Vergunningsaanvragen Binnenstad24-05-2020
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.
Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.
Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

_________________________________________________

Vergunningsaanvragen 24 mei 2020
aflopend tot 1 mei 2020

 

Jaarbeursplein 1
Afgehandelde omgevingsvergunning, het realiseren van een tijdelijke urban danceground

  

Lijnmarkt 3-7, Boterstraat 1A
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende
vergunning voor het transformeren van een winkel naar twee woningen, de wijziging betreft
het samenvoegen met het naastgelegen pand

 

Neude 13
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van roosters in de gevel

 

Smakkelaarsveld
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een overkluizing over de HOV-baan

 

Westerkade 23B
Afgehandelde omgevingsvergunning, WEIGERING het bouwen van een dakterras op een woning

 

Achter Clarenburg 59
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Catharijnesingel 82
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor
praktijk naar acht appartementen

  

Stationsplein 18
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van naamsaanduiding
op het paviljoen gebouw ter hoogte van Stationsplein 18

 

Agnietenstraat 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een kunstwerk

 

Catharijnesingel 82
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor/ praktijk
naar acht appartementen

 

Springweg 2BS
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van zonnepanelen op een
aanbouw achter een woning en een dakraam aan de voorzijde

  

Catharijnesingel 82
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor
praktijk naar acht appartementen

  

Voorstraat 84 BS
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen

  

Achter St.-Pieter 200
Afgehandelde omgevingsvergunning, het renoveren van het gebouw

  

Drieharingstraat 4
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclamebanier aan de gevel

 

Achter St.-Pieter 4J
Afgehandelde omgevingsvergunning, het inpandig veranderen van een woning
ten behoeve van het realiseren van een extra kamer

 

Lichtegaard 2
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een hotel op de
tweede en derde verdieping van het pand

 

Smakkelaarsveld
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van historische elementen
aan de gevel van Klepierre

 

Kromme Nieuwegracht 88
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van twee leuningen
tegenover Kromme Nieuwegracht 88

 

Van Asch van Wijckskade 2 BSA en 3 BS
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen op het
dak van een gebouw

 

Voorstraat 68
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbeteren van een afzuiginstallatie van een keuken

 

Voorstraat 44
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak tussen
twee winkels ten behoeve van additionele horeca

 

Stationsplein 85
Aanvraag horecavergunning Stationsplein 85 te Utrecht (Wok Investment Stationsplein Utrecht B.V.)

  

Mariaplaats 46, 46 BS en 46 BS A
Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning

  

Steenweg 6
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van twee vitrines aan de gevel

  

Twijnstraat 1
Aanvraag omgevingsvergunning, het transformeren van de kelder bij een winkel
horeca naar een woning

 

Lijnmarkt 23
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verplaatsen van 2 airco units

 

Vredenburg 5A
Afgehandelde omgevingsvergunning, het realiseren van een off premiseruimte

  

Voorstraat 84
Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning

  

Voorstraat 90
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van de
indeling en de voorgevel ten behoeve van een winkel en twee woningen

  

Catharijne Esplanade 13
Verleende horecavergunning, Catharijne Esplanade 13 te Utrecht
(F.S. NLPoortgebouw Opco 16 B.V.)

 

Jansveld 44
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een
bedrijfsruimte tot twee short stay appartementen

 

Varkenmarkt 18 A
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een winkelruimte tot woning

  

Lange Rozendaal 33
Aanvraag omgevingsvergunning, het omdraaien van een voordeur van een woning
  

Strosteeg 10 C
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakterras op een woning

  

Ganzenmarkt 20
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het ophangen van een zonnescherm
aan de voorgevel van een horecagelegenheid

 

Catharijnesingel 82
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen

 

Lichtegaard 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen van de markiezen en het plaatsen
van reclamevlaggen bij een eetgelegenheid

  

Kromme Nieuwegracht 88
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van twee leuningen
tegenover Kromme Nieuwegracht 88

 

Kromme Nieuwegracht 66
Afgehandelde omgevingsvergunning, het destructief onderzoeken van een
monument, Kromme Nieuwegracht 66

  

Hof van St.-Jan 9
Afgehandelde omgevingsvergunning, het betrekken van een patio bij een woning

 

Brug
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen van een brug over het Merwedekanaal,
locatie tussen het Jaarbeursterrein en de Kanaalweg in Utrecht

 

Keistraat 8 en Jansdam 31
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning
voor een restaurant en boetiekhotel en het brandveilig gebruiken van het gebouw
(de wijziging betreft de brandscheidingen en inpandige details)

  

Ganzenmarkt 4
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van zonneweringen

  

Nieuwegracht 6
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van twee dakkapellen,
een verbinding tussen twee dakvlakken en het intern verbouwen van een pand

  

Oudegracht 112B
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

  

Domplein 29
Aanvraag omgevingsvergunning, het vellen van 10 bomen in de binnentuin en
het herplanten van 10 bomen op een andere locatie

  

Oudegracht 265
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het legaliseren van het vernieuwen
van het glas in de ramen van een monument naar isolatieglas

 

Stadsplateau 1
Afgehandelde omgevingsvergunning, het uitbreiden van het stationsplein,
het dichtzetten van een vide en het verbreden van een trap

  

Wolvenplein 27
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen/plaatsen van verkoopborden


___________________________________________________

 

Vergunningsaanvragen 20 april 2020
aflopend tot 29 maart 2020

Oudegracht 112C
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

 

Vredenburg 25
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van
handelsreclame aan een winkelgebouw

 

Jaarbeursplein 6A
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van vlaggen aan de
bestaande lichtmasten en stickers op de skybox ten behoeve van het theater

 

Hoog Catharijne, bouwdeel Godebald
Afgehandelde omgevingsvergunning, het intern verbouwen van het bestaande winkelcentrum

 

Keistraat 8 en Jansdam 31
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor
een restaurant en boetiekhotel (de wijziging betreft de brandscheidingen en inpandige details)

 

Moreelsehoek
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van een gebouw

 

Donkerstraat 2
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van een vergunning voor
het realiseren van een appartement

 

Oudegracht 265, 265A, 265B en 265D
Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van het vernieuwen van het glas in de
ramen van een monument naar isolatieglas

 

Stationsplein 18
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Laan van Puntenburg 100
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een fietsenstalling

 

Pieterskerkhof 13A
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van twee dakkapelen op het voordakvlak

 

Potterstraat 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Voorstraat 21
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van reclame

 

Oudegracht 150
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een patio in de achterbouw van een casino

 

Moreelsehoek
Afgehandelde omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van een gebouw

 

Voorstraat 84 BS
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van een bovenwoning
naar onzelfstandige woningen (woningvorming)

 

Mariaplaats 28
Afgehandelde omgevingsvergunning, het slopen in een monument ten behoeve
van het vernieuwen van brandpuien

 

Domplein 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevel reclame

 

Springweg 2 BS
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van zonnepanelen
op een aanbouw achter een woning en een dakraam aan de voorzijde

 

Eligenstraat 66
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van een woning

 

Korte Minrebroederstraat 23
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het realiseren van een hotel op
de verdiepingen van het pand

 

Vismarkt 11
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van een uithangbord aan een werfmuur

 

Nobeldwarsstraat 22 en 24
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een erfafscheiding bij twee woningen

 

Achter Clarenburg 59
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Keistraat 7
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van ramen in de achtergevel
van een uitbouw achter een woning

 

Lijnmarkt 3-7, Boterstraat 1A
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning
voor het transformeren van een winkel naar twee woningen, de wijziging betreft het
samenvoeging met het naast gelegen pand

 

Vismarkt 16 ( Soep-er)
Aanvraag horecavergunning

 

Lucasbolwerk 9
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een urilift,

 

Muntstraat 7
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de brandcompartimentering i
n een kantoorgebouw

 

Vrouwe Justitiaplein 1
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van valbeveiligingsmaatregelen
op en aan het gebouw

 

Lange Nieuwstraat 87 B,C,D,H,J,K,M,N,R en T
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het woongebouw

 

Vredenburg 9
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van de tweede verdieping
naar 5 woningen (transformatie)

 

Croesestraat 88
Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning,

 

Willemstraat 9
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning
voor het plaatsen van een afvoerpijp

 

Lange Nieuwstraat 10
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Lijnmarkt 36
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclamebord aan
de voorzijde van een winkel

 

Twijnstraat 18 BS
Afgehandelde omgevingsvergunning, het legaliseren van het wijzigen van het
aanzicht van de dakkapel op het voordakvlak

 

Springweg 61
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen

 

Lange Viestraat 2
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van een reclame/bouwdoek
aan de steigers en het aanbrengen van reclame op een bouwschutting

 

Neude 13
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van roosters in de gevel

 

Vismarkt 15A
Aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen van de gevelpui op de begane grond

 

Voorstraat 30
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame

 

Kromme Nieuwegracht 88
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van twee leuningen

 

Lange Viestraat 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van steigerdoekreclame

 

Nicolaaskerkhof
Gemeente Utrecht - Vaststellen: Parkeergelegenheid Autodate (E9) met
onderbord opladen elektrische voertuigen

 

Ridderschapstraat 19-19 BS
Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning

 

Breedstraat 25A
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de draagconstructie en
het uitbouwen aan de achterzijde

 

Kromme Nieuwegracht 66
RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het destructief onderzoeken van een monument

 

Oudegracht 21
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel, het verbouwen
van een winkel tot woning en het bouwen van een dakkapel op het zijdakvlak

 

__________________________________________


Vergunningsaanvragen 29 maart 2020
aflopend tot 14 maart 2020

 

Varkenmarkt 18a
Aanvraag omgevingsvergunning, het veranderen van de indeling
van een winkel ten behoeve van het realiseren van een woning

Lange Nieuwstraat 106
Aanvraag omgevingsvergunning, het velllen en herplanten
van één boom in de Oude Hortus
 

Ganzenmarkt 20
Aanvraag omgevingsvergunning, het ophangen van een zonnescherm
aan de voorgevel van een horecagelegenheid
 

Achter St.-Pieter 4J
Aanvraag omgevingsvergunning, het inpandig veranderen van een woning
ten behoeve van het realiseren van een extra kamer

Esplanade 13
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Hamburgerstraat 14 BS
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van
een woning tot 3 appartementen
 

Breedstraat 25
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van
een dakopbouw (kap) op een woning

Smakkelaarshoek 16
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van
een entresolvloer in een winkel
 

Lijnmartk 23
Aanvraag omgevingsvergunning, het verplaatsen van 2 airco units

Twijnstraat 18 BS
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het legaliseren van het
wijzigen van het aanzicht van de dakkapel op het voordakvlak
 

Korte Minrebroederstraat 23
Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een hotel op de
verdiepingen van het pand
 

Lange Nieuwstraat 36
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van 3 antennes
en plaatsen van 1 a 2 extra antennes
 

Nieuwegracht 121
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van acht zonnepanelen
 

Stationsplein 83
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Oudegracht 112 C
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Catharijne Esplanade en de Catharijnepoort (Hoog Catharijne)
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van de vergunning
voor het brandveilig gebruiken van een hotel

Voorstraat 94
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vestigen van een
horecazaak (D2) op de begane grond
 

Nieuwegracht 6
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een pand

Keizerstraat 1
Afgehandelde omgevingsvergunning, het herstellen van de horeca
gelegenheid New York Pizza en de daar boven gelegen studentenhuisvesting na brand

  

Stadsplateau 1
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het stationsplein,
het dichtzetten van een vide en het verlengen van een trap
 

Catharijnesingel 82
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor/
praktijk naar acht appartementen

Nieuwegracht 32 B-C
Aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak

Mariaplaats 4
Afgehandelde omgevingsvergunning, het legaliseren van gevelreclame

Oudegracht 112 B
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Catharijnesingel 122
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een pui in de voorgevel

Oudegracht 364
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een werfkelder tot woning,

Wittevrouwenstraat 21 A
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vernieuwen van de ramen op de eerste verdieping in de voorgevel van het gebouw
 

Nieuwegracht 86
Afgehandelde omgevingsvergunning, het intern verbouwen van een woning, het wijzigen van de achtergevel en het plaatsen van zonnepanelen

Wolvenplein 27
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging van eerder verleende vergunning voor het tijdelijk gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning

Hamburgerstraat 14 BS
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning tot 3 appartementen

 
Nicolaaskerkhof
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk (1 jaar) 

Catharijne Esplanade 13
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Stationsplein 85
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van verlichte gevelreclame

Visschersplein 75C
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanpassen van de dakramen in het voor- en zijdakvlak van een bovenwoning

Achter St.-Pieter 86
Afgehandelde omgevingsvergunning, het maken van een inpandige doorgang, het aanpassen van de trap, het plaatsen van een extra dakraam en een airco op het dakterras van een appartement

Tolsteegsingel 34
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het brandveilig gebruiken van een hotel,
 

Potterstraat 3
Verleende horecavergunning (daghoreca D2 Meneer Potter)

Lange Nieuwstraat 9
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van veiligheidshaken op het dak van een gebouw voor onderhoudswerkzaamheden

Donkerstraat 2
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een vergunning voor het realiseren van een appartement

Pelmolenweg 70
Aanvraag omgevingsvergunning, het dichtbouwen van een carport

Mariaplaats 4
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanbrengen van installaties

Donkerstraat 23
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen en dakramen

Nieuwegracht 6
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en vergroten van een kantoorruimte,

Tuinstraat 1
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de achterkant van de woning (wijziging op een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een kap)

Oudegracht 158
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een recalmebord aan de werf,

Pieterskerkhof 7
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakraam in het voordakvlak van een woning

Hardebollenstraat 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een afzuigbos met afvoerpijp

Vredenburg 25
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van handelsreclame aan een winkelgebouw
 

Keistraat 8
Aanvraag omgevingsvergunning, het brandveilig gebruiken van een hotel

 

___________________________________________


Vergunningsaanvragen 14 maart 2020
aflopend tot 26 februari

 

Lucas Bolwerk 23
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van de bestaande affichekasten
door digitale reclamevoorziening bij de hoofdentree

Wolvenplein 27
Afgehandelde omgevingsvergunning, verlenging van eerder verleende vergunning
voor het tijdelijk gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve van culturele doeleinden,
horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning

Korte Jansstraat 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van een horeca categorie van een horecagelegenheid

Drieharingstraat 4
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van handelsreclame

 

Hof van St.-Jan 9
Aanvraag omgevingsvergunning, het betrekken van een patio bij een woning

 

Lange Viestraat 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van steigerdoeken en een schutting met reclame

Springweg 7
Aanvraag omgevingsvergunning, het onderhouden en verduurzamen van het Springhuys

Rijnkade 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk afwijken van de bestemming ten behoeve
van een ééndaags evenement

Vrouwjuttenhof 15 t/m 53, Vrouwjuttenhof 21
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van de schuiframen
en de voordeuren van het complex

 
Lijnmarkt 36
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclamebord
aan de voorzijde van een winkel

 
Westerkade 23B
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakterras op een woning,

Lange Nieuwstraat 75
Aanvraag omgevingsvergunning, het veranderen en vergroten van de aanbouw
over twee verdiepingen en het realliseren van een dakterras op
de aanbouw aan de achterkant van een woning


Kromme Nieuwegracht
(thv de kruising Kromme Nieuwegracht met de Nobeldwarsstraat/Hieronymusplantsoen, nabij huisno. 58;)
Gemeente Utrecht - Vaststellen tijdelijke fysieke afsluiting -

 
Oudegracht 139A
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de winkelruimte en kantoorruimte,
door het bouwen van een nieuwe toegang en trappenhuis voor het kantoor
en het vernieuwen van dakbedekking


Nieuwegracht 6
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoorruimte


Donkerstraat 23
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen en dakramen


Catharijnesteeg 4
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vernieuwen en vergroten van de
uitbouw aan de achterkant van een woning


Hamburgerstraat 28
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een reclamezuil


Zonnenburg 2
Afgehandelde omgevingsvergunning, het veranderen van de terreininrichting van de Sterrenwacht 


Tuinstraat 1
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een dakkapel aan de achterkant van de woning


Nieuwegracht 147
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een aanbouw na sloop van de bestaande uitbouw
en het verdiepen van de kelder


Smakkelaarshoek 24
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van lichtreclame

Lichtegaard 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een hotel
op de tweede en derde verdieping van het pand

 

Rijnkade 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk afwijken van de bestemming
ten behoeve van een ééndaags evenement
 

Lange Viestraat 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van steigerdoekreclame 


Voorstraat 44
Aanvraag omgevingsvergunning, het maken van een doorbraak tussen
twee winkels ten behoeve van additionele horeca


Springweg 2 BS
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van zonnepanelen
op een aanbouw achter een woning

 

Godebaldkwartier 69
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van reclame
aan de voorgevel van een winkel


Plompetorengracht 11 A, 11B, 11C, 11D, 11E en 11G
Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning

 

 

___________________________________________

 

Vergunningsaanvragen 26 februari 2020
aflopend tot 31 januari 2020 

 

Vrouwe Justitiaplein 1
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen
van valbeveiligingsmaatregelen op en aan het gebouw

 

Vredenburg 9
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van
de begane grond en de eerste verdieping

 

Vredenburg 9
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen
van de tweede verdieping naar 5 woningen

 

Loeff Berchmakerstraat 44
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakterras
en het wijzigen van een kozijn aan de achterkant van een woning

 

Stationsplein 18
Afgehandelde omgevingsvergunning, het legaliseren van gevelreclame

 

Godebaldkwartier 357 (Meeting Plaza Utrecht B.V)
Aanvraag horecavergunning

 

Agnietenstraat 3
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een
tijdelijke trappentoren en een slingerblijde bij het museum

 

Lange Nieuwstraat 36
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning,
het vervangen van 3 antennes en plaatsen van 1 a 2 extra antennes

 

Oudegracht 21
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel
en het bouwen van een dakkapel op het zijdakvlak

 

Oudegracht 228
Intrekking omgevingsvergunning, het renoveren van de kelderconstructie

Lichtegaard 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame
aan de voorzijde van een winkel

Mariaplaats 27
Aanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en verbouwen van een onderwijsgebouw
 

Oudegracht 21
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel
en het bouwen van een dakkapel

Keizerstraat 1
Afgehandelde omgevingsvergunning, het herstellen van de horeca
gelegenheid New York Pizza en de daar boven gelegen studentenhuisvesting na brand

Stationsplein 83
Verleende horecavergunning (Restaurant Broo..B.V)

Mariaplaats 4
Afgehandelde omgevingsvergunning, het legaliseren van gevelreclame
 

Vismarkt 11 
Verleende horecavergunning (Hotel Cozy Pillow B.V.)
 

Maliebaanstation 16
Afgehandelde omgevingsvergunning, het tijdelijk afwijken van de bestemming
ten behoeve van het evenement: de nacht van de vluchteling,

Breedstraat 25
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw
met dakterras op een woning

Domstraat 17 
Afgehandelde omgevingsvergunning, afwijken van de bestemming voor
kamerverhuur voor 5 personen voor onbepaalde tijd
 

Keistraat 7
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van kozijnen
aan de achterzijde van een bijgebouw achter een woning
 

Smakkelaarshoek 18
Afgehandelde omgevingsvergunning, het maken van een extra unit met entree
 

Catharijne Esplande 13 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame

Wolvenplein 27
Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging van eerder verleende vergunning
voor het tijdelijk gebruiken van een voormalig gevangeniscomplex ten behoeve
van culturele doeleinden, horeca, vergaderruimte, ateliers en kleinschalige kamerbewoning

Domplein 2
Afgehandelde omgevingsvergunning, het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende
omgevingsvergunning voor het verbouwen van een winkel tot restaurant (indeling, afvoerkanaal)

Catharijne Esplanade en de Catharijnepoort (Hoog Catharijne)
Afgehandelde omgevingsvergunning, het wijzigen van een eerder verleende vergunning

Neude 11
Aanvraag horecavergunning
zijde Potterstraat 3 (Stadscafe Meneer Potter)

Neude 11
Aanvraag horecavergunning
Bibliotheek met Horeca (D2) Noda Eetbar en Deli

Vredenburg 25
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van handelsreclame aan een winkelgebouw

 

Kromme Nieuwegracht
Aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeren van funderingsherstel
aan de Paushuize, poortwoning en tuinmuur

 

Oudegracht 158
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een recalmebord aan de werf

 

Stationsplein 85 (Wok Investment Stationsplein Utrecht B.V. )
Verleende horecavergunning

 

Groenestraat 13 en 13 BS
Verleende kadastrale splitsingsvergunning

          

Stationsplein 6 (Snackbar Manneke Pis)
Aanvraag horecavergunning

 

Nieuwegracht 86
Afgehandelde omgevingsvergunning, het intern verbouwen van een woning, het wijzigen van
de achtergevel en het plaatsen van zonnepanelen

 

Wittevrouwenstraat 21A
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vernieuwen van de ramen op de eerste verdieping in
de voorgevel van het gebouw

 

Achterom 21-23 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van een bedrijf tot woning

 

Donkerstraat 6B
Afgehandelde omgevingsvergunning, het vervangen van kozijnen

 

Waterstraat 9-9A
Verleende kadastrale splitsingsvergunning

 

Oudegracht 364
Afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen van een werfkelder tot woning

          

Nicolaaskerkhof
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk (1 jaar)

 

Achter St.-Pieter 86
Afgehandelde omgevingsvergunning, het maken van een inpandige doorgang, het aanpassen van de trap,
het plaatsen van een extra dakraam en een airco op het dakterras van een appartement

          

Hamburgerstraat 14 BS
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning tot 3 appartementen

          

Nobeldwarsstraat 7
Intrekking omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw

 

___________________________________________

Vergunningaanvragen 31 januari 2020
aflopend tot 19 december 2019


Lucasbolwerk 24
Aanvraag omgevingsvergunning, het vervangen van de bestaande afficekasten door digitale schermen


Vredenburgplein 4
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de gevelreclame

Wittevrouwenstraat 21A
Aanvraag omgevingsvergunning, het vernieuwen van de ramen op de eerste verdieping in de voorgevel van het gebouw


Annastraat 25
Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van een
dakraam in het zijgeveldakvlak van een woning


Voorstraat 94
Aanvraag omgevingsvergunning, het vestigen van een
horecazaak (restaurant) op de begane grond en bouwen van
een afvoerpijp aan de achterzijde van het pand


Mariaplaats 4
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van gevelreclame


Varkenmarkt 18 A
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van winkel naar woning

Domplein 21
Afgehandelde omgevingsvergunning, het aanpassen van de tracering in
twee van de vier rechter blindnissen van de 2e Geleding


Stationsplein 85 te Utrecht (Wok Investment Stationsplein Utrecht B.V.)
Aanvraag horecavergunning


Waterstraat 9-9A
Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning


Smakkelaarsveld
Afgehandelde archeologievergunning, Smakkelaarsveld


Magdalenastraat 3A
Afgehandelde omgevingsvergunning, Legalisatie van een warmtewisselaar
voor airconditioning op het dak van een monument


Neude 3 BS
Aanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van het gebruik van
drie appartementen naar onzelfstandige bewoning


Mariaplaats 3A te Utrecht (Restaurant Taphuys Utrecht BV)
Verleende horecavergunning

___________________________________________

Vergunningsaanvragen 8 januari 2020
aflopend tot 19 december 2019

 

Lange Jansstraat 22
Aanvraag: wijzigen slijterij naar afhaalzaak


Mariastraat 10 
Afgehandeld:  transformeren winkel met kantoor naar winkel en vier woningen


Catharijnesingel 122
Verlenging beslistermijn: wijzigen van pui voorgevel


Domplein 21
Aanvraag: aanpassen tracering vier rechter blindnissen 2e geleding

 
Achter St.-Pieter 86
Aanvraag: maken inpandige doorgang, aanpassen trap,
plaatsen extra dakraam en airco op dakterras

 
Korte Jansstraat 15
Afgehandelde: wijzigen van daghoreca (D2) naar restaurant (D1)

 
Keizerstraat 1
Verlenging beslistermijn: herstellen winkel (American Pizza) en woning na brand

 
Breedstraat 9
Afgehandeld: verbouwen kantoor- bedrijfsgebouw onder woning tot woning 

 
Neude 3 BS 
Afgehandeld: wijzigen gebruik drie appartementen naar onzelfstandige bewoning

 
Hamburgerstraat 14 BS 
Aanvraag: verbouwen n woning tot 3 appartementen


Pieterstraat 6
Afgehandeld: maken doorbraak in woning 

 
Achterom 23
Aanvraag: verbouwen bedrijf tot woning


Breedstraat 25 
Aanvraag: bouwen dakopbouw met dakterras op woning


Nieuwegracht 86 
Aanvraag: intern verbouwen woning en wijzigen achtergevel


Vinkenburgstraat 18 en 20, achterkant
Intrekking: bouwen carport en verplaatsen nooddeur


Steenweg 56
Afgehandeld: wijzigen snackbar (horeca C) in daghoreca (horeca D2)

 
Oudegracht 364 
Aanvraag: verbouwen werfkelder tot woning


Twijnstraat 25, achter
Afgehandeld: verbouwen bedrijfsruimte naar twee woningen op eerste,
tweede en zolderverdieping

 
Westerkade 6 & 7
Verlenging beslistermijn: wijzigen van indeling (gedeeltelijk) en gevels van winkelruimten
met bovenwoning ten behoeve zelfstandige woning en kamerbewoning (7 kamers)


Laan van Puntenburg 100 
Aanvraag: bouw fietsenstalling


Predikherenstraat 24 BS
Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning betreffende gebruik begane grond
als kapperszaak en indeling begane grond en bovenwoning


Visschersplein 75C
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanpassen van de dakramen in het
voor- en zijdakvlak van een bovenwoning,


Mariaplaats 4 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanbrengen van installaties

 

__________________________________________

 

Omgevingsvergunningen 19 december
teruglopend tot 28 november 2019

Zonnenburg 2
Aanvraag: veranderen terreininrichting Sterrenwacht

 

Servetstraat 1 
Aanvraag: realiseren bovenwoning boven restaurant

 

Achter St.-Pieter 90
Aanvraag: bouwen overkapping

 

Moreelsehoek
Aanvraag: gewijzigd uitvoeren gebouw 

 

Annastraat 25 
Verlenging beslistermijn: plaatsen dakraam in zijgeveldakvlak woning

 

Nobeldwarsstraat 7
Intrekking: bouwen van dakopbouw

 

Nieuwegracht 6
Verlenging beslistermijn: bouwen twee dakkapellen in voordakvlak
slopen, herbouwen en verbouwen van niet monumentale delen aan achterzijde

 

Lange Nieuwstraat 36
Aanvraag: vervangen 3 antennes en plaatsen van 1 a 2 extra antennes

  

Ridderschapstraat 19 en 19 BS
Verlenging beslistermijn: legaliseren van het verbouwen van twee woningen

 

Donkeregaard 1
Verlenging beslistermijn: wijzigen van een winkel naar daghoreca (D2)
en bouwactiviteiten aan rijksmonument

 

Smakkelaarshoek 18
Aanvraag: maken extra unit met entree

 

Keizerstraat 47A 
RECTIFICATIE Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning wijzigen kozijn
voorgevel en intern verbouwen van bedrijfsruimte naar woning
 

Mariaplaats 28
Aanvraag: slopen in monument ten behoeve vernieuwen brandpuien

 

Oudegracht 114 
Verlenging beslistermijn: gedeeltelijk wijzigen bedrijfsbestemming
in winkel en kantoor en intern verbouwen

 

Oudegracht 188A 
Intrekking: bouwen dakopbouw, zonnepanelen en dakterras op woning

 

Donkerstraat 2
Aanvraag: wijzigen vergunning voor realiseren appartement

 

Oudegracht 72 
Intrekking: veranderen gevel en intern verbouwen winkel en bovenwoning

 

Waterstraat 29
Intrekking: bouwen tijdelijke aanbouw Volksbuurtmuseum

 

Domplein 2
Aanvraag: gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor afvoerkanaal en een overkapping

 

Oudegracht 114
Aanvraag: wijzigen entree en aanbrengen reclame

 

Oudegracht 76 
Aanvraag: wijzigen indeling en kap, en bouwen dakkapellen

 

Donkerstraat 2
Aanvraag: transformeren restaurant woning

 

Oudegracht 304 BS
Verlenging beslistermijn: verbouwen woning naar 6 onzelfstandige wooneenheden

 

Potterstraat 1
Aanvraag: inrchten bouwplaats

 

Oudegracht 21
Aanvraag: wijzigen voorgevel en bouwen dakkapel op het zijdakvlak

 

Oudegracht 343
Aanvraag: herstellen werfkelder

 

Weerdsingel Westzijde bij Monicabrug
Ontwerpbesluit: herbouwen stadskraan

 

Vrouwjuttenhof 20
Aanvraag: slopen woonvoorziening en vellen 21 bomen

 

Pieterskerkhof 13
Verlenging beslistermijn: verbouwen pand en wijzigen gebruik

 

Mariastraat 10 
Verlenging beslistermijn: transformeren winkel met kantoor naar winkel en vier woningen

 

Catharijnesteeg 3
Afgehandeld: verbouwen en vergroten kantoorruimte naar drie appartementen

 

___________________________________________

Omgevingsvergunningen, 28 november
teruglopend tot 5 november 2019

 

Muntstraat 9 
Aanvraag: verbouwen en herindelen woongebouw

 

Voorstraat 84 BS
Opschorten beslistermijn

 

Oudegracht 304 BS en Oudegracht 306 BS
Opschorten beslistermijn

 

Lijnmarkt 45 en 45BS
Opschorten beslistermijn

 

Visschersplein 150 en 160
Opschorten beslistermijn

 

Potterstraat 1 (nieuw adres, zijkant oude postkantoor)
Aanvraag: inrichten van een winkel in souterrain en aanbrengen van gevelreclame

 

Pieterskerkhof 13A 
Aanvraag: bouwen twee dakkappelen op voordakvlak

 

Maliebaan 95-97
Verlenging beslistermijn: veranderen en vergroten twee kantoorpanden
in 13 appartementen en aanleggen twee parkeerplaatsen

 

Catharijnesingel 122
Aanvraag: wijzigen pui voorgevel

Keizerstraat 1(New York Pizza, hoek Nobelstraat)
Aanvraag: herstellen winkel en woning na brand

 

Magdalenastraat 3A 
Afgehandeld: legalisatie warmtewisselaar voor airconditioning op dak monument


Paardenveld 1 (Roost)
Afgehandeld: verlengen vergunning voor een tijdelijk horecabedrijf met één jaar

 

Neude 3 BS
Aanvraag: wijzigen gebruik drie appartementen naar onzelfstandige bewoning

 

Keistraat 3 (Altrecht, locatie De Wier)
Afgehandeld: wijzigen brandscheidingen, maken doorbraak en dakraam

 

Oudkerkhof 31D (nieuwe kapperszaak Rob Peetoom)
Afgehandeld: verbouwen van bergruimte tot twee woningen

Oudegracht 106
Aanvraag: verbouwen kantoorruimte naar acht woningen

 

Steenweg 56 (voormalig Sergio’s frites atelier)
Aanvraag: wijzigen snackbar (horeca C) in daghoreca (horeca D2)

Nicolaas Beetsstraat 4 BS
Afgehandeld: bouwen dakterras hoofdgebouw

Kromme Nieuwegracht 94
Aanvraag: wijzigen indeling kantoorgebouw

 

Nobelstraat 293 (Fietspunt Utrecht)
Aanvraag: realiseren restaurant (D1) in winkelpand


Pieterstraat 6
Aanvraag: doorbraak in woning

 

Oudegracht 326 
Afgehandeld:constructieve doorbraken en wijzigen kozijn voorgevel


Weerdsluis
Aanvraag: plaatsen van een kunstwerk (stalen vis)


Trans 1
Aanvraag: renoveren van waterslagen in zuidgevel monumentaal pand


Keizerstraat 47A
Afgehandeld: uitgraven kelder en aanbrengen balklaag
 

Begijnekade 8 
Verlenging beslistermijn: wijzigen gevels en intern verbouwen een appartement

 

_________________________________________________

Omgevingsvergunningen 5 november 
aflopend tot 12 oktober 2019

Domstraat 17 
Aanvraag: afwijken van bestemming voor kamerverhuur


Stationshal CS
Verlenging beslistermijn: plaatsen reisinformatiescherm


Predikherenstraat 24
Aanvraag: wijzigen eerder verleende vergunning; wijziging betreft
gebruik begane grond als kapperszaak en indeling begane grond en bovenwoning


Van Asch van Wijckskade 21
Afgehandeld: legaliseren in- en extern verbouwen monument


Arthur van Schendelstr 850
Aanvraag: maken buitenruimte bij kantoorgebouw


Mariaplaats 4 
Aanvraag: aanbrengen installaties


Kromme Nieuwegracht 62
Aanvraag: moderniseren antenne-installatie


Oudegracht 111
Aanvraag: plegen onderhoud gevels en kappen


Bakkerstraat 5 
Afgehandeld: verbouwen winkel/bovenwoning naar winkel en één zelfstandige bovenwoning


Oudegracht 413
Afgehandeld: renoveren en inrichten werfkelder


Oudegracht 114 
Aanvraag: gedeeltelijk wijzigen bedrijfsbestemming in winkel en kantoor


Ca


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.