Navigatie menu
zoeken
Parkeren
Parkeren
 DOSSIER PARKEREN  Auto's en fietsen

Over de ontwikkelingen rondom parkeren van auto's en fietsen in de Binnenstad.

Door Ben Nijssen
3 juni 2021

Oudegracht in 2025 parkeervrij

Nog dit jaar worden 40 parkeerplaatsen op de Oudegracht opgeheven, 30 op de Tolsteegzijde en 10 aan de Weerdzijde. De komende vijf jaar verdwijnt steeds opnieuw een 40-tal plaatsen waardoor in 2025 de Oudegracht parkeervrij kan zijn. Wat betekent dit voor de (niet-)autobezitters in de Binnenstad?

Ook de Paardenveldgarage staat op de nominatie om te worden gesloopt. De onderhandeling hierover tussen gemeente en eigenaar loopt nu in het diepste geheim. Een parkeervergunning op straat kost een bewoner 88,68 euro per kwartaal, in één van de zes garages is dit 289,50 euro. Er zijn niet alleen wachtlijsten voor een vergunning in een garage, maar ook voor die op straat. In de omgeving van de Springweg gaat dit om 76 wachtenden en in Wijk C om 17. Volgens de omgevingsvisie wordt niet alleen de Oudegracht parkeervrij, maar ook de andere grachten en het Janskerkhof.

Straatplek
De gemeente kan een bewoner niet dwingen een straatparkeervergunning in te wisselen voor eentje in een parkeergarage. Eerst werd alleen een plek op straat opgeheven als een straatvergunninghouder vrijwillig overstapte op een garagevergunning. Dit gaat, zoals te verwachten, echter erg langzaam. Daarom wordt een straatplek die vrijkomt (bijvoorbeeld door verhuizing) niet meer benut voor een nieuwe vergunning. Uit het algemene verloop van de vergunningen blijkt dat dan in zo’n twee à drie jaar alle plekken op de Oudegracht kunnen worden opgeheven. Dit schetst overigens tegelijkertijd de grote doorstroming van bewoners binnen de singels. Er wordt beweerd dat het aantal autobezitters in de Binnenstad afneemt. De vraag is in hoeverre dit klopt. We weten dat het percentage huishoudens met een auto afneemt. Het aantal huishoudens neemt echter steeds meer toe, vooral door de eenpersoonshuishoudens die vaak in kleine appartementen wonen. Bij veel van deze appartementen hebben de bewoners geen recht hebben op een parkeervergunning. Dus: het percentage huishoudens met een auto daalt, maar niet het aantal auto’s.

Parkeerdruk
De parkeerdruk neemt bij het verdwijnen van parkeerplaatsen toe. Immers: bezoekers en klusbedrijven mogen de overgebleven plaatsen ook gebruiken. In haar reactie op de omgevingsvisie stelt de actiegroep Binnenstad030 dat er bij het parkeervrij maken van delen van de Binnenstad wel rekening dient te worden gehouden met invalidenparkeerplaatsen. Maar ook met - op korte loopafstand - kortparkeerplaatsen voor zorgmedewerkers, voor bewoners die willen laden en lossen en voor klusbedrijven. De actiegroep is, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, niet tegen het parkeervrij maken. De opgeheven wijkraad heeft indertijd via een wijkraadpleging ook vastgesteld dat de bereidheid om de grachten parkeervrij te maken groot was. De wijkraad stelde toen dat dit gepaard moest gaan met het opheffen van plekken voor bezoekers. Toen en ook nu wil de gemeente hier niet aan omdat ze hierdoor veel inkomsten misloopt.

Foto © Luuk Huiskes

< naar dossiers-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Wervendossier
Het nieuwe bouwen
De toekomst van de Binnenstad