Miljoenenbal deel 6 t/m 10

In de Utrechtse Merwedekanaalzone - het gebied tegenover de Jaarbeurs en de Rivierenwijk - moeten in de komende tien jaar zo’n zes- tot tienduizend nieuwe woningen worden gebouwd. Uit onderzoek van journalist Louis Engelman blijkt dat investeerders in de aanloop van deze plannen met grondspeculatie tientallen miljoenen euro’s winst opstreken.

Een serie in 15 delen, met informatie die ook de bewoners van de wijk Binnenstad raakt.
____________________________________


Merwedekanaalzone (6)

Hoe transparant zijn de kopers?Louis Engelman - Informatie op de site ‘Vastgoedmarkt’ doet de vraag oproepen hoe transparant de nieuwe eigenaren van het Utrechtse Smart Business Park zijn. We lezen namelijk dat de combinatie Round Hill Capital en Boelens de Gruyter op een eigenaardige manier actief is geweest in Amsterdam.


Daar verwierven beide volgens ‘Vastgoedmarkt’ vorig jaar juni het kantorencomplex ‘Ring-Park’ langs de A10 met het doel dit om te bouwen tot wooneenheden. Maar volgens de redactie van deze site was daarbij sprake van ‘een nogal ondoorzichtige constructie’


Vastgoedmarkt: ‘De onduidelijkheid begint al met de dubbele levering op één dag van het pand. Eerst voor 28,5 miljoen euro van eigenaar Hanseatische Immobilienfonds Holland XIII (HIH) aan Ringpark Ltd op de Kaaimaneilanden, daarna voor 70 miljoen euro aan twee Luxemburgse entiteiten waarachter Round Hill Capital en Boelens de Gruyter schuilgaan.’
Beide bedrijven willen op vragen van Vastgoedmarkt geen uitleg geven over deze deal.


De constructie in Amsterdam heeft veel weg van de verkoop van het Smart Business Park in de Merwedekanaalzone, dat eveneens in Luxemburg, bij DD Invest S.à.r.l., is ondergebracht. Waarom eigenlijk Luxemburg? Is hier sprake van belastingontwijking? Want Boelens de Gruyter en G&S Vastgoed zijn toch gewoon Nederlandse ondernemingen, hier ingeschreven in de Kamer van Koophandel?


Toch is Luxemburg voor G&S Vastgoed geen onbekend terrein. Eigenaar VolkerWessels heeft er via zijn investeringsmaatschappij Reggeborgh sinds maart 2001 de vennotschap Archand S.à.r.l, waarvan familieschoonzoon Henry Holterman de directeur is. Dit bedrijf is weliswaar ingeschreven in de Rue Jean-Petitot 4 in Genève, maar handelt naar Luxemburgs recht.
VolkerWessels zal daarvoor wel z’n eigen redenen hebben. Het is immers geen kleine bouwmaatschappij. De Amertsfoortse onderneming telt 16.000 werknemers, onder wie sinds vorig jaar ook oud-minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra, in Utrecht vanwege zijn eerder raadslidmaatschap geen onbekende. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 5,5 miljard euro.


Voor Round Hill Capital ligt de situatie weer anders. Dit bedrijf heeft weliswaar z’n hoofdkantoor in Londen, maar op de site van Drimble is te lezen dat één van de bv’s van dit bedrijf, Round Hill Dutch Development, in handen is van een buitenlandse entiteit. Die ‘tophoudster’ (moeder) is Round Hill Capital S.a.r.l. in Luxemburg. Datzelfde geldt voor de in november vorig jaar opgerichte Round Hill Capital Netherlands BV.


Ook de verkoper van het Smart Business Park, Onyx (NL) PropCo II BV, heeft een Luxemburgse verbinding. Het moederbedrijf van deze investeerder is Onyx Holdco S.à.r.l, gevestigd aan de Rue Ruppert 2-4 in het Groothertogdom.


Om te begrijpen waarom de lijntjes naar Luxemburg lopen zocht ik contact met Round Hill Capital in Amsterdam. Diverse keren liet ik de telefoon daar lange tijd rinkelen, maar opgenomen werd er nooit.
Dus dan maar naar Boelen de Gruyter. Via de telefoniste krijg ik te horen dat ik het beste een mail kan sturen. Dat doe ik in november met als hoofdvraag waarom het eigendom in de Merwedekanaalzone in Luxemburg is ondergebracht en niet in Nederland? U raadt het al: nimmer antwoord gekregen.


Als ik mijn licht opsteek bij de FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst)) stelt persvoorlichter Adriaan Ros dat ‘je in zijn algemeenheid ziet dat veel buitenlandse partijen betrokken zijn bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Dat mag, dus daar is niets vreemds aan’.
Wel geeft hij aan dat notarissen bij de overdracht een rol van ‘poortwachter’ hebben. ‘Zij zijn wettelijk verplicht – op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – ongebruikelijke transacties te melden.’ Dat gebeurt bij de Financial Intelligence Unit-Nederland, die is ondergebracht bij de Nationale Politie.
Uitspraken over een specifiek geval wil Ros begrijpelijkerwijs niet doen. ‘Dat zou tot speculatie kunnen leiden.’

 

Merwedekanaalzone (7)
Het kan nóg gekker


Louis Engelman - We zagen eerder dat Marcel Boekhoorn in één jaar tijd 14 miljoen euro winst maakte met de verkoop van grond in de Merwedekanaalzone, en dat Onyx Propco vorig jaar zijn bezit doorverkocht voor vermoedelijk miljoenen euro’s meer dan de aankoopprijs. Maar het kan nóg gekker.


Daarvoor nemen we het aangrenzende terrein in ogenschouw waarop voorheen de drukkerij Roto Smeets was gevestigd. Hier beginnen de cijfers werkelijk voor je ogen te dansen!

schermdeel7foto1
Dit voormalige gebouw van Roto Smeets staan nu nog langs de Kanaalweg,
maar gaat zeer waarschijnlijk ook worden afgebroken.
(Foto: Ton van den Berg)

 
Uit de achtereenvolgende koopaktes lees ik dat Roto Smeets zijn grond op 16 maart 2015 verkocht aan Aantjes Vastgoed BV (Nieuwegein) en Van Wijk Holding Nieuwegein BV. Beide firma’s kopen ieder een helft van het terrein. De totale koopprijs is 6,2 miljoen euro. Ik ga er dus vanuit dat Christiaan Van Wijk en Jacob Aantjes ieder 3,1 miljoen euro op tafel hebben gelegd.


Maar dan zie ik dat een jaar later - op 29 juli 2016 - beiden overeenkomen dat Aantjes zijn deel aan Van Wijk zal verkopen. Die intentie krijgt z’n feitelijke beslag op 15 december van datzelfde jaar. Tegen een ongelooflijke prijs: 10 miljoen euro. Huh? Dat is met bijna 7 miljoen euro wel een behoorlijke waardevermeerdering. In totaal zou Van Wijk dan 3,1 + 10 miljoen = 13,1 miljoen euro voor het terrein van Roto Smeets hebben betaald.


Vervolgens stellen we vast dat ook hij de grond maar één jaar in bezit houdt. Op 20 december 2017 kan weer een notaris in actie komen. Voor de mooie prijs van 26.489.000 euro wordt het gebied overgedragen aan OC Merwede-C CV, een combinatie van de bedrijven AM en Synchroon. Hier lijkt Van Wijk dus in korte termijn een winst van ruim 13 miljoen euro maken.


Over de achtergronden van AM en Synchroon lees ik dat AM BV een onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep. Synchroon blijkt een groepsmaatschappij van de Stichting TBI (waarvan oud PvdA-Kamerlid en voormalig hoogleraar economie en publieke sector in Groningen Flip de Kam bestuurder is). Onder TBI hangen nog eens 176 dochters. Sinds kort is Synchroon verhuisd naar het WTC-gebouw aan het Jaarbeursplein.

 

schermdeel7foto2
Deze zuil herinnert – hoewel nogal verstopt – aan de geschiedenis
van drukkerij Roto Smeets. (Foto: Ton van den Berg)

 
Als we de afgelopen drie jaar overzien, dan kunnen we constateren dat het voormalig eigendom van Roto Smeets in die korte periode twintig miljoen euro duurder is geworden. En als we de drie percelen in dit deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone samen nemen, is het onroerend goed sinds 2015 met 48,7 miljoen euro in waarde gestegen. Onwaarschijnlijke bedragen!

 

Merwedekanaalzone (8)
Wat vindt de wethouder ervan?


Louis Engelman - Kees Diepeveen van GroenLinks is de verantwoordelijke wethouder voor de Merwedekanaalzone. Van hem wil ik weten of hij in de gaten heeft wat er allemaal speelt in dit gebied en of hij er wel voldoende bovenop zit.
Diepeveen had eerder immers publiekelijk zijn zorg uitgesproken over de speculatie in dit gebied en het daaruit voortkomende duurder worden van de grond.


Tot mijn verbazing is de wethouder niet op de hoogte van ‘DD Invest S.à.r.l. in Luxemburg’,  waarin grondeigenaren Round Hill Capital, Boelen de Gruyter en G&S Vastgoed hun bezit hebben ondergebracht. ‘Nee, dat wist ik niet.’ Maar hij gaat er vanuit dat zijn ambtenaren dat wel weten.

 

SchermKees Diepeveen Foto Ton de Berg
GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen.
(Foto: Ton van den Berg)

 
Als ik hem vervolgens vraag wie er achter GS Netherlands Development BV zit (Greystar) raakt de wethouder een tikje geïrriteerd. ‘Het had toch beter geweest als ik die vragen van tevoren had gekregen, dan had ik ze beter kunnen beantwoorden.’


Ik leg hem uit dat ik deze vragen juist stel om te zien of hij als eindverantwoordelijke voor de Merwedekanaalzone alle ontwikkelingen daar nauwgezet volgt. Met name omdat hij zich zo kritisch had uitgelaten over de speculatieve verkoop door Boekhoorn.
Bovendien schreef Diepeveen vorig jaar in een brief aan de raad ‘sturing te willen geven en de regie te willen houden’ in dit gebied.


Kan dat wel met grondeigenaren die hun bezit in de eerste plaats als ‘handel’ zien? Dus vraag ik hem in hoeverre de afspraken die met de eigenaren in het ‘Schetsontwerp’ zijn gemaakt ook juridisch zijn vastgelegd.


Diepeveen: ‘Dat gaat gebeuren in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daar komt het te realiseren programma in te staan wat betreft de woningbouw. Maar ook de financiële bijdrage die de investeerders gaan leveren aan wat er in de omgeving nodig is. Bijvoorbeeld aan extra groen in het Park Transwijk, aan de mobiliteit in het gebied en de afvalverwerking. Samen willen we het mogelijk maken dat daar op een goede manier kan worden gewoond.’


Maar als de economie zou teruglopen en de eigenaar voorlopig niet wil bouwen, kan die daartoe dan toch juridisch worden verplicht?


De wethouder zegt daarop ‘geen eenduidig antwoord’ te kunnen geven. ‘Hoe hoger de boekwaarde van de grond is, hoe groter de kans dat de partijen gewoon doorgaan’, denkt hij. ‘Maar als er sprake wordt van laagconjunctuur kan dat ertoe leiden dat men sneller op de rem gaat trappen. Ik heb niet mijn zorg uitgesproken over het wel of niet nakomen van afspraken, maar wel over het tempo waarin dit kan gebeuren.’


Diepeveen herinnert eraan dat we bij de Merwedekanaalzone te maken hebben met een ontwikkeling van tien tot vijftien jaar. ‘Dan kan er een periode komen waarin het economisch ook even tegen kan zitten. Daar proberen we afspraken over te maken. Waarbij we goed kijken naar een doorgaande ontwikkeling van het gebied. De partijen die nu aan tafel zitten hebben een collectief belang om deze te laten beginnen en ervoor te zorgen dat die daarna niet gaat haperen.’


Schermdeel8Rivierenwijk. Foto Utrechts Archief
Een luchtfoto uit 2103 van de Merwedekanaalzone (links) 
tegenover de Rivierenwijk. (Foto: Het Utrechts Archief)


Op de vraag of speculatie met de grond vermeden had kunnen worden door de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) toe te passen reageert de wethouder afhoudend. ‘Dat zou kunnen, maar dat is niet gebeurd. Er rust geen voorkeursrecht op dit terrein. Uiteraard is de gedachte wel opgekomen of dat zou hebben geholpen.’


Een door de PvdA in die richting ingediende motie wilde het college eind vorig jaar niet overnemen. Diepeveen: ‘Die motie wilde heel Utrecht onder de WVG laten vallen, en ging uit van het principe ‘altijd, tenzij’. Dat is niet ons begrip van het gebruik van dit instrument. Ik vind het niet verstandig dit altijd te doen. Je kunt dit instrument niet ongericht inzetten, dat moet je waar kunnen maken. Bovendien zou je dan ook een heel dikke portemonnee moeten meenemen. Er zijn nog meer gebieden in de stad die worden ontwikkeld. Waar zo’n voorkeursrecht van de gemeente kan werken zal ik niet nalaten dit aan de gemeenteraad voor te stellen.’


Ik leg hem voor het opmerkelijk te vinden dat investeerders in de Merwedekanaalzone ook op andere plekken in de stad grote projecten gaan doen. VolkerWessels bouwt de twee appartemententorens van ‘Wonderwoods’ in het Jaarbeurskwartier en Lingotto ontwikkelt het Smakkelaarsveld. Zijn er misschien zij-afspraken gemaakt bij de besprekingen over de bouw langs het kanaal?


Diepeveen zegt daar ‘geen kennis van te hebben’. Hij benadrukt dat in het algemeen partijen op meer plekken in de stad actief zijn. ‘Zij verbinden zich hierdoor met deze stad en gaan mee in onze doelstellingen. Dat kan heel positief zijn. Ze zien zelf dat daarmee een langjarige waarde voor hun vastgoed kan worden gecreëerd.’


Drie weken later spreek ik Marcel Janssen, de Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone. Deze zegt wel op de hoogte te zijn van de in Luxemburg gevestigde bv van Round Hill, Boelen de Gruyter en G&S (DD Invest).
Dat de drie nieuwe grondeigenaren daar een aparte rechtspersoon hebben opgericht vormt zijns inziens geen bedreiging voor de ontwikkelingen in dit gebied. ‘Ze zullen toch bij ons langs moeten komen voor het bestemmingsplan. De gemeente kan de ontwikkeling zelf planologisch sturen.’


Voor een eventuele verkoop van de grond (speculatie) is hij niet bang. ‘Ze hebben er een grondprijs voor betaald inclusief ontwikkelwaarde. Dus moeten ze wel ontwikkelen. Bovendien zijn ze goed op de hoogte van de ambities die wij als gemeente met dit gebied hebben.’

 

 
Merwedekanaalzone (9)
Meer verrassingen

 

Louis Engelman – De Merwedekanaalzone kent nóg enkele grondeigenaren die relatief grote stukken in bezit hebben. Dat zijn in de eerste plaats de Jaarbeurs en de gemeente Utrecht.


De Jaarbeurs laat de huidige autostallingen (garage en parkeerterreinen) in Deelgebied 3 vooralsnog bestaan. Wel verhuist het Casino naar de andere kant van de zone (Deelgebied 6), op het terrein naast de snelweg waar voorheen onder meer BCC en Toys XL waren gevestigd. De eerste paal daarvoor is al de grond ingegaan. Wat de Jaarbeurs met de vrijkomende grond gaat doen is nog onderwerp van studie.

 

schermdeel9M1
De parkeergelegenheid van de Jaarbeurs blijft vooralsnog in gebruik.
(Foto: Ton van den Berg)


Utrecht bezit twee grote stukken grond. Dat zijn het voormalige Defensieterrein (Deelgebied 4) dat aan het Jongeriuscomplex grenst en het vroegere OPG-gebied (Deelgebied 5), waar het fietsendepot en de busremise nu nog zijn te vinden (gekocht in 2004 voor 13,5 miljoen euro).


Over het Defensieterrein sloot de stad in 2007 een intentieovereenkomst tot koop met het ministerie. In mei 2018 werd het gesaneerde gebied van het Rijksvastgoedbedrijf daadwerkelijk overgenomen, ook voor de prijs van 13,5 miljoen euro.


Marcel Janssen, Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone, legt me uit dat de stad dit gebied niet zelf gaat ontwikkelen. Dat doet de projectontwikkelaar BPD (sinds 2017 een volledige een dochter van de Rabobank). Deze zal de grond aankopen en de bouw realiseren.


Volgens Janssen was het ‘een goede zet van de gemeente’ om het terrein van Defensie te kopen, ‘omdat de ontwikkeling nu onder voorwaarden van Utrecht kan plaats vinden’. Hij vermoedt ook dat de stad daar ‘in de huidige markt’ niet armer van wordt.
Aan de zuidkant blijft de Enecocentrale – zij het met een andere minder milieubelastende functie – bestaan.


Daarnaast wordt langs het kanaal de ‘Wilhelminawerf’ ontwikkeld, waarvoor KondorWessels de grond verwierf. Ook hier stuit ik weer op een verrassing. Want uit de koopakte van 6 mei 1997 valt te lezen dat de bouwonderneming het terrein voor 3,75 miljoen gulden (circa 1,8 miljoen euro) overnam van Jos van Vliet uit Nieuwegein.


Maar op 8 september 2017 verkoopt KondorWessels z’n bezit aan de eigen bv RW Utrecht, die de Wilhelminawerf gaan realiseren. Verkoopprijs: 20,7 miljoen euro. In twintig jaar tijd is het perceel dus zo’n elf tot twaalf keer duurder geworden. Is dat – zoals dat heet – marktconform? Ik weet het niet. In elk geval is hier sprake van een vestzak-broekzak-transactie.


KondorWessels wil in april met de werkzaamheden beginnen. Dat kan omdat de bezwaren van de Utrechtse roeiverenigingen tegen een verwachte toename van de recreatievaart vorige maand definitief door de Raad van State zijn verworpen.
Rond een nieuw uit te graven haventje zullen 167 huur- en koopappartementen worden opgetrokken. Ook komen er een half-ondergrondse garage en een parkje. De nieuwe bewoners zouden er al in 2020 hun intrek kunnen nemen.


schermdeel9M3csm_2018-12-Wilhelminawerf-Birdsye-Final_6cb3a70e2f
Zo komt de Wilhelminawerf eruit te zien (Illustratie: Gemeente Utrecht)

 
Wel bestaat er over het beheer van de woningen nog een conflict tussen de projectontwikkelaar en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Die laatste meent aanspraak te kunnen maken op een deel van het project. Deze zaak ligt al geruime tijd bij de rechter. Maar volgens woordvoerder Michiel Cleij van het pensioenfonds is de uitspraak nog deze maand te verwachten.


Overigens blijven de gebouwen langs de Koningin Wilhelminalaan (waaronder het kantoor van Mitros) gewoon gehandhaafd. Wat niet geldt voor de vier kubusachtige woningen van de voormalige hondenbrigade van Defensie achter het Mitrospand. In de plannen zijn deze huizen niet meegenomen. Dat is wel het geval met de twee recentelijk gerenoveerde woningen langs het kanaal. Die blijven er gewoon staan.

 

Merwedekanaalzone (10)
Ambitieuze plannen

 

Louis Engelman - De plannen voor de zone aan de westkant van het Merwedekanaal stralen een hoog ambitieniveau uit. En dat is gezien de gemeentelijke publicaties ook precies de bedoeling. Het gaat immers een nieuwe stadswijk die zijn weerga niet kent, althans in Utrecht. Dus vliegen op de gemeentelijke website en op die van de grondeigenaren (merwede.nl) je de woorden ‘hoog stedelijk, duurzaam, innovatief, creatief, gezond en energieneutraal’ om de oren. Het lijken wel advertentieteksten.


Ambtenaar Marcel Janssen, Ruimtelijk Regisseur Merwedekanaalzone, praat er niettemin met evenveel enthousiasme over als we ons op de derde verdieping van het Stadskantoor buigen over een maquette van het gebied.
Hoewel de aandacht momenteel vooral uitgaat naar de deelgebieden 4 (Jongerius en omgeving) en 5 (van fietsendepot tot aan Max) telt de zone, vertelt hij, liefst zeven eenheden. Dat zijn, gerekend vanaf het westen:

1.   Oog in Al;
2.   Welgelegen;
3.   Jaarbeursterrein (parkeren);
4.   Jongerius/Defensieterrein/Wilhelminawerf;
5.   Fietsendepot/voormalig OPG-gebied/Janssen de Jong/Mobach/Praxis/Sandd en Max;
6.   Berenschot/GEPU/Europalaan 100-500/Meeus/Santander/Hotel van der Valk
      en nieuwe Casino;
7.   Westraven, voorbij A12.Niet dat er in al deze gebieden meteen van alles gaat gebeuren. Oog in Al is natuurlijk al klaar. Zeker na de ontwikkeling van de voormalige Sojafabriek, waarin onder meer een restaurant (Buurten) is gevestigd, er een theaterzaal is gerealiseerd en waarin de bibliotheek een fraai onderdak heeft gevonden. Voor grootscheepse nieuwbouw is in deze wijk geen ruimte meer. Ook Welgelegen blijft met z’n woningen, kantoren en scholen vooralsnog zoals het is.Helemaal aan de andere kant van het gebied, naast de Westravenflat van Rijkswaterstaat, zijn de veranderingen eveneens beperkt. Wel wordt daar ruimte gevonden voor de nieuwe busremise die uit deelgebied 5 verdwijnt. Maar het hoe en wat is nu nog niet precies aan te geven.schermdeel10M1
Het Casino verhuist naar een plek tussen het kanaal en Hotel van der Valk.
(Foto: Ton van den Berg)


Zoals eerder gemeld zal in deelgebied 3 het Casino verhuizen naar een plek in gebied 6 tussen Merwedekanaal en het kantoorgebouw De Winthont annex Hotel van der Valk. Aan de kant van het kanaal komt een horecagelegenheid met terras. Een parkeergarage biedt ruimte aan 600 auto’s.
Volgens Marcel Janssen denkt de Jaarbeurs er nog over na wat er met de vrijkomende grond moet gebeuren. Ook het parkeerterrein tussen de Truus van Lierlaan en de Dr.M.A. Tellegenlaan blijft zoals het is. Janssen: ‘In de Ruimtelijke Strategie tot 2030 is dit gebied niet in de plannen voor de Merwedekanaalzone opgenomen.’


In deelgebied 6 wordt al gewoond in het complex Flying Deer. Eigenaar Citypads uit Eindhoven biedt er gemeubileerde appartementen aan.
Aan de Eendrachtslaan 10 wil ontwikkelaar Duquer 210 appartementen realiseren. Hierover moet de raad nog wel een beslissing nemen.


Voorts is Stadspoort-Zuid (Europalaan 100-500) gekocht door John Fentener van Vlissingen. Het hele complex zit momenteel vol. In het pand op nummer 200 mag in elk geval nog negen jaar worden gewoond. Op nummer 100 bevindt zich horeca, nummer 400 is een bedrijfsverzamelgebouw en op nummer 500 is De Stadstuin gevestigd (zzp-eenheden plus een koffiebar).
Het leasebedrijf van Terberg – waar tussen 1927 en 1990 het zwembad De Liesbosch zat - verhuist naar Leidsche Rijn.

 

schermdeel10M2
In het complex van Southpark aan de Europalaan 100-500 is ook
een Stadstuin gevestigd (Foto: Ton van den Berg)


Janssen vertelt dat de gemeente in dit deelgebied eigenaar is van diverse kavels die in erfpacht zijn uitgegeven. Overigens moet voor dit deel van de Merwedekanaalzone nog een ontwikkelplan worden gemaakt, waarbij rekening moet worden gehouden met de moderne eisen van energieverbruik, mobiliteit en openbare ruimte.
Janssen: ‘Een en ander zal sterk afhankelijk zijn van de haalbaarheid met betrekking tot de milieubelasting door Rijksweg 12.’


De echte stadsontwikkeling begint in het deelgebied 4 waar de fraai gerestaureerde Villa Jongerius momenteel de blikvanger is. Ernaast zal een nieuwe stadswijk worden neergezet met circa 600 woningen, plus de 167 appartementen in de Wilhelminawerf.


De ontwikkelaar BPD, die tevens eigenaar is van een stuk grond in Deelgebied 5 (op 1 november 2016 voor 2,95 miljoen euro gekocht van drukkerij Roto Smeets), bouwt er een wijk met voornamelijk bouwhoogtes tot ongeveer zes verdiepingen. Er komt één toren die daar hoog bovenuit steekt. Dit loopt in de pas met het stedenbouwkundig plan dat vorig jaar maart door het college werd vastgesteld. Hierin is voorgeschreven dat er minstens 120 sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. De rest zijn koophuizen en –appartementen.


De wijk wordt autoluw. Wat betekent dat er niet op straat mag worden geparkeerd, ook niet door bezoekers. De parkeernorm ligt op 0,7 zodat er gemiddeld voor elke drie woningen maar twee parkeerplaatsen worden ingetekend. In de garages komen elektrische laadpalen en is er ruimte voor het parkeren van fietsen, deelauto’s en andere innovatieve mobiliteitsoplossingen.
Bovendien worden de woningen energiezuinig. Ze krijgen geen gasaansluiting of stadsverwarming, maar collectieve warmtepompen in combinatie met zonnepanelen. Langs een ‘sky-walk’, die overdag toegankelijk is voor publiek, komen dak- en moestuinen voor bewoners te liggen.


De parkstrook langs het kanaal is breder gemaakt na inspraak van de bewoners aan de overkant, die vreesden voor grote schaduwplekken op hun woningen. Vandaar ook maar één appartemententoren in plaats van twee. Tussen de nieuwe wijk en de Parkhaven zou een nieuwe brug kunnen worden gebouwd voor voetgangers en fietsers. Maar het is nog onzeker of die er ook komt.
Volgens de planning worden eind 2019 met de werkzaamheden in de wijk begonnen. Een jaar later kunnen de eerste bewoners er hun huizen betrekken.

 

 

Lees verder: 
Miljoenenbal deel 10 t/m 15
Deze serie is verschenen bij Nieuws030 << terug naar overzicht