Vergunningsaanvragen Binnenstad27-08-2018
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.

Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunning

Kijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

________________________________________________________


Omgevingsvergunningen 26 september tot 25 augustus, aflopend
 

Achter de Dom 6 
Splitsen studentenwoning naar 3 appartementen

 

Vredenburg 19
Afgehandeld: intern verbouwen, vernieuwen gevels en dakoverstek

 

Vredenburg 21
Verbouwen winkel tot restaurant

 

Domplein 2
Afgehandeld: verbouwen winkel tot restaurant

 

Oudegracht 91
Gewijzigd uitvoeren entree en trap van eerder verleende vergunning

 

Oudegracht 364
Verlenging beslistermijn: legaliseren van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele communcatie

 

Neude 3 BS
Destructief onderzoeken van een monumentale bovenwoning

 

Catharijnesingel 81
Aanbrengen raam in zijgevel

 

Lucasbolwerk 11
Maken ingang en parkeergelegenheid achterzijde pand van Cultuureducatie

 

Nieuwegracht 34
Verbouwen woning met bedrijf in twee appartementen

 

Mineurslaan, nabij Van Sijpesteijnkade
Verlenging beslistermijn: bouwen kantoortoren met parkeergarage

 

Korte Nieuwstraat 14
Afgehandeld: plaatsen installatie mobiele telecommunicatie

 

Rijnkade 1
Kappen drie bomen

 

Nieuwegracht 92
Afgehandeld: brandveilig gebruiken gebouw met maatschappelijke voorzieningen (Leger des Heils) 

 

Oudegracht 202
Wijzigen gevel werfkelder

 

Zadelstraat 33
Realiseren winkel-ondersteunende horeca

 

Vinkenburgstraat 9-11-13
Wijzigen eerder verleende vergunning voor veranderen winkelpui

 

Ridderschapstraat 14 en 14 BS
Verlenging beslistermijn: transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen

 

Voorstraat 70 BS
Afwijken van bestemming voor kamerverhuur

 

Bakkerstraat 16 BS
Afgehandeld: wijzigen bovenwoning in drie appartementen

 

Vredenburg 19
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen, vernieuwen gevels en dakoverstek, aanbrengen luifel en wijzigen 4e verdieping

 

Vredenburg 21
Afgehandeld: vestigen restaurant in winkelpand

 

Nobeldwarsstraat 7
Verlenging beslistermijn: bouwen dakopbouw met dakterras

 

Nieuwegracht 125
Wijzigen indeling bakkerij en woongebouw in bakkerij en zeven appartementen (Molenbeek)

 

Croeselaan 18 
Verlenging beslistermijn: kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen

 

Moreelsepark 1 
Bouwen tijdelijke trapopgang met uitkijkbordes

 

Smakkelaarshoek 10, 12 en 14
Vestigen dienstverlening in detailhandelspand (Noordgebouw)

 

Stadsplateau 2
Bouwen trap met podium en wijzigen brandcompartiment kantoorgebouw

 

Oudegracht 42
Intrekking: plaatsen deur in voormalige steeg en wijzigen trap

 

Gildenkwartier 181
Bouwen tijdelijke kantoorunits

 

Pieterskerkhof 15 BSA 
Verlenging beslistermijn intern verbouwen, bouwen dakopbouw en vergroten erker voorkant op woning

 

Wittevrouwenstraat 21
Afgehandeld: verbouwen pand (nieuwe winkelpui, wijzigen indeling) en zelfstandig maken onzelfstandige bovenwoning

 

Zakkendragerssteeg 11-11 BS
Vergroten en herinrichten winkel met woning

 

Vredenburgkade 11
Plaatsen kunstwerk in singel

Twijnstraat aan de Werf 1C 
Verbouwen van bedrijf naar woning

 

Lucasbolwerk 1
Afgehandeld: verbouwen interieur plaatsen nieuwe installaties op dak monumentaal pand
 

Pieterskerkhof 18
Afgehandeld: intern verbouwen woning, aanbrengen twee dakkapellen en dichtzetten loggia

 

Van Asch van Wijckskade 29A
Vestigen van een koffiebranderij

 

Steenweg 13
Afgehandeld: herinrichten en restaureren bedrijfspand naar winkel en boetiekhotel


Domtoren
Verlenging beslistermijn: bouwen steiger
Aanvraag omgevingsvergunning: restaureren toren

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 25 augustus tot 8 juli, aflopend


Ridderschapstraat 31-33
Afgehandeld: verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D 
Legaliseren shortstay/logiesgebruik in 8 appartementen


Neude 1
Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1)


Lange Viestraat 1 en Oudegracht 83
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en gevels nieuw bankfiliaal (ING na vertrek Randstad)


Jansveld 51
Afgehandeld: verbouwen van centrum voor nachtopvang


Waterstraat 9
Veranderen en vergroten (door middel dakopbouw) van garage en splitsen woning in twee appartementen


Lange Rozendaal 23 BS
Bouwen dakopbouw en renoveren woning


Van Asch van Wijckskade 14 BS
Verlenging beslistermijn: verhogen erfafscheiding Emplacement Utrecht Centraal: bouwen ICT servicegebouw


Pieterskerkhof 18 
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen woning en aanbrengen twee dakkapellen en dichtzetten loggia


Nobelstraat 243 
Verzoek gebruiksmelding


Annastraat 10 BS
Afwijken bestemming kamerverhuur


Bemuurde Weerd O.Z. 6 
Afgehandeld: bouwen dakterras


Lange Elisabethstraat 17
Afgehandeld: herindelen winkel met woning

Oudegracht 364 (De Gesloten Steen)
Oprichten antenne t.b.v. mobiele communcatie


Paardenveld 5 
Inrichten terras bakkerij/lunchroom


Steenweg 13
Verlenging beslistermijn: herinrichting en restauratie van bedrijfspand naar winkel en boutiquehotel


Lange Smeestraat 20
Afgehandeld: veranderen aanbouw en herinrichten van rijksmonument 


Vredenburgplein 4 
RECTIFICATIE wijzigen van de gevelpui


Kleine Slachtstraat 5
Afgehandeld: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras, vernieuwen van de kapconstructie


Nobeldwarsstraat 7
RECTIFICATIE bouwen dakopbouw met dakterras


Kleinesingel 21B 
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijziging betreft diepte achtergevel

Agnietenstraat 5 (Fundatie van Renswoude)
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreffen enkele doorbraken en wijzigen indeling


Singeldwarsstraat 31 BS 
Intern verbouwen woning en vergroten dakterras op aanbouw en bouwen dakterras op dak


Oudegracht 255A 
Afgehandeld: afwijken bestemming kamerverhuur


Springweg 61 
Slopen dragende wanden en maken dakluik


Vredenburg 4 
Wijzigen gevelpui


Oudegracht 165 
Reclame op gevel


Janskerkhof 1 
Afgehandeld: Wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreft indeling


Domplein 2 
Verlenging beslistermijn: verbouwen winkel (Van Dal) tot restaurant


Lange Elisabethstraat 17
Wijzigen gevel begane grond Westplein Plaatsen treinwagon


Catharijnesingel 66 A t/m H 
Intern verbouwen 8 woningen en wijzigen brandcompartimentering


Ridderschapstraat 31-33
Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Croeselaan 122
Verbouwen pompstation tot restaurant


Maliebaan 24
Verbouwen kantoor tot 19 woningen


Keizerstraat 8 
Bouwen 8 woningen na sloop opstallen


Keizerstraat 260-266
Afgehandeld: kappen van één boom


Vismarkt 16 
Afgehandeld: brandveilig gebruiken hotel


Lucasbolwerk 8
Plaatsen gevelverlichting


Vredenburg 19 
Intern verbouwen, het vernieuwen gevels en dakoverstek


Vredenburg 21
Vestigen restaurant in winkelpand


Mariaplaats 2 
Plaatsen zonnepanelen en vervangen dakbedekking


Vismarkt 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame  


Kleinesingel 23
Afgehandeld: vergroten aanbouw achterkant woning


Kroonstraat 9 
Afgehandeld:aanbrengen gevelreclame


Lucasbolwerk 1
Verlenging beslistermijn: verbouwen interieur en plaatsen nieuwe klimaatinstallaties op dak monumentaal pand


Vinkenburgstraat 9,11 en 13 
Afgehandeld: wijzigen gevels en kap winkel met bovenwoningen (wijziging eerder verleende vergunning)


Tussen Oudegracht aan de Werf 163 en Oudegracht aan de Werf 155-175 
Realiseren reclamebord


Drieharingstraat 22 
Afgehandeld: wijzigen van de indeling


Croeselaan 18 
Kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen


Achter St.-Pieter 9 
Afgehandeld: herstellen fundering monument


Bakkerstraat 16 BS 
Splitsing bovenwoning in drie appartementen


Nieuwegracht 92 
brandveilig gebruiken gebouw Leger des Heils


‘Nieuwe’ Croeselaan tussen van Zijstweg en Jaarbeursplein
Afgehandeld: plaatsen acht kunstwerken (zeven vast en een wisselplek)


Twijnstraat 18
Wijzigen bovenwoning in twee appartementen met dakterrassen


Westerkade 38 
Aanbrengen gevelreclame


Kromme Nieuwegracht 28
Splitsen woning in 5 appartementen


Van Asch van Wijckskade 29A
Vestigen koffiebranderij


Jansveld 51
Verlenging beslistermijn:verbouwen nachtopvang én toevoegen van 24-uurs opvang


Pieterskerkhof 15 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Ridderschapstraat 31-33
Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Neude 1
Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1) 


Veemarktplein 42 
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk (3 jaar) uitbreiden van een horecaterras


Pieterskerkhof 15 
Vergroten erker voorkant woning


Pieterskerkhof 15 BSA 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Oudkerkhof 38 en 40
Afgehandeld: verbouwen van winkel tot twee winkels


Zadelstraat 33 
Realiseren winkelondersteunende horeca


Ridderschapstraat 14 en 14 BS
Transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen


Pieterstraat 5 
Afgehandeld:verbouwen bedrijf tot 10 zelfstandige wooneenheden


Predikherenstraat 3 BS 
Legaliseren dakterras


Van Asch van Wijckskade 29 
Afgehandeld: wijzigen vergunning voor verbouwen van bovenwoning tot vier appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A
Afgehandeld: restaureren voorgevel


Nobeldwarsstraat 7 
Bouwen dakopbouw met balkon

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 9 juli tot 22 juni, aflopend

Oudekamp 16
Wijzigen achtergevel woning 


Donkere Gaard 2
Afgehandeld: wijzigen lunchroom in (horeca D1)


Domtoren:
Bouwen steiger om Domtoren


Magdalenastraat 14:
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen


Vredenburg 25
Afgehandeld: vestigen horeca (D1) met terras


Lange Koestraat 15 BS 
Afgehandeld: vergroten bovenwoning


Lange Viestraat 1
Wijzigen indeling bankfiliaal (voormalig Randstad)


Andreashof 11
Bouwen dakraam


Donkerstraat 19A -E 
Vervangen toegangshek


Potterstraat 6
Verbouwen woning tot drie appartementen


Annastraat 6 
Intrekking: wijzigen pui voorgevel


Lange Smeestraat 32 
Afgehandeld: bouwen dakkapel, plaatsen zonnepanelen, stucen gevel en intern verbouwen


Lange Smeestraat 20
Herinrichten rijksmonument


Schalkwijkstraat 30
Afgehandeld: plaatsen dakraam in gemeentelijk monument


Oudegracht 246
Horecavergunning ( Slapen aan de werf)


Lange Viestraat 6
Afgehandeld: wijzigen indeling, gevel en aanbrengen reclame


Oudegracht 99
Afgehandeld: plaatsen reclame aan werfmuur


Oudegracht 36
Afgehandeld: constructieve wijzigingen


Lucasbolwerk 24
Afgehandeld: vervangen affichekasten door digitale reclamevoorziening


Servetstraat 2
Afgehandeld: vernieuwen winkelpui


Rondom het Gildenkwartier, Gildenkwartier, Stationsplein, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel
Afgehandeld: renoveren interieur en bouwen voorzetgebouwen


Kroonstraat 9
Verlenging beslistermijn: aanbrengen gevelreclame


Predikherenstraat 19
Horecavergunning (wijnbar Vin Vin)


Nobelstraat 28 B
Doorbraak in dragende muur


Domkerk
Restaureren natuurstenen onderdelen diverse geveldelen


Ridderschapstraat en Molenstraat eo
Melding saneringsplan (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming)


Lange Elisabethstraat 17
Verlenging beslistermijn: wijzigen winkelpui en herindeling winkel met woning


Agnietenstraat 1
Afgehandeld: bouwen van een kunstwerk achter Centraal Museum


Neude 11
Verlenging beslistermijn: plaatsen twee bouwborden en reclame-uitingen op bouwschutting


Van Sijpesteijnkade 9 
Afgehandeld: kappen van twee bomen


'Nieuwe' Croeselaan tussen Mineurslaan en Knooppassage
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning plaatsen vier sporttoestellen


Nobeldwarsstraat 7 
Bouwen dakopbouw met dakterras


Kromme Nieuwegracht 68
Renoveren kluismuur en herbouwen voorste deel keldergewelf


Kleine Slachtstraat 5 
Verlenging beslistermijn: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras vernieuwen kapconstructie


Vinkenburgstraat 18 en 20 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een carport en het verplaatsen van een nooddeur


Westflank Utrecht F2+PG en Forum
Bouwen kantoortoren met parkeergarage


Oudkerkhof 38
Verbouwen (leegstaande)winkel tot twee winkels 


Pieterskerkhof 18
Verbouwen en vergroten woning


Vredenburg 40 
Afgehandeld: verbouwen kantoorgebouw met horecagelegenheid en kelder (Betreft wijziging en aanvulling gegevens op Omgevingsvergunning HZ_WABO_17-06069)

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 21 juni tot 5 juni, aflopend

Kleine Singel 23
Aanvraag: vergroten aanbouw achterkant woning


Ganzenmarkt 2A (Boon’s supermarkt)
Afgehandeld: verbouwen werfkelder tot bar (horeca B)


Wittevrouwenstraat 21
Aanvraag: Nieuwe winkelpui, bouwen dakopbouw achterzijde, wijzigen indeling, inclusief sloopwerkzaamheden


Hanengeschrei 2
Afgehandeld: maken kozijn in zijgevel


Nieuwegracht 63A 
Afgehandeld: overkappen binnenplaats en aanpassen interieur en gevels bestaand huisje


Jansveld 30 en 30 BS
Afgehandeld: verbouwen van twee onzelfstandige woningen tot twee zelfstandige woningen en vergroten dakkapel


Achter Clarenburg 20 en 22 
Afgehandeld: wijzigen voorgevel en aanbrengen reclame


Kromme Nieuwegracht 39 (voormalig Schroevers, voorheen St. Bonifatiuslyceum) 
Afgehandeld: verbouwen naar 23 appartementen


Visschersplein 1A
Afgehandeld: vestigen massagepraktijk met atelier


Oudkerkhof 32
Aanvraag:Verbouwen winkel tot 3 wooneenheden


Lange Smeestraat 32
Aanvraag: bouwen van dakkapel, aanbrengen zonnepanelen en stucen gevel


Vredenburg 25
Aanvraag: vestigen van horeca (D3) met terras


Van Asch van Wijckskade 29
Verlenging beslistermijn: wijzigen vergunning voor verbouwen bovenwoning tot vier appartementen


Keizerstraat 260-266
Verlenging beslistermijn: kappen van één boom


Vismarkt 16
Ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van hotel


Vinkenburgstraat 9, 11 en 13
Verlenging beslistermijn: wijzigen van gevels en kap winkel met bovenwoningen


Korte Koestraat 4
Afgehandeld: wijzigen indeling horecagelegenheid


Zakkendragerssteeg 35 en 37
Aanvraag: verwijderen vier dakramen en twee dakkapellen en plaatsen tien dakramen


Drieharingstraat 22
Aanvraag: wijzigen indeling


Van Asch van Wijckskade 14 BSV
Aanvraag: verhogen erfafscheiding


Catharijnesingel 
Aanvraag: bouwen brug en kademuren


Oudegracht 163
Aanvraag: verbouwen winkelpand,


Kromme Nieuwegracht 14
Afgehandeld: verbouwen kantoor naar 4 appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A 
Verlenging beslistermijn: restaureren voorgevel


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.