Vergunningsaanvragen Binnenstad14-02-2018
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.
Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.


De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunningKijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

 

____________________________________________

Omgevingsvergunningen, aflopend van 14 februari tot 25 januari 2018

 

Oudegracht 221:
verbouwen van een kantoor met woning tot twee woningen (kleinschalige transformatie)

 

Geertebolwerk 1:
nieuwe aanvraag: kappen van 1 boom

 

Kroonstraat 9: 
verlenging beslistermijn: vestigen van leisure met restaurant (horeca D1)

 

Weerdsingel W.Z. 33A: 
intrekking: bouwen van een woongebouw met zes appartementen en atelier / kantoorruimte op de begane grond, na de sloop van het huidige gebouw

 

Breedstraat 2 en Predikherenkerkhof 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1V en 1W:
afgehandeld: vestigen van een hotel op de verdiepingen en ondersteunende horeca op de begane grond

 

Oudegracht 304:
nieuwe aanvraag: renoveren van een monument

 

Donkerstraat 27 BS:
afgehandeld: verbouwen (splitsen) van één bovenwoning in twee woningen

 

Mariaplaats 27:
nieuwe aanvraag: plaatsen van een koelinstallatie op het dak van het conservatorium

 
Jeruzalemstraat 3:
verlenging beslistermijn: transformeren van de begane grond en de tweede verdieping van het achterhuis in drie woningen

 
Oudegracht 91:
nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een kantoor tot 8 woningen


Vredenburg 40:
nieuwe aanvraag: verbouwen van een kantoorgebouw met horecagelegenheid en kelder
 

Oudegracht 54: 
nieuwe aanvraag: vestigen van een restaurant (horeca D1)

 
Nieuwegracht 92 (gebouw Leger des Heils): nieuwe aanvraag:
intern verbouwen en het wijzigen van de gevelkozijnen en het wijzigen van de brandcompartimenten
 

Lange Lauwerstraat 60:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een gevelkozijn en het intern verbouwen van een bedrijf tot woning (kleinschalige transformatie)

 
Kromme Nieuwegracht 80:
verlenging beslistermijn: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame uiting


Oudegracht 130 – 132:
verlenging beslistermijn: gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het verbouwen (splitsen) van de verdiepingen in drie appartementen


Steenweg 72:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de gevel en de gevelreclame


Waterstraat 29:
Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een tijdelijke aanbouw ten behoeve van het vergroten van het volksbuurtmuseum 

 

Nobelstraat 16 BS: 
nieuwe aanvraag: vestigen van een broodjeszaak (horeca D2)

 

Zadelstraat 1: Afgehandeld:
wijzigen van de reclame-uiting aan de voorkant van een winkel en het verplaatsen van een trap in de winkel

 

Nicolaas Beetsstraat 114: 
nieuwe aanvraag: verbouwen en wijzigen van de voorgevel van een woning in een woongebouw

 

Westplein 50:
verlenging beslistermijn:
verbouwen en uitbreiden van een hotel

 

Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:
verlenging beslistermijn: bouwen van een loopbrug tussen twee kantoorgebouwen

 

Van Asch van Wijckskade 29:
verlenging beslistermijn: gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het verbouwen

 

Gildenkwartier, sectie D, perceelnummer 8001:
nieuwe aanvraag: renoveren van het interieur en het vernieuwen van de plintbebouwing rondom het Gildenkwartier

 

Zadelstraat 4:
horecavergunning afhaalzaak I love cupcakes

 

Vredenburg 2: 
afgehandeld: wijzigen van de pui van een winkel en het maken van een vide

 

Stationsplein 6:
horecavergunning snackbar Manneken Pis (inclusief terras)

 

Stationsplein 8:
horecavergunning cafe- restaurant Illy Cafe B.V. (inclusief terras)

 

Stationsplein 10:
horecavergunning fastfood restaurant Doner Company (inclusief terras)

 

Stationsplein 12-14:
drank- en horecavergunning Noodle Bar Utrecht (inclusief terras)

 

Stationsplein 2:
drank- en horecavergunning lunchroom Green Pavilion

 

 

Omgevingsvergunningen, van 25 tot 15 januari, aflopend

 

Korte Minrebroederstraat 2:
nieuwe aanvraag: intern verbouwen van het stadhuis 


Oudegracht 163:
 
nieuwe aanvraag: bouwen van een nieuwe winkelpui in de voorgevel


Lange Lauwerstraat 34:
intrekking: bouwen van een dakterras op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning


Vismarkt 8A:
afgehandeld: wijzigen van een kantoor in woonruimte 


Nobelstraat 28B: 
nieuwe aanvraag: doorbreken van een dragende binnenmuur 


Hoogt 2 – 10: nieuwe aanvraag:
restaureren en verbouwen van een complex met filmtheater, museumwinkel en woningen


Breedstraat 2 en Predikherenkerkhof 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1V en 1W:

verlenging beslistermijn: vestigen van een hotel op de verdiepingen en ondersteunende horeca op de begane grond

 

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN van 17 januari  tot 2 januari  2018 (aflopend)

 

Vredenburgplein 4: 
nieuwe aanvraag: vestigen van een horeca-onderneming


Oudegracht 364A:
afgehandeld: plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel


Voorstraat 88: 
verlenging beslistermijn: aanbrengen van een markies en reclame-uitingen aan de voorgevel van een winkel
 

Oudegracht aan de Werf 163: 
verlenging beslistermijn:  wijzigen van de werfgevel


Achter St.-Pieter 4J:
nieuwe aanvraag: plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van een woning


Springweg 8:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een eerder verleende vergunning voor een winkel; de wijziging betreft het afsplitsen van een gedeelte van de kelder 


Pauwstraat 13A (voormalig Rasa):
verlenging beslistermijn: verbouwen van een bijeenkomstgebouw tot kunstcentrum BAK


Vismarkt 16:
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een hotel


Oudegracht 25: 
afgehandeld: brandveilig gebruiken van de werfkelder van een hotel


Catharijnesingel:
kappen van 40 bomen en het verplanten van 14 bomen 


Achter St.-Pieter 140:
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een hotel


Jeruzalemstraat 3: 
RECTIFICATIE: Nieuwe aanvraag: transformeren van de begane grond en de tweede verdieping van het achterhuis in drie woningen


Stationsplein, tussen Smakkelaarsveld en de ov-terminal: 
verlenging beslistermijn: wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijziging indeling kantoren Noordgebouw)


Tussen Kruisvaartkwartier en doorgaande sporen richting Den Bosch en Arnhem:
afgehandeld: bouwen van een ICT servicegebouw


Korte Smeestraat 15:
afgehandeld:wijzigen en verbouwen van een benedenwinkel ten behoeve van een woning


Kroonstraat 9: 
nieuwe aanvraag: vestigen van een bakkerij met lunchroom (horeca D2)


Oudegracht 364 26: 
afgehandeld: bouwen van een dakterras op het dak van een woning


Pieterskerkhof 10:
verlenging beslistermijn: kappen van 1 boom


Jeruzalemstraat 3 1:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een bedrijfsruimte in een zelfstandige wooneenheid


Lange Jansstraat 12: 
nieuwe aanvraag: transformeren van zes woningen naar een logiesgebouw ten behoeve van short-stay


Maliebaan 22 -24:
nieuwe aanvraag: wijzigen van kantoor- winkelpanden naar 19 logieseenheden en een winkel


Maliebaan 42:
afgehandeld: wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van zes appartementen (transformatie), het bouwen van een berging en een schutting en het kappen van 3 bomen


Achter St.-Pieter 140:
afgehandeld: wijzigen van een verleende vergunning voor een experience-hotel


Zadelstraat 1: 
verlenging beslistermijn: wijzigen van de pui en de reclame-uiting aan de voorkant van een winkel en het verplaatsen van een trap in de winkel


Eerste Achterstraat 12:
afgehandeld: wijzigen van een kantoorruimte naar een zelfstandig appartement


Catharijnesingel:verlenging beslistermijn:
kappen van 40 bomen en het verplanten van 14 bomen


Bemuurde Weerd O.Z. 42 en 43: verlenging beslistermijn:
bouwen van 6 appartementen en een horecaruimte


Nobelstraat 3 BS: afgehandeld:
bouwen van een dakkapel aan de achterkant van een woning


Oudegracht 99:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van reclame aan een galg


Westerkade 5A BS:
afgehandeld: afwijken van het ter plaatse geldende planologische regime ten behoeve van legalisatie onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur)


Catharijnekade 9 en Bergstraat 54: 
afgehandeld: slopen van enkele onderdelen ten behoeve van de verbouw van het pand


Nobelstraat 5 BS: 
afgehandeld: bouwen van een dakkapel aan de achterkant van een woning

 

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN van 2 januari 2018 tot 17 december 2017 (aflopend)

 

Bemuurde Weerd O.Z. 5
nieuwe aanvraag: bouwen van vier appartementen na sloop van de bestaande bebouwing


Justus van Effenstraat 15A
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak in de dragende muur van een woning

Vinkenburgstraat 9, 11 en 13
afgehandeld: vernieuwen van de voorgevel, het bouwen een kapverdieping ten behoeve van wonen,

 

Vismarkt 16
afgehandeld: bouwen van een kapverdieping op een hotel

 

Wittevrouwenkade 6
afgehandeld: aanbrengen van interne wijzigingen in een Rijksmonument

Nobelstraat 5 BS
nieuwe aanvraag: bouwen van een dakopbouw aan de achterkant van een woning

 

Neude 11
afgehandeld: verbouwen van het voormalige postkantoor tot bibliotheek

 

Donkerstraat 27 BS
verlenging beslistermijn: verbouwen (splitsen) van één bovenwoning in twee woningen

 

Noordertunnel
nieuwe aanvraag: plaatsen van een rolhekwerk voor de entree van de Noordertunnel

 

Mariaplaats plaats huidige plaskrul, beide zijden Janskerkhof en Voorstraat t.h.v. nr. 2
nieuwe aanvraag: bouwen van een verzinkbaar toilet


Ganzenmarkt 20
nieuwe aanvraag: verdiepen van de keldervloer


Oudkerkhof 11 en 11A

afgehandeld: samenvoegen van twee winkels en het wijzigen van de achterzijde ten behoeve van een winkel en het maken van bergingen t.b.v. de bovengelegen woningen

 

Oudegracht 99
nieuwe aanvraag: wijzigen van de begane grond

 

Janskerkhof 1
afgehandeld: wijzigen van een vergunning (WABO-16-03021) voor een verbouwing voor 4 appartementen

 

Oudegracht 130 – 132
nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het verbouwen (splitsen) van de verdiepingen in drie appartementen

 

Vredenburg 2
verlenging beslistermijn: wijzigen van de pui van een winkel en het maken van een vide

 

St.-Jacobsstraat 12
intrekking: wijzigen van de gevel van een winkel en het vestigen van een koffie-corner

 

Oudegracht 401C L
afgehandeld: omgevingsvergunning, het toegankelijk maken van de zolder van een bestaand torentje 

 

Janskerkhof 3
nieuwe aanvraag: plaatsen van een vlaggenmast met reclame uiting

 

Kromme Nieuwegracht 80
nieuwe aanvraag: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame uiting

 
Steenweg 15: intrekking
verbouwen van een garage tot winkelmagazijn

 

Drieharingstraat 4
intrekking: wijzigen van de voorpui van een winkel


Waterstraat 29
nieuwe aanvraag: bouwen van een tijdelijke aanbouw ten behoeve van het vergroten van het volksbuurtmuseum
Oudegracht 91:Verlenging beslistermijn: verbouwen van een winkel met kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)

 

Hollandse Toren 97
nieuwe aanvraag: plaatsen van handelsreclame en het verbouwen van een horecagelegenheid

 

Laan van Puntenburg 100
afgehandeld: renoveren en verbouwen van een kantoorgebouw

 

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN van 17 december tot (aflopend) 22 november

 

Oudegracht 91
verlenging beslistermijn: verbouwen van een winkel met kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)  


Hollandse Toren 97
nieuwe aanvraag: plaatsen van reclame en verbouwen van een horecagelegenheid


Laan van Puntenburg 100
afgehandeld: renoveren en verbouwen van een kantoorgebouw


Van Asch van Wijckskade 29
nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een verbouwing


Vredenburg 28
nieuwe aanvraag: wijzigen van de gevel van een restaurant en het aanbrengen van zonwering


Korte Smeestraat 15
verlenging beslistermijn: wijzigen en verbouwen van een winkel ten behoeve van een woning


Ganzenmarkt 2-6
nieuwe aanvraag: wijzigen van een gedeelte van de kelder ten behoeve van een horecagelegenheid


Korte Smeestraat 15
verlenging beslistermijn: wijzigen en verbouwen van een winkel ten behoeve van een woning


Springweg 88
afgehandeld: verbouwen van winkelruimte naar woonruimte


Jansveld 19
nieuwe aanvraag: realiseren van een buurtfietsenstalling in het pand


Achter Clarenburg 48
afgehandeld: wijzigen van de gevel en plaatsen van reclame aan een winkel


Catharijnekade 9 en Bergstraat 54
nieuwe aanvraag: slopen van enkele onderdelen ten behoeve van de verbouw van het pand


Oudkerkhof 11 en 11A
Verlenging beslistermijn: samenvoegen van twee winkels en het wijzigen van de achterzijde ten behoeve van een winkel en het maken van bergingen t.b.v. de bovengelegen woningen 


Vismarkt 8A
nieuwe aanvraag: wijzigen van een kantoor in woonruimte


Nobeldwarsstraat 7
nieuwe aanvraag: splitsen van een woning in drie woningen


Oudegracht 221
nieuwe aanvraag: verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie)


Lange Jansstraat 15
afgehandeld: wijzigen van het gebruik van een horecagelegenheid naar detailhandel en het tonen van kunst, Lange Jansstraat 15


Oudegracht 116
nieuwe aanvraag: plaatsen van een luifel en een reclamebord tegen de gevel


Oudegracht 2
Verlenging beslistermijn: aanbrengen van gevelreclame


Paardenveld 1
verlenging beslistermijn: verlengen van een verleende vergunning WABO-16-21787


Bakkerbrug (over de Oudegracht)
afgehandeld: bouwen van een cameramast op de brug


Pauwstraat 13A
nieuwe aanvraag: verbouwen van een bijeenkomstgebouw tot kunstcentrum (voormalig RASA, straks Basis Actuele Kunst)

 

Vredenburg 151
nieuwe aanvraag: realiseren van een woning op de eerste verdieping gebouw


Lange Elisabethstraat 21
nieuwe aanvraag: plaatsen van reclame aan de gevel van de winkel


Vredenburg 157
verlenging beslistermijn: vernieuwen en veranderen van de kozijnen van een winkel en het aanbrengen van reclame


Oudegracht 163
afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


St.-Jacobsstraat 101
afgehandeld: een koffiebar met een ondergeschikte chocoladewinkel


Oudegracht 364A
nieuwe aanvraag: plaatsen van gevelreclame aan de voorzijde van een winkel


Hartingstraat 18 en 18 BS
afgehandeld: verbouwen en vergroten van een woongebouw ten behoeve van het splitsen van een beneden- en bovenwoning naar vier appartementen


Vinkenburgstraat 9, 11 en 13
Verlenging beslistermijn: vernieuwen van de voorgevel, het bouwen een kapverdieping ten behoeve van wonen en het veranderen van de winkelfunctie naar horeca


Janskerkhof 1
verlenging beslistermijn: wijzigen van een vergunning (WABO-16-03021) voor een verbouwing voor 4 appartementen


Domplein 16, 17 en 20
afgehandeld: aanbrengen van zonneschermen bij drie horecagelegenheden


Loeff Berchmakerstraat 10
intrekking: vervangen en veranderen van ramen aan de voorkant van een bovenwoning 


Ridderschapstraat 24
plaatsen van twee dakramen en het inkorten van een betonbalk


Wittevrouwenkade 1
afgehandeld: kappen van twee bomen en het herplanten van twee bomen


Oudegracht 364 26
verlenging beslistermijn: bouwen van een dakterras op het dak van een woning


Kroonstraat 9
nieuwe aanvraag: vestigen van een horeca en leisure gelegenheid


Wittevrouwenkade
afgehandeld: kappen van twee bomen en het herplanten van twee bomen


Maliebaan 71
afgehandeld: kantoor transformeren naar woongebouw voor 30 appartementen


Croeselaan en Jaarbeursboulevard
afgehandeld: bouwen van een gebouw met een hotel, 316 appartementen en een ondergrondse parkeergarage


Westerkade 18
afgehandeld: verbouwen van een kantoor tot woning (kleinschalige transformatie)


Oudegracht 104-108 en Potterstraat 2
verlenging beslistermijn: oprichten van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele telecommunicatie 


Pieterskerkhof 10
nieuwe aanvraag: kappen van 1 boom


Breedstraat 2 en Predikherenkerkhof 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1V en 1W
nieuwe aanvraag: vestigen van een hotel op de verdiepingen en ondersteunende horeca op de begane grond  


Neude 11
verlenging beslistermijn: verbouwen van het voormalige postkantoor tot bibliotheek


Potterstraat 22-26
afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


Lange Jansstraat 22
afgehandeld: plaatsen van een uithangbord aan de voorgevel van een winkel,

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN van 22 november tot terug 10 november

 

Potterstraat 22-26 
Afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame

 

Westerkade 40
Afgehandeld: bouwen van een winkelunit binnen de contouren van het station

 

Oudegracht 163 BS
Nieuwe aanvraag; wijzigen van de werfgevel,

 

Oudegracht 163
Afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame

 

Stationsplein 4 
Nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame

 

Lauwerhof 29
Afgehandeld: verbouwen van een watertoren tot een kantoor en drie woningen

 

Achterstraat 12
Verlenging beslistermijn: wijzigen van een kantoorruimte naar een zelfstandig appartement

 

Stationsplein 1
Nieuwe aanvraag: aanbrengen van reclame tegen de gevel


Jeruzalemstraat 3
Nieuwe aanvraag: transformeren van een bedrijfsruimte in twee woningen

 

Oudegracht 54
Nieuwe aanvraag: vestigen horeca op de begane grond van het pand,

 

Vredenburg 32
Nieuwe aanvraag: wijzigen van een winkel in een restaurant,

 

Achter St.-Pieter 140
Verlenging beslistermijn: wijzigen van een verleende vergunning voor een experience hotel

 

Korte Minrebroederstraat 2
Afgehandeld: revitaliseren van het stadhuis

 

Potterstraat 22-26
Nieuwe aanvraag:realiseren van steigerdoekreclame,
 

Nieuwegracht 30 
Nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een buitenschoolse opvang

 

Vismarkt 16
Verlenging beslistermijn: bouwen van een kapverdieping op een hotel


Springweg 88 
Nieuwe aanvraag: verbouwen van winkelruimte naar woonruimte


Donkerstraat 27 BS
Nieuwe aanvraag: verbouwen (splitsen) van één woning in twee woningen

 

Wittevrouwenkade
Verlenging beslistermijn: kappen van twee bomen 

 

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN van 10 november 2017 (teruglopend tot 15 oktober):

 

Catharijne Esplanade en de Catharijnepoort (Hoog Catharijne)
Afgehandeld: afbouwen van een casco-gebouw ten behoeve van het vestigen van een hotel

 

Westerkade 30-32
Afgehandeld: samenvoegen van twee panden ten behoeve van het vergoten van een daghorecazaak (D2)

 

Oudegracht 25
Ontwerpbesluit:, het brandveilig gebruiken van de werfkelder van een hotel

 

Keistraat 24 (voormalig Polmanshuis)
Afgehandeld: wijzigen, uitbreiden en renoveren van een restaurant ten behoeve van een restaurant met boetiekhotel

 

Catharijnesingel 90
Nieuwe aanvraag: uitdiepen van een kelder

 

Bemuurde Weerd O.Z. 42 en 43
Nieuwe aanvraag: bouwen van 6 appartementen en een horecaruimte

 

Lange Nieuwstraat 38
Nieuwe aanvraag: overkappen van de binnenplaats en het aanpassen interieur en gevels bestaand huisje

 

Laan van Puntenburg 100
Verlenging beslistermijn: renoveren en verbouwen van een kantoorgebouw

 

Noorder- en Middentunnel op Station Utrecht Centraal
Nieuwe aanvraag: vervangen van de balustraden rondom de trappen op de perrons 5 en 6

 

Zadelstraat 1
Nieuwe aanvraag: wijzigen van de pui en de reclameuiting aan de voorkant van een winkel

 

Lange Jansstraat 15
Verlenging beslistermijn: wijzigen van het gebruik van een horecagelegenheid naar detailhandel en het tonen van kunst

 

Zakkendragershof
Nieuwe aanvraag: verbouwen van een winkel met kantoor tot 8 woningen

 

Lange Jansstraat 12
Afgehandeld: bouwen van een kelder, het gedeeltelijk vervangen van de begane grond vloer en het maken van een sparing

 

Twijnstraat 59
Afgehandeld: splitsen van een woning in een winkel en twee woningen


Kromme Nieuwegracht 26
Afgehandeld: intern verbouwen van een monument


Gaardbrug
Afgehandeld: plaatsen van een bronzen beeldtitel

 

Steenweg 15
Nieuwe aanvraag: verplaatsen van de entree van bovenwoningen (aanpassing op WABO-14-20244)

 

Breedstraat 37 BS
Nieuwe aanvraag: legaliseren van een dakkapel aan de voorkant

 

Begijnekade 10
Afgehandeld: renoveren van een woonhuis, het wijzigen van een kozijn in de achtergevel en het plaatsen van twee dakramen

 

Catharijnekade 9 en Bergstraat 54 en 54BS
Afgehandeld: transformeren van het kerkgebouw tot hotel en restaurant (D1), cultuur en ontspanning

 

Station CS
Afgehandeld: kappen van 8 bomen t.h.v. stationshal 12

Veemarktplein
Nieuwe aanvraag: bouwen van een demonstratiewoning

 

Lucasbolwerk 24
Nieuwe aanvraag: vervangen van affichekasten door digitale reclamevoorziening

 

St.-Jacobsstraat 121 t/m 135
Nieuwe aanvraag: bouwen van terrasmeubilair en het verhogen van het hekwerk,

 

Bakkerbrug
Verlenging beslistermijn: bouwen van een cameramast op de brug

 

Kromme Nieuwegracht 14
Nieuwe aanvraag: verbouwen van een kantoor tot 4 appartementen

 

Lucasbolwerk 24
Nieuwe aanvraag: vervangen van affichekasten door digitale reclamevoorziening

 

Westerkade 5A BS
Nieuwe aanvraag: afwijken van het ter plaatse geldende planologische regime ten behoeve van legalisatie onzelfstandige w:oonruimte (kamerverhuur)

 

St.-Jacobsstraat 101
Nieuwe aanvraag: vestigen van een chocoladewinkel en koffiebar


Nieuwegracht 125
Verlenging beslistermijn: renoveren en verbouwen van een woon- werkpand ten behoeve van acht appartementen en een winkel

 

Springweg 14, 14BS en Visscherssteeg 1, 3 en 3BS
Afgehandeld: veranderen en vergroten van een gemeentelijk monument ten behoeve van een winkel en vijf woningen (deels transformatie en deels bouwkundig splitsen)

 

Bemuurde Weerd O.Z. 42 en 43
Nieuwe aanvraag: bouwen van 6 appartementen en een horecaruimte

 

Janskerkhof 1
Nieuwe aanvraag: wijzigen van een vergunning voor een verbouwing voor 4 appartementen

 

Domplein 16, 17 en 20
Verlenging beslistermijn: aanbrengen van zonneschermen bij drie horecagelegenheden

 

 

 

 

 


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.