Vergunningsaanvragen Binnenstad17-06-2019
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

(voor informatie lees hier
voor de actuele lijst scroll naar beneden tot na de tekst)

 

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.
Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunning

Kijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

________________________________________________________


Omgevingsvergunningen 17 juni
teruglopend tot 30 mei 2019

 

Veemarktplein hoek Croeselaan 

Aanvraag: vellen 21 bomen


Lijnmarkt 7 en Boterstraat 1A 

Verlenging beslistermijn: transformeren winkelruimte en bouwen kapverdieping tot 3 woningen en vervangen kunststof kozijnen


Geertebolwerk 1

Verlenging beslistermijn: bouwen zonnewering op terras voor 5 jaar


Drift 27, 29 en 31 en Wittevrouwestraat 7, 9 en 11

Aanvraag: renoveren Universiteitsbibliotheek Binnenstad


Lange Nieuwstraat 11 

Aanvraag: maken doorbraak in woning


Oudegracht 425

Aanvraag: verbouwen opslaggebouw tot boetiekhotel


Voorstraat 21

Verlenging beslistermijn: wijzigen gebruik (mogelijk maken horeca D2)
en aanbrengen reclame


Magdalenastraat 3A

Aanvraag: legaliseren airco-unit


Donkerstraat 2

Afgehandelde: verbouwen restaurant naar woning


Boterstraat 33 

Afgehandelde: vergroten derde verdieping en plaatsen trap


Agnietenstraat 3 

Afgehandeld: bouwen tijdelijk paviljoen


Hoog Catharijne Passage Moreelsepark

Aanvraag: intern verbouwen Godebaldkwartier fase 1


Hardebollenstraat 10, 12 en 14

Afgehandeld: doorbraak tussen twee panden en aanbrengen
afvoerpijp ten behoeve horecagelegenheid (D1)


Neude 3 BS

Verlenging beslistermijn: verbouwen onzelfstandige
woning tot drie appartementen


Visschersplein 120A 

Aanvraag: wijzigen indeling en maken raam in zijgevel woning


Twijnstraat 25 BS

Verlenging beslistermijn: splitsen bovenwoning naar twee appartementen

 

Oudegracht-Weerdzijde 112 t/m 118 

Afgehandeld: kappen zeven bomen en herplanten
van zeven bomen, rak 3 Oost

______________________________


Omgevingsvergunningen van 28 mei

aflopend tot 4 april 2019

 

Oudegracht 364
Aanvraag: oprichten antenne mobiele telecommunicatie

 

Twijnstraat 18 BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen voorgevel

 

Oudkerkhof 31
Aanvraag: verbouwen pand

 

Lange Nieuwstraat 9
Verlenging beslistermijn: wijzigen achtergevel

 

Oudkerkhof 3
Aanvraag: verbouwen pand

 

Lijnmarkt 17
Aanvraag: wijzigen winkelpui en aanbrengen gevelreclame

 

Vredenburg 4
Afgehandeld: verbouwen winkel

 

Lange Nieuwstraat 119 (W.A. Huis)
Afgehandeld: bouwen nieuwe klimaatinstallatie

 

Oudegracht 306 BS
Aanvraag: verkleinen winkel en veranderen en vergroten bovenwoning ten behoeve drie appartementen

 

Boterstraat 27 BS
Aanvraag: wijzigen indeling ten behoeve drie appartementen

 

Nicolaaskerkhof
Afgehandeld: bouwen tijdelijke zit-elementen en sokkel ten behoeve kunst (5 jaar) plus tijdelijk kunstwerk (8 maanden)

 

Park Lepelenburg:
Verlenging beslistermijn: bouwen steiger Stadsbuitengracht

 

Servaasbolwerk 1A
Aanvraag: : tijdelijk verwijderen van een orgel uit Leeuwenbergh
(commentaar redactie: orgel is al maanden geleden weggehaald)

 

Willemstraat 49-51 en Waterstraat 20
Aanvraag: verkleinen uitbouw

 

Lange Jansstraat 2
Afgehandeld: bouwen kapverdieping op woon- winkelpand

 

Mariaplaats 4
Verlenging beslistermijn: wijzigen verleende vergunning logiesverblijf

 

Catharijne, sectie B, perceelnummer 9129
Aanvraag: bouwen 122 woningen,

 

Nieuwegracht 135
Aanvraag: plaatsen nieuwe pui achtergevel

 

Pieterskerkhof 15 BSA
Afgehandeld: bouwen dakopbouw woning

 

Boterstraat 15
Aanvraag: legaliseren horecaterras

 

Annastraat 25
Afgehandeld: verbouwen winkel met bovenwoning tot winkel met twee wooneenheden

 

Lange Nieuwstraat 16
Aanvraag: renoveren woning

 

Singeldwarsstraat 9
Afgehandeld: bouwen uitbouw en toevoegen dakterras achterzijde woning

 

Oudegracht 304 BS
Aanvraag: wijzigen indeling bovenwoning ten behoeve drie appartementen

 

Catharijne Esplanade 10
Aanvraag: vestigen van een horecabedrijf en aanbrengen reclame

 

Plompetorengracht 4
Verlenging beslistermijn: plaatsen airconditioningsysteem aan gevel bedrijfsgebouw


Voorstraat 44
Aanvraag: gedeeltelijk intern slopen bedrijfsgebouw ten behoeve additionele horeca

 

Korte Jansstraat 23
Aanvraag: verbouwen horecagelegenheid

 

Haverstraat 29
Aanvraag: verbouwen stallingsruimte tot appartement en berging

 

Oudegracht 106 en 108
Afgehandeld: intern verbouwen kantoor tot hotel en wijzigen gevels

 

Zonnenburg 2
Afgehandeld: restaureren voeg- en metselwerk bastionmuur

 

Strosteeg 4
Aanvraag: bouwen aanbouw over twee verdiepingen achterkant woning

 

Lange Koestraat 15 BS
Verlenging beslistermijn: uitbreiden en verbouwen woning (fase II),

 

Oudegracht 253 BS
Afgehandeld: verplaatsen dakopbouw woning

 

Oudegracht 289
Afgehandeld: wijzigen achtergevel woning

 

Waterstraat 32
Afgehandeld: plaatsen ontgeuringskast op dak horecagelegenheid

 

Oosterkade 24
Aanvraag: wijziging openingstijden restaurant van horeca D2 naar horeca D3

 

Oudkerkhof 48
Aanvraag: verbouwen bedrijfsruimte naar drie woningen

 

Eligenstraat 57 en 57 BS
Verlenging beslistermijn: veranderen gevels, wijzigen indeling en bouwen aanbouw

 

Oudegracht 277
Afgehandeld: wijzigen afhaalzaak naar winkel met winkel-ondersteunende horeca

 

Mariaplaats 28
Aanvraag: slopen binnenwanden conservatorium

 

Herenstraat 10K
Aanvraag : plaatsen twee dakramen in voordakvlak appartement

 

Jansveld 51
Verlenging beslistermijn: wijzigen gebruik nachtopvang naar 24-uursopvang

 

Twijnstraat 3
Aanvraag: renoveren woning

 

A.B.C.-straat 30
Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning voor bouwen aanbouw

 

Boothstraat 6
Afgehandeld: uitvoeren inpandige aanpassingen in monumentaal pand

 

Mariaplaats 1 BS
Afgehandeld: plaatsen twee dakramen

 

Wijde Doelen 19
Aanvraag: bouwen dakkapel achterkant woning

 

Begijnekade 15
Afgehandeld: plaatsen dakkapel achterzijde woning

 

Pauwstraat 13A
Afgehandelde: wijzigen vloerconstructie en maken opening in dragende wand en plaatsen twee dakkoepels

 

Servaasbolwerk 1A
Aanvraag: aanpassen entreetrap

 

Begijnekade 15
Afgehandeld:plaatsen dakkapel achterzijde woning

 

Voorstraat 62
Verlenging beslistermijn: vernieuwen pui in voor- en zijgevel restaurant

 

Donkerstraat 2
Verlenging beslistermijn: verbouwen restaurant naar woning

 

Boterstraat 33
Verlenging beslistermijn: vergroten derde verdieping

 

Willemstraat 51 en 51A en Waterstraat 20 en 20A
Afgehandeld: verbouwen café naar vier appartementen

 

Wijde Doelen 19
Aanvraag: bouwen dakkapel achterkant woning

 

Oudegracht 183
Afgehandeld: legaliseren escaperoom in werfkelder

 

Oudegracht aan de werf t.h.v. huisnummer 212 t/m 216, Rak 10 Oost
Aanvraag: vellen 2 bomen

 

Jeremiestraat 8
Verlenging beslistermijn:verbouwen bedrijf naar twee woningen en plaatsen dakramen

 

Oudegracht 91A, 91E en 91J
Afgehandeld: vernieuwen gevel 1e t/m de 3e verdieping

 

St.-Jacobsstraat 12
Aanvraag: verbouwen vijfde verdieping kantoorpand

 

Oudegracht 298
Afgehandeld: verbouwen monumentaal gebouw

 

Mariaplaats 1 BS
Verlenging beslistermijn: plaatsen twee dakramen

 

Lucasbolwerk 18A
Afgehandeld: bouwen uitbouw op balkon achterzijde woning

  

Hardebollenstraat 10, 12 en 14
Aanvraag: maken doorbraak tussen twee panden en aanbrengen afvoerpijp ten behoeve horecagelegenheid

 

Vinkenburgstraat 6
Afgehandeld: transformeren winkel naar winkel en 2 woningen

 

Achter St.-Pieter 4
Aanvraag: splitsen woning

 

Oudegracht 289
Verlenging beslistermijn:wijzigen achtergevel woning

 

Kruisvaartkwartier
Verlenging: afwijken bestemmingsplan met betrekking tot geluidseisenOudegracht 289
Verlenging beslistermijn: wijzigen achtergevel woning

 

Predikherenstraat 18A
Aanvraag: maken twee dakvensters in monument

 

Voorstraat 62
Aanvraag: wijzigen daghoreca (D2) naar restaurant (D1)

 

Visschersplein 160
Aanvraag: transformeren kantoor verzamelgebouw naar 19 woningen en 1 kantoorruimte

 

Oudegracht 2
Aanvraag: plaatsen afvoerpijp

 

Vredenburg 4
Aanvraag: verbouwen winkel

 

Pieterskerkhof 15 BSA
Verlenging: bouwen dakopbouw op woning

 

Binnenstad
Verlenging beslistermijn: plaatsen van analoge reclamevitrines op diverse plekken

 

Oudegracht-Weerdzijde 112 t/m 118
Verlenging beslistermijn: kappen zeven bomen, Rak 3 oost

 

Kruisvaartkwartier
Aanvraag:kappen van 80 bomen tussen spoor, HOV- busbaan en Kruisvaart

 

Van Sijpesteijnkade
Afgehandeld: bouwen twee woongebouwen

 

Hemdsmouwsteeg 6
Afgehandeld: legaliseren verbouwing van berging naar woning,

 

Mariaplaats 4
Afgehandeld: wijzigen verleende vergunning voor logiesverblijf

 

Keistraat 7
Afgehandeld: wijzigen aantal te huisvesten bewoners kamerverhuurpand

 

Wittevrouwenstraat 38 J
Verlenging beslistermijn: transformeren opslag naar appartement

 

Donkere Gaard 1
Aanvraag: wijzigen winkel in horeca (D2),

 

Agnietenstraat 3
Aanvraag: bouwen tijdelijk paviljoen

 

Neude 3 BS
Aanvraag: verbouwen onzelfstandige woning tot drie onzelfstandige wooneenheden

 

Lange Nieuwstraat 9
Aanvraag: wijzigen achtergevel

 

Jansdam 1D
Afgehandeld: aanbrengen luchtbehandelingssysteem

 

Oudegracht 111 en 113
Afgehandeld: samenvoegen twee werfkelders ten behoeve restaurant

 

Vredenburg 157
Afgehandeld: realiseren tijdelijke (10 jaar) winkel met winkelondersteunende horeca

 

Voorstraat 21 
plaatsen technische units

 

Lijnmarkt 7
Aanvraag: splitsen bovenwoning in drie woningen

 

Oudegracht 106 en 108
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen kantoor tot hotel en wijzigen gevels

 

St.-Jacobsstraat 6-8
Aanvraag: renoveren gevels en vestigen kantoor begane grond

 

_______________________________________
 

Omgevingsvergunningen 2 april
aflopend tot 12 maart 2019

 

Hemdsmouwsteeg 6 (bij Loeff Berchmakerstraat)
Verlenging beslistermijn: legaliseren verbouwing berging naar woning

 

A.B.C.-straat 30
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning voor aanbouw woning

 

Pauwstraat 13A
Afgehandeld: wijzigen vloerconstructie en maken opening in  dragende wand en plaatsen twee dakkoepels

 

Lange Jansstraat 2
Afgehandeld: bouwen kapverdieping op woon- winkelpand

 

Mariaplaats 4
Verlenging beslistermijn: wijzigen verleende vergunning voor logiesverblijf

 

Oudegracht 253 BS
Aanvraag: verplaatsen dakopbouw op woning

 

Eligenstraat 57 en 57 BS
Aanvraag: veranderen gevels en wijzigen indeling woning

 

Rijnkade 5
Verlenging beslistermijn: verbouwen winkelruimte naar kantoorruimte (vergunning 1e fase activiteit afwijken bestemmingsplan)

 

Annastraat 25
Aanvraag; verbouwen winkel met bovenwoning tot winkel met twee wooneenheden

 

Plompetorengracht 4 
Aanvraag: plaatsen airconditioningsysteem aan gevel bedrijfsgebouw

 

Oudegracht 277 
Aanvraag: wijzigen afhaalzaak naar winkel met winkel-ondersteunende horeca

 

Oudegracht 183
Aanvraag: vestigen escaperoom

 

Lange Viestraat 2D t/m 2G
Aanvraag: realiseren fietsenstalling in kelder

 

Nieuwegracht tussen 70 en 90
Aanvraag: bouwen ondersteuningsconstructie voor kademuur

 

Vredenburg 31 en 32
Aanvraag: vergroten restaurant en maken doorbraak in dragende muur

 

Vinkenburgstraat 2 BS
Afgehandeld: wijzigen indeling en plegen onderhoud aan woongebouw (monument)

 

Willemstraat 49 en 51 en Waterstraat 20
Verlenging beslistermijn: verbouwen café naar vier appartementen

 

Lange Nieuwstraat 119
Aanvraag: wijzigen brandcompartimentering voor vervangen klimaatinstallatie

 

Begijnekade 15
Aanvraag: plaatsen dakkapel voorzijde woning

 

Keistraat 7
Aanvraag wijzigen van aantal te huisvesten bewoners in kamerverhuurpand

 

Oudegracht 91A, 91E en 91J
Aanvraag: vernieuwen gevel 1e t/m/ de 3e verdieping

 

Lucasbolwerk 18
Verlenging beslistermijn: bouwen uitbouw op balkon achterzijde woning

 

Vinkenburgstraat 6
Verlenging beslistermijn: transformeren winkel naar 2 woningen

 

Vinkenburgstraat 8
Verlenging beslistermijn: wijzigen winkelpui en winkelindeling

 

Lange Nieuwstraat 119
Aanvraag: bouwen nieuwe klimaatinstallatie W.A. Huis

 

Oudegracht 111
Aanvraag: wijzigen gevels winkel

 

Lijnmarkt 17
Aanvraag: wijzigen winkelpui en aanbrengen gevelreclame

 

Jansveld 51
Aanvraag: wijzigen gebruik nachtopvang naar 24-uursopvang

 

Vredenburg 157
Verlenging beslistermijn: realiseren tijdelijke (10 jaar) winkel met winkelondersteunende horeca

 

Voorstraat 62
Aanvraag: vernieuwen pui voor- en zijgevel restaurant

 

Twijnstraat 25 BS 
Aanvraag: splitsen bovenwoning naar twee appartementen

 

Boterstraat 33
Aanvraag: vergroten derde verdieping

 

Stationsplein 50
Afgehandeld: realiseren 14 appartementen voor short stay

 

Westerkade 46
Afgehandeld: vestigen daghoreca (D2) met afhalen

 

Donkerstraat 2
Aanvraag: verbouwen restaurant naar woning (kleinschalige transformatie)

 

Zonnenburg 2 
Aanvraag: restaureren voeg- en metselwerk bastionmuur

 

Oudegracht 111 en 113
Aanvraag: verbouwen werfkelders tot restaurant

 

Kleinesingel 21 BS
Aanvraag: gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning

 

Twijnstraat 18 BS
Aanvraag: wijzigen van de voorgevel

 

Twijnstraat 42-44
Aanvraag: realiseren winkelondersteundende horeca bij een slijterij

 

 

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van  12 maart
teruglopend tot 12 februari 2019

 

Achter St.-Pieter 140
Afgehandeld: uitbreiden Hotel Beyers met twee kamers in souterrain

 

Hardebollenstraat 10, 12 en 14
Verlenging beslistermijn: bouwen stalen draagconstructie voor muurdoorbraken in winkel

 

Wolvenplein 24 
Maken raam eerste verdieping

 

Janskerkhof 15A
Afgehandeld: verbouwen en renoveren onderwijsgebouw en kantoor

 

Mariaplaats 1 BS
Plaatsen twee dakramen

 

Springweg 153 
Afgehandeld: legaliseren verbouwing monument

 

Vrouwjuttenhof 20
Tijdelijk gebruiken pand ten behoeve opnamestudio's

 

Waterstraat 32
Plaatsen ontgeuringskast op dak horecagelegenheid

 

Magdalenastraat 18 
Vergroten dakkapel, maken uitbouw op eerste verdieping en bouwen dakterras

 

Lange Nieuwstraat 106
Aanbrengen dakveiligheidsvoorzieningen

 

Voorstraat 45
Verwijderen interne draagmuren

 

Voorstraat/Wittevrouwenstraat
Afgehandeld: verplanten drie bomen

 

Visscherssteeg 1, 1A, 1C en 3
Afgehandeld: wijzigen woonfunctie naar logiesfunctie

 

Moreelsepark 2 en 3 
Afgehandeld: plaatsen camera's aan panden

 

A.B.C.-straat 2
Afgehandeld: vergroten dakkapel achterkant woning

 

Van Sijpesteijnkade 9
Verlenging beslistermijn: realiseren twee woongebouwen

 

Domplein
Plaatsen reclamevitrine

 

Bemuurde Weerd O.Z. 28, 28-A en 28 BS
Verbouwen kantoor naar 7 woningen

 

Oudkerkhof 26B
Afgehandeld: bouwen twee dakkapellen op de zijdakvlakken,
wijzigen dak door aanbrengen warmte-isolatie
en realiseren verblijfsruimte op zolderverdieping

 

Pieterskerkhof 15 BSA
Bouwen dakopbouw op woning

 

Geertebolwerk 28 BS 
Afgehandeld: legaliseren dakterras

 

Singeldwarsstraat 9
Bouwen uitbouw en aanbrengen isolatie

 

Jeremiestraat 8
Verbouwen bedrijf naar twee woningen

 

Voorstraat 106 BS 
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur

 

Steenweg 13A 
Afgehandeld: plaatsen van airco's

 

Oudegracht-Weerdzijde 112 t/m 118
Kappen zeven bomen, rak 3 oost

 

Steenweg 13 en 13A
Plaatsen gevelreclame tegen gevel winkel met hotel

 

Lange Viestraat 2B t/m 2G en Oudegracht weerdzijde 85 t/m 85E 
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en gevels gebouw ten behoeve winkels en kantoor (wijziging eerder verleende vergunning)

 

Lange Jansstraat 2
Bouwen van een kapverdieping op woon- winkelpand

 

Lijnmarkt 41
Afgehandeld: transformeren kantoren op de verdiepingen naar 12 woningen

 

Zakkendragerssteeg 33-45
Afgehandeld: plaatsen condensors op platte dak

 

Vredenburg 4
Verlenging beslistermijn: verbouwen winkel en plaatsen luchtbehandelingskast op dak

 

Van Asch van Wijckskade 21
In- en extern verbouwen monument en aanleggen inrit / uitweg (Zie Binnenstadskrant 2019 no 1, bladzijde 11)

 

Oudegracht 289 
Wijzigen achtergevel woningVoor Clarenburg 8
Wijzigen van daghoreca D2 naar D3 (verruiming openingstijden)

 

Westerkade 46
Rectificatie: vestigen daghoreca (D2) met afhalen en realiseren horecaterras

 

Pauwstraat 13A
Wijzigen vloerconstructie en maken opening in een dragende wand en plaatsen 2 dakkoepels

 

Oudegracht 298
Verbouwen monumentaal gebouw

 

Neude 3 BS 
Aanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van een woning naar 6 appartementen,

 

Kromme Nieuwegracht 68
Afgehandeld: bouwen (vervangen) werfmuur en deel werfkelder

 

Vinkenburgstraat 2 BS 
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en plegen onderhoud aan woongebouw (monument)

 

Jansdam 1D
Aanbrengen luchtbehandelingssysteem

 

Twijnstraat 3 
Restauren en vernieuwen kozijnen (achtergevel, zijgevel) en dakkapel op voordakvlak

 

Stationsplein 50
Verlenging beslistermijn: realiseren 14 appartementen voor short stay

 

___________________________________________

 

Omgevingsvergunningen van 12 februari
aflopend tot 22 januari 2019

 

 

Kromme Nieuwegracht 68
Afgehandeld: bouwen (vervangen) werfmuur en deel werfkelder

 

Vinkenburgstraat 2 BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en plegen onderhoud woongebouw (monument), 

 

Twijnstraat 3
Restaureren en vernieuwen kozijnen (achtergevel, zijgevel) en dakkapel op voordakvlak

 

Stationsplein 50
Verlenging beslistermijn: realiseren 14 appartementen short stay

 

Jansdam 1D
Aanbrengen luchtbehandelingssysteem

 

Hemdsmouwsteeg 6
Legaliseren verbouwing van berging naar woning

 

Eligenstraat 57
Veranderen voorgevel en indeling woning 

 

Achter St.-Pieter 140
Rectificatie: uitbreiden hotel Beijers met twee kamers in souterrain

 

Kromme Nieuwegracht 28
Afgehandeld: splitsen woning naar 5 woningen

 

Mariaplaats 4
Wijzigen verleende vergunning voor logiesverblijf

 

Oudegracht 165
Plaatsen stroomkast t.h.v. nummer 165

  

Vinkenburgstraat 6
RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het transformeren van een winkel naar 2 woningen

 

Oudegracht 106 en 108 
Intern verbouwen kantoor tot hotel en wijzigen gevels

 

Rijnkade 5
Verbouwen van winkelruimte naar kantoorruimte (vergunning 1e fase activiteit afwijken bestemmingsplan)

 

Bemuurde Weerd O.Z. 30 en 30 BS
Verlenging beslistermijn: verbouwen pand tot vier woningen,

 

Ledig Erf 10
Verlenging beslistermijn: uitbreiden entresol

 

Lucasbolwerk 18
Bouwen uitbouw op balkon achterzijde woning

 

Visscherssteeg 1, 1A, 1C en 3 
Verlenging beslistermijn: wijzigen van woonfunctie naar logiesfunctie

 

Lange Lauwerstraat 20
Afgehandeld: verbouwen kantoorruimte op begane grond naar twee woningen

 

Jaarbeursplein 6
Kappen 21 bomen

 

Servaasbolwerk 1A
Intern verbouwen concertzaal Leeuwenbergh

 

Magdalenastraat 18
Uitbreiden woning

 

Geertebolwerk 28 BS 
Legaliseren dakterras

 

A.B.C.-straat 30
Bouwen aanbouw aan woning

 

Vinkenburgstraat 8
Wijzigen winkelpui en winkelindeling

 

Gerbrandystraat 20
Kappen 24 bomen

 

Vinkenburgstraat 8
Transformeren winkel naar 2 woningen

 

St.-Jacobsstraat 6-8
Verlenging beslistermijn: verbouwen kantoorgebouw naar woningen

 

Willemstraat 49 en 51 en Waterstraat 20
Verbouwen café naar appartementen

 

Lucasbolwerk 11
Afgehandeld: maken ingang en parkeergelegenheid achterzijde bedrijfspand

 

Vredenburg 25 
Afgehandeld: intern verbouwen pand en maken afvoer

 

Paardenveld 1
Afgehandeld: verlengen vergunning voor tijdelijk horecabedrijf met één jaar

 

 

 

Omgevingsvergunningen van 22 januari
aflopend tot 8 januari 2019

 

 

Herenstraat 42
Afgehandeld: bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen ramen

 

A.B.C.-straat 2
Verlenging beslistermijn: vergroten e kapverdieping woning

 

Jansveld 51
Afgehandeld: brandveilig gebruiken nachtopvang

 

Voorstraat/Wittevrouwenstraat 
Verlenging beslistermijn: verplanten drie bomen


Oudegracht 74
Afgehandeld: gewijzigd uitvoeren balkon

 
'Nieuwe' Croeselaan’, tussen Mineurslaan en Knooppassage
Afgehandeld: plaatsen sporttoestellen in openbare ruimte

 
Doelenstraat 1A
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur

 
Korte Minrebroederstraat 2
Afgehandeld: plaatsen zonnepanelen op stadhuis

 
Oudkerkhof 31
Afgehandeld: verbouwen winkel naar winkel en 4 woningen


Catharijnesingel 137
Herstellen beschoeiing stadsbuitengracht

 

Pieterskerkhof 15 BSA
Afgehandeld: wijzigen achtergevel en bouwen dakterras op woning

 

Hoog Catharijne 
Afgehandeld: vestigen ‘foodcafe’ (horeca D3) met horecaterras bij supermarkt

 

Van Lidth de Jeudestraat 2 
Verbouwen woning ten behoeve kamerverhuur

 

Hardebollenstraat 1
Samenvoegen twee winkelpanden en vestigen van horeca (D3)

 

Achter de Dom 6
Afgehandeld: splitsen studentenwoning naar 3 appartementen

 

Kromme Nieuwegracht 47E
Afgehandeld: aanbrengen definitieve constructie voor te plaatsen trafo's en opvang van de gevel aan gracht

 

Springweg 65
Verlenging beslistermijn: constructief herstellen vloer begane grond

 

Visschersplein 150 en 160
Afgehandeld: veranderen en vergroten kantoorgebouw ten behoeve 22 appartementen

 

Keistraat 7
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur

 

Oudkerkhof 26B
Bouwen twee dakkapellen op de zijdakvlakken, wijzigen dak door aanbrengen warmteisolatie en realiseren verblijfsruimte op zolderverdieping,

 

Plompetorengracht 4
Plaatsen airco-installaties aan monumentaal pand

 

___________________________________________


Omgevingsvergunningen 7 januari 2019 
teruglopend tot 16 december 2018

 

Oudegracht 294
vestigen van winkelondersteunende horeca

 

Vredenburg 157
tijdelijk toevoegen additionele horeca bij winkel

 

Lijnmarkt 41 en 43 
verlenging beslistermijn: transformeren kantoren op de verdiepingen naar 12 woningen

 

Moreelsepark 3
plaatsen camera's aan pand

 

Domplein 2
sloopwerkzaamheden in en aan pand (toekomstig Japans restaurant)

 

St.-Jacobsstraat 6A
intrekking: wijzigen gevels en indeling pand

 

Oudegracht 111
verbouwen werfkelder tot restaurant

 

Dorstige Hartsteeg 29
afgehandeld: verdiepen kelder woning

 
Lange Nieuwstraat 119
aanpassen max. aantal personen in gebouw


Stationsplein 50
realiseren 14 appartementen voor Short Stay

 
Zakkendragerssteeg 33-45
verlenging beslistermijn: plaatsen en verplaatsen condensors op platte dak,

 
Oudegracht aan de Werf 92A en 92B 
afgehandeld: wijzigen kantoor in woning met kantoor

 
Herenstraat 42
verlenging beslistermijn: bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen van ramen

 
Vinkenburgstraat 2 BS
wijzigen indeling en plegen onderhoud woongebouw (monument)

Nieuwegracht 125, 125 BS en 125BSA
afgehandeld: wijzigen indeling bakkerij en woongebouw ten behoeve van bakkerij en woongebouwen zes appartementen

 

Kromme Nieuwegracht 28 
Verlenging beslistermijn: splitsen woning naar 5 woningen

 

Wittevrouwenstraat 38J 
Verlenging beslistermijn: transformeren opslag naar 2 appartementen

 

Van Sijpesteijnkade 9
realiseren twee woongebouwen

 

Kromme Nieuwegracht 68
vervangen werfmuur en gedeelte werfkelder

 

Oudegracht 74
gewijzigd uitvoeren balkon

 

Achter St.-Pieter 140
wijzigen gebruik ten behoeve kleinschalig hotel

 

Nobeldwarsstraat 7-7A
afgehandeld: verbouwen pand naar twee woningen

 

Oudkerkhof 31
verlenging: verbouwen winkel naar winkel en 6 woningen,

 

Paardenveld 1
verlenging: verlengen vergunning tijdelijk horecabedrijf met één jaar

 

___________________________________________

Omgevingsvergunningen 16 december 2018
teruglopend tot 29 november 2018

 

Lucasbolwerk 11
Verlenging beslistermijn: maken ingang en parkeergelegenheid aan achterzijde bedrijfspand


Herenstraat 42 
Renoveren woning


Vinkenburgstraat 15
Afgehandeld: wijzigen gevelpui en aanbrengen gevelreclame


Voorstraat 70 BS
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur


Stationsstraat 28
Verbouwen van en plaatsen airco op dak sportgebouw


Geertebolwerk 28 BS
Legaliseren dakterras


Lange Viestraat 1 / Oudegracht 83
Afgehandeld: slopen diverse onderdelen pand


Visscherssteeg 1, 1A, 1C en 3 
Wijzigen woonfunctie naar logiesfunctie


Lange Lauwerstraat 20
Verbouwen kantoorruimte begane grond naar twee woningen


Croeselaan 140A
Afgehandeld: tijdelijk afwijken voor één jaar van bestemming voor kamerverhuur


Oudegracht 106
Afgehandeld: verhogen dakopbouw


Vredenburg 21
Afgehandeld: wijzigen voorgevel-indeling en plaatsen twee reclame uitingen


Hoog Catharijne
Verlenging beslistermijn: vestigen foodcafe (horeca D3) met horecaterras bij supermarkt


Voorstraat 106 BS
Afwijken van bestemming voor kamerverhuur


Potterstraat 2 - Oudegracht 106 
Afgehandeld: bouwen antennes mobiele telecommunicatie


Mariaplaats 50 en 52
Verlenging beslistermijn: plaatsen vrijstaande zonweringsconstructie


Vredenburg 9
Verlenging beslistermijn: legaliseren diverse airco-units


Visschersplein 150 en 160
Verlenging beslistermijn: veranderen en vergroten kantoorgebouw ten behoeve 22 appartementen


Springweg 153
Legaliseren verbouwing monument


Vredenburg 4
Verbouwen winkel 


Voorstraat/Wittevrouwenstraat
Kappen drie bomen


Mariaplaats 3A 
Afgehandeld: verdiepen kelder


A.B.C.-straat 2 
Vergroten kapverdieping woning


Pieterskerkhof 15 BSA
Wijzigen achtergevel en bouwen dakterras op woning


Kromme Nieuwegracht 47E
Verlenging beslistermijn: aanbrengen definitieve constructie voor trafo en opvang


Nieuwegracht 34
Afgehandeld: verbouwen woning met bedrijf in twee appartementen


Agnietenstraat 3
Afgehandeld: plaatsen tijdelijke tent in tuin (3 maanden)


Kleine Slachtstraat 5B 
Afgehandeld: bouwen dakterras op hoofdgebouw


Korte Minrebroederstraat 2
Plaatsen zonnepanelen op dak stadhuis


Kruisvaartkade
Kappen 66 bomen, kadastrale sectie D, perceelnummer 10703


Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder

 

_______________________________________________

 

Omgevingsvergunningen 29 november
aflopend tot 5 november

 

Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder

 

Korte Minrebroederstraat 2
Plaatsen zonnepanelen op dak stadhuis

 

Ledig Erf 10
Uitbreiden entresol

 

Kroonstraat 15
Afgehandeld: wijzigen lunchroom (horeca D2) naar restaurant (horeca D1),

 

Catharijnesingel
Aanleggen nieuwe Catharijnesingel Zuid tussen Marga Klompébrug en Bartolomeïbrug

 

Lange Viestraat 1 / Oudegracht 83 
Slopen diverse onderdelen van pand

 

Twijnstraat aan de Werf 12A
Wijzigen eerder verleende vergunning

 

Jacobsgasthuissteeg 13
Afgehandeld: uitbreiden woning

 

Springweg 86
Plaatsen dakraam in monument

 

Oudegracht 202
Afgehandeld: wijzigen gevel werfkelder

 

Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D
Afgehandeld: legaliseren shortstay/logiesgebruik in 8 appartementen

 

Kruisvaartkwartier 
Afwijken van bestemmingsplan met betrekking tot geluidseisen

 

Croeselaan 122
Afgehandeld: verbouwen pompstation tot horecaconcept met daarbij maatschappelijke buurtfunctie met horecaterras (horeca D1) en twee bijbehorende bouwwerken voor vijf jaar

 

Waterstraat 32
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geluid Café Ouwe Dikke Dries

 

Korte Jansstraat 5
Besluit maatwerkvoorschriften vetafscheider Landgoedwinkel en cafe

 

Vredenburg 30
Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning voor vestigen van restaurant

 

Oudegracht 111 en Oudegracht aan de Werf 113 
Verlenging beslistermijn: samenvoegen van twee werfkelders ten behoeve van restaurant

 

Oudegracht 399
Besluit maatwerkvoorschriften vetafscheider Hotel Museumkwartier

 

St.-Jacobsstraat 6-8
Verbouwen kantoorgebouw naar woningen

 

Smakkelaarshoek 24
Horecavergunning Inntel Hotels Utrecht Centre

 

Gildenkwartier 181
Afgehandeld: bouwen tijdelijke kantoorunits

 

Waterstraat 9
Afgehandeld: veranderen en vergroten (door middel van dakopbouw) van garage en woning naar twee appartementen

 

Zakkendragerssteeg 33-45
Plaatsen en verplaatsen van condensors op platte dak

 

Visschersplein 1A
Afgehandeld: vestigen van kantoor- en vergaderruimte

 

Wittevrouwenstraat 17
Wijzigen afhaalzaak naar daghoreca (D2)

 

Oudegracht 364
Afgehandeld: legaliseren antenne t.b.v. mobiele communicatie

 

Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder woning

 

Nieuwegracht 34
Verlenging beslistermijn: verbouwen woning met bedrijf naar twee appartementen

 

Nieuwegracht 125, 125 BS en 125BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling bakkerij en woongebouw ten behoeve van een bakkerij en zes appartementen

 

Van Asch van Wijckskade 29A
Afgehandeld: vestigen koffiebranderij en plaatsen twee afvoerpijpen 

 

Voorstraat 3A 
Afgehandeld: intern verbouwen en wijzigen gevelkozijnen

 

Twijnstraat 18 BS
Afgehandeld: wijzigen bovenwoning ten behoeve van twee appartementen en bouwen twee dakterrassen

 

Potterstraat 2 - Oudegracht 106
Bouwen antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie

 

Plompetorengracht 12
Brandveilig gebruiken kinderdagverblijf

 

Oudegracht aan de Werf 92A en 92B
Wijzigen kantoor in woning met kantoor

 

Neude 1/ Kintgenshaven 2
Afgehandeld: transformeren kantoor op eerste verdieping naar wonen

 

Springweg 61
Afgehandeld: slopen dragende wanden en maken dakluik

 

Westplein
Bouwen treinwagon met instandhoudingstermijn van drie jaar

  

_________________________________________________

Omgevingsvergunningen, 5 november 2018
teruglopend tot 17 oktober 2018

 

Domplein 2
(Nieuw restaurant): plaatsen gevelreclame


Mariaplaats 3A
Verdiepen van de kelder onder pand


Moreelsepark 1
Afgehandeld: bouwen tijdelijke trapopgang met uitkijkbordes


Paardenveld 5

Afgehandeld: plaatsen terras bij bakkerij/lunchroom


Smakkelaarshoek 10, 12 en 14

Verlenging beslistermijn: vestigen dienstverlening in detailhandelspand


Stationsplein 28

Verlenging beslistermijn: vestigen sportfunctie in detailhandelspand


Domstraat 2

Bouwen kluis / postbus aan gevel


Keistraat 7

Afwijken van de bestemming voor kamerverhuur


Kromme Nieuwegracht 28

Splitsen woning naar 5 woningen


Ridderschapstraat 14 en 14 BS
 
Afgehandeld: transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen


Jansveld 26

Afgehandeld: wijzigen pui voorgevel


Zadelstraat 33 

Afgehandeld: realiseren winkel-ondersteunende horeca


Mineurslaan, nabij de Van Sijpesteijnkade

Afgehandeld: bouwen kantoortoren met parkeergarage


Lijnmarkt 7

Verbouwen bovenwoning en magazijnruimten naar drie woningen


Kleine Slachtstraat 5B
 
Bouwen dakterras


Hoog Catharijne

Vestigen ‘foodcafe’ (horeca D2) met horecaterras bij supermarkt


Zakkendragerssteeg 11-11 BS

Afgehandeld: vergroten en herinrichten winkel met woning


Twijnstraat aan de Werf 1C

Afgehandeld: wijzigen gebruiksfunctie van bedrijf naar één woning


Lange Viestraat 3 

Verlenging beslistermijn: wijzigen voorgevel en aanbrengen gevelreclame


Singeldwarsstraat 31 BS

Afgehandeld: wijzigen bestemming nummer 31 van industrie naar woonfunctie, verbouwen en vergroten dakterras op aanbouw


Nobeldwarsstraat 7-7A

Verbouwen pand naar twee woningen


Nieuwegracht 10

Verlenging beslistermijn: verlagen vloer werfkelder


Vinkenburgstraat 9-11-13

Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning voor veranderen winkelpui


Vredenburg 25

Intern verbouwen pand en maken afvoer


Paardenveld 1

Verlengen vergunning voor een tijdelijk horecabedrijf met 3 jaar


Lange Nieuwstraat 28

Plaatsen gevelbankje


Bemuurde Weerd O.Z. 42 / 43

Afgehandeld: bouwen 6 appartementen en horecaruimte


Herenstraat 42

Bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen ramen


Rijnkade 1

Afgehandeld: kappen drie bomen


Visschersplein 160 en Lijnmarkt 41 en 43 

Transformeren kantoren naar woningen


Singeldwarsstraat 31 BS

Verlenging beslistermijn: wijzigen bestemming nummer 31 van industrie naar woonfunctie


Springweg 61

Verlenging beslistermijn: slopen dragende wanden en maken dakluik


Binnenstad, allerlei plaatsen

Afgehandeld: plaatsen van digitale reclamevitrine


Monicabrug (Weerdsingel Westzijde)

Herbouwen historische stadskraan


Nicolaas Beetsstraat 222

Verbouwen pand


Oudegracht 106

Verhogen dakopbouw


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.