belangrijk vindt dat een bredere groep binnenstadbewoners betrokken is bij de besluitvorming over de toekomst van onze prachtige binnenstad’. 

Daar horen volgens hem alle leeftijden bij. Dus zeker ook 65-plussers. ‘Want alleen door iedereen te betrekken krijgen we in onze binnenstad een gezonde mix van wonen, werken, ontspanning, horeca en recreatie.’

Genieten van reuring
Het valt hem op dat ‘voornamelijk de wat oudere binnenstadbewoner zich laat horen door middel van allerlei zorgen rondom het woongenot’. Hij vindt dat deze zorgen uiterst serieus genomen moeten worden. ‘Tegelijkertijd vind ik ook dat het andere belang - dat van degenen die juist genieten van de reuring en de horeca in de stad - niet uit het oog verloren mag worden. Want ook dat is een grote groep. ‘  

Peters – bewoner van de Zeeheldenbuurt - is blij met deze discussie en dat hij de kans krijgt te reageren. ‘In mijn ideale binnenstad horen namelijk alle belangen goed gehoord te worden. Het belang van de bewoner, van de bezoeker en van de ondernemer.’

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Are you being served
Meer groen rond de Inktpot
360 liter urine de grond in