Navigatie menu
zoeken
Studenten onder dak middels bouwen én huurversoepeling
Studenten onder dak middels bouwen én huurversoepeling
 [ACHTER HET] NIEUWS  Studenten onder dak middels bouwen én huurversoepeling
Redactie |
19 april 2023

Utrecht wil zijn studenten onder dak krijgen. Naast bouw, worden woningdelen en hospitaverhuur gestimuleerd. Binnenstadsbewoners kunnen een steentje bijdragen. Vanaf 1 juli is er geen vergunning meer nodig om met maximaal drie personen een woning te delen. Nu geldt dat nog tot twee personen.

Naar schatting komt Utrecht momenteel zo’n 5300 studentenwoningen tekort. Hospitaverhuur moet 400 extra onzelfstandige woningen opleveren in de hele stad.

De gemeente zet, naast het stimuleren van verhuur, in op het bouwen van studentenkamers, waarbij bewoners gemeenschappelijke ruimtes zoals een woonkamer delen met huisgenoten. Doel is dat bij elk project minimaal de helft van de woningen uit dit soort kamers bestaat. Door het verlagen van de grondprijs voor deze onzelfstandige woningen, wil de gemeente het voor de SSH (Stichting Studenten Huisvesting) makkelijker maken om kamers te bouwen. De maatregel is onderdeel van het actieplan studentenhuisvesting dat het college woensdag naar de gemeenteraad stuurde ter besluitvorming. Kortom, het plan moet nog nog goedgekeurd worden door de raad.

Studentenkamers zijn populair bij studenten, maar voor ontwikkelaars financieel lastiger om te realiseren ten opzichte van zelfstandige woningen zoals studio’s. Naar schatting komt Utrecht momenteel zo’n 5300 studentenwoningen tekort. Doel is om dat tekort voor 2030 in te lopen. Voor de bouw van 3500 woningen zijn al concrete plannen. De gemeente wil vooral de SSH in staat stellen om deze en de extra benodigde 1800 woningen te realiseren. De SSH is als woningcorporatie een betrouwbare partner in het realiseren van betaalbare en goede studentenhuisvesting. In het actieplan staan verder maatregelen om de kwaliteit van woningen te waarborgen, zoals een minimum oppervlakte van 14m2 voor kamers en 19 m2 voor zelfstandige woningen. 

‘De woningnood in Utrecht is hoog, dus ook studenten merken dat het lastig is om een kamer te vinden’, zegt wethouder Dennis de Vries. ‘Daarom nemen we op meerdere fronten maatregelen om meer woonruimte voor studenten te creëren. We richten daarbij vooral op kamers, omdat die goedkoper zijn voor studenten en omdat we merken dat veel studenten liever samen met huisgenoten dan alleen wonen. Wonen in een studentenhuis zorgt voor een leukere studententijd.’ 

Gijs Grimbergen, vicevoorzitter van Vidius studentenunie ‘Utrecht is een studentenstad en in een studentenstad moeten studenten kunnen wonen. Op kamers gaan is een belangrijk deel van je ontwikkeling als jongere. Het vergroot je zelfstandigheid en verkleint de kans op eenzaamheid.’
Voor bewoners van een groot huis kan het, mits goede afspraken, een meerwaarde zijn om in de naaste toekomst twee studenten op kamers te nemen.

Foto: Gert-Jan Peddemors  studeren aan de Oudegracht

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
 Hallo, wij wónen hier gewoon!
Overlastgevers geweerd
Dan passen wij toch het bestemmingsplan aan