Navigatie menu
zoeken
Andere kijk op Bemuurde Weerd en dus op een fietsbrug
Andere kijk op Bemuurde Weerd en dus op een fietsbrug
 [ACHTER HET] NIEUWS  Andere kijk op Bemuurde Weerd en dus op een fietsbrug
Ineke Inklaar |
23 sept. 2021

Het was onterecht om een fietsroute over de Bemuurde Weerd Oost- en Westzijde alleen te benaderen als een verkeersprobleem. Utrecht heeft immers ook de wens, vastgelegd in de Omgevingsvisie Binnenstad, om dit gebied bij de Binnenstad te betrekken en mooier te maken.

Dat blijkt een raadsbrief met daarbij een analyse van een nieuwe verbinding bij de Weerdsluis. Daarin wordt dit gebied net buiten de singels gezien als ware het een overgang tussen binnen en buiten, tussen de Oude Gracht en de Vecht. Dat betekent onder meer dat deze kades van de Bemuurde Weerd zouden moeten verlokken om er te wandelen of om er te genieten van het historische erfgoed. Denk daarbij aan de kijken naar handbediende sluis met de levendige drukte van allerlei soorten bootjes, op de vlonders zitten met een ijsje, slenteren langs cultuur en winkels, Sinterklaas toejuichen ofe een festival bijwonen.

Op zo’n plek horen vooral voetgangers; de fietsers zijn in deze straten te gast. Een permanente brug voor voorbij racende fietsers staat haaks op deze ambitie. Ook meldt de Omgevingsvisie het streven om de Bemuurde Weerd autoluw te maken en geparkeerde auto’s te weren.

35.000 fietsers
Dat er iets moet gebeuren aan de fietsersstroom aan de noordkant van de Binnenstad is duidelijk. Het Vredenburg is met 20.000 fietsers per dag één van de drukste routes van het land. De verwachting is dat in 2040 het aantal fietsers nog met 75 procent groeit ten opzichte van 2015. Dan kom je uit op 35.000 fietsers.
Dus is het handiger als het doorgaande fietsverkeer vanaf de Vleutenseweg/Cartesiusdriehoek/ Amsterdamsestraatweg naar (Noord-)Oost en het Science Park meer naar de buitenkant van de singels wordt verplaatst. Dat zorgt voor spreiding. In eerste aanleg was het idee: dan maken we twee alternatieve tracés ‘om de noord’: via de Kaatstraat/Adelaarstraat en via de Weerdsingel waarvoor we dan een fietsersbrug bij de sluisjes aanleggen.
Maar toen kwam de Omgevingsvisie Binnenstad met een andere visie op de Bemuurde Weerd. De Omgevingsvisie heeft het daarom over een ‘subtiel vormgegeven nieuwe fietsverbinding bij de Weerdsluis als passend in het denken’. 

Meer kwaliteit
Die andere benadering komt onder meer door het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die adviseerde: minimaal ingrijpen, zorg ervoor dat de singel en het sluizencomplex goed zichtbaar blijven. Dat laatste is een 200 jaar oud, gaaf monument met een unieke combinatie van handbediende schutsluis, waaierdeur en dubbele draaibrug.
Ook de sluiswachter, het waterschap en de welstandscommissie zijn geconsulteerd. De conclusie: er is een zogeheten kwaliteitsimpuls voor dit gebied nodig. Dus gaat het plan voor een permanente fietsbrug in de koelkast.

Er komt een nieuw startdocument voor het gebied tussen de Van Asch van Wijcksbrug en de Monicabrug. Daarin staat welke scenario’s de gemeente wil verkennen en hoe belangengroepen, ondernemers en bewoners kunnen meedenken. De gemeente onderzoekt of een gerenommeerd architect kan bijdragen aan het uitwerken van de gebiedsopgave.

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Nieuws:Standhouders bloemenmarkt slaken weer noodkreet
Onduidelijkheden voeden wantrouwen bij bewoners Croeselaan
De geheimen van de expeditiekelder