Vergunningsaanvragen Binnenstad12-04-2018
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.

Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunning

Kijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

____________________________________________

 

 

Omgevingsvergunningen, van 12 april aflopend tot 26 maart 2017

  

Lucasbolwerk 24: 
nieuwe aanvraag: wijzigen van reclame voor de Stadsschouwburg


Nobeldwarsstraat 7:
nieuwe aanvraag: verbouwen van een woning tot twee wooneenheden


Oudkerkhof 11:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van twee lichtbakken


Vinkenburgstraat 9,11 en 13:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de gevels en de tweede en derde verdieping van een winkel


Neude 23:
intrekking: wijzigen van de gevelpui


Kleine Slachtstraat 5:
nieuwe aanvraag: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen van de voorgevelpui, bouwen van een dakterras en vernieuwen van de kapconstructie


Donkerstraat 27B: 
Nieuwe aanvraag: legaliseren van een dakterras op een woning


Oudkerkhof 26:
Nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning
 

Vredenburg 28: 
afgehandeld: wijzigen van de gevel van een restaurant


Van Asch van Wijckskade 29:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een vergunning voor het verbouwen van een bovenwoning tot vier appartementen


Nieuwegracht 92:
Afgehandeld: intern verbouwen en het wijzigen van de gevelkozijnen en het wijzigen van de brandcompartimenten


Oudegracht 228:
nieuwe aanvraag: renoveren van de kelderconstructie


Lange Koestraat 15 BS:
nieuwe aanvraag: splitsen van een bovenwoning ten behoeve van twee appartementen met dakterras


Oudegracht 116:
Afgehandeld: plaatsen van een luifel en een reclamebord tegen de gevel


Steenweg 46:
Afgehandeld: vervangen van kozijnen en gevelreclame en het wijzigen van de indeling van een winkel


Bakkerstraat 16 B:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een bovenwoning ten behoeve van drie appartementen


Waterstraat 9:
nieuwe aanvraag: het vergroten en verbouwen van een woning tot drie appartementen


Vismarkt 8A: 
nieuwe aanvraag: wijzigen van de verdiepingen van het pand van kamerverhuur naar short stay


Nieuwekade 299:
nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor verbouwen van een kantoor naar 5 appartementen op de verdiepingen en kantoor op de begane grond


Hartingstraat 26 BS:
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak en het bouwen van een dakterras


Oudegracht 332:
afgehandeld: bewoonbaar maken van een kelder van een woning


Mariaplaats op de plaats van huidige plaskruls, beide zijden Janskerkhof en Voorstraat t.h.v. nr. 2:
afgehandeld: bouwen van een verzinkbare toiletten op 4 locaties


Willemstraat 46:
verlenging beslistermijn: bouwen van een kapverdieping met dakterras (loggia) op een woning


Stationsgebied:
Nieuwe aanvraag: renoveren van het interieur en het bouwen van voorzetgebouwen rondom het Gildenkwartier, Stationsplein, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel


Janskerkhof 19:
Ontwerpbesluit: vestigen van een kleinschalig hotel


Steenweg 72:
Afgehandeld: wijzigen van de gevel en de gevelreclame
 

Mariaplaats 27:
Verlenging beslistermijn: plaatsen van een koelinstallatie op het dak van een schoolgebouw


Twijnstraat aan de Werf 12A:
nieuwe aanvraag: slopen van een prieel op het dakterras van een woning


Hoogt 2 – 10:
verlenging beslistermijn: omgevingsvergunning, het restaureren en verbouwen van ’t Hoogt tot museum op nummer 2, kantoor op nummer 4 en 10 woningen


Vredenburg 27:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een pui en een luifel van een winkel


Kroonstraat 9:
afgehandeld: vestigen van leisure met restaurant (horeca D1)


Oudegracht 221:
afgehandeld: zelfstandig maken van een onzelfstandige bovenwoning en het transformeren van bedrijfsruimte naar een zelfstandige woning (kleinschalige transformatie)


Lange Elisabethstraat 35:
afgehandeld: plaatsen van handelsreclame aan een winkel


Bemuurde Weerd O.Z. 5:
nieuwe aanvraag: verbouwen van een bedrijfsgebouw naar vier appartementen


Catharijnesingel 90:
afgehandeld: vergroten van een kelder van een woning  


Bemuurde Weerd O.Z. 42:
nieuwe aanvraag: bouwen van 6 appartementen en een horecaruimte


Weerdbrug tot aan de Van Asch van Wijckbrug:
nieuwe aanvraag: bouwen van een damwand


Jeruzalemstraat 3:
afgehandeld: transformeren van de begane grond en de tweede verdieping van het achterhuis in drie woningen


Geertebolwerk 1:
afgehandeld: kappen van 1 boom


Steenweg 13:
nieuwe aanvraag: veranderen van bedrijfpand naar winkel en boutigue hotel

 

Omgevingsvergunningen , aflopend van 26 maart tot 18 maart 2018

 

Wittevrouwenkade: 
nieuwe aanvraag: vervangen van een damwand


Achter Clarenburg 20:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van handelsreclame voor een winkel
Vredenburgkade 11: nieuwe aanvraag: in gebruik nemen van de begane grond t.b.v. horeca


Potterstraat 4:
afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


Janskerkhof 9:
nieuwe aanvraag plaatsen van een luchtbehandelingskast ten behoeve van een horecavoorziening


Oudegracht 134 -136
nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van steigerdoekreclame


Buurkerkhof 12: 
nieuwe aanvraag: omgevingsvergunning, het uitbreiden van de klokkenstoel ten behoeve van twee nieuwe klokken in de Buurkerk


Korte Koestraat 4:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een horecagelegenheid 


Jansveld 17:
afgehandeld: plaatsen van haakse lichtreclame aan de gevel


Westplein 50:
afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een hotel (Park Plaza Hotel)


Lucasbolwerk 24:
nieuwe aanvraag aanbrengen van een schalmgatafscherming in het hoofdtrappenhuis van de Stadsschouwburg

 

Oudegracht 91:
verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)


Achter Clarenburg 32:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame 


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:

afgehandeld: het bouwen van een loopbrug tussen twee kantoorgebouwen


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud: 

afgehandeld: wijzigen van de kozijnen van een gebouw, en het vergroten van het kantoor op laag 03


Achter St.-Pieter 140:

ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel (toekomstig hotel Beijers) 


Kromme Nieuwegracht 80: 
afgehandeld: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame-uiting


Pieterstraat 5: 
nieuwe aanvraag: verbouwen van 6 appartementen tot 11 zelfstandige wooneenheden


Beide zijden Janskerkhof, Mariaplaats op de plaats van de huidige plaskrul en Voorstraat ter hoogte van nummer 2:
verlenging beslistermijn: bouwen van een verzinkbaar toilet


Lange Elisabethstraat 35:
nieuwe aanvraag: plaatsen van handelsreclame aan een winkel 


De Werf van de Oudegracht-Weerdzijde t.h.v. nummer 45-47:
nieuwe aanvraag: kappen van één boom


Vredenburgplein 4:
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een horeca-onderneming, 


Lange Smeestraat 32: 
nieuwe aanvraag: bouwen van een dakkapel, het aanbrengen van zonnepanelen het stucen van de gevel en het intern verbouwen tot drie appartementen


Kromme Nieuwegracht 39:
nieuwe aanvraag: verbouwen en wijzigen van een pand met een onderwijsfunctie in 23 appartementen (oorspronkelijk Bonifatiuslyceum, laatstelijk Schroevers)


Potterstraat 4:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van steigerdoekreclame


Mariaplaats 14:
nieuwe aanvraag: plaatsen van 4 technische units op het dak


Jaarbeursplein 15: 
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een kantoorgebouw


Wittevrouwenkade 6: 
nieuwe aanvraag: intern verbouwen van een kantoorpand


Voorstraat 6:
intrekking: wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping ten behoeve van het vergroten van de winkel op de begane grond


Neude 23:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame


Pouwstraat 13A:
afgehandeld: verbouwen RASA tot kunstcentrum BAK


Achter Clarenburg 12: 
nieuwe aanvraag: vernieuwen van de pui van een winkel en het aanbrengen van gevelreclame


Oudegracht 163:
afgehandeld: bouwen van een nieuwe winkelpui in de voorgevel


Breedstraat 11:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een garage/berging in een hotel


Potterstraat 24:
nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickering en het plaatsen van een vlaggemast


Vinkenburgstraat 2A: 
nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickers


Oudegracht 99:
verlenging beslistermijn: aanbrengen van reclame aan een galg


Vredenburg 28: 
verlenging beslistermijn: wijzigen van de gevel van een restaurant en het aanbrengen van zonwering


Janskerkhof 6: 
nieuwe aanvraag: renoveren van dak en het slopen van een schoorsteen van een monumentaal pand


Steenweg 5:
afgehandeld: plaatsen van gevelreclame en het aanbrengen van raamstickers


Lange Viestraat 2D:
afgehandeld: aanbrengen van gevelreclame


Magdalenastraat 30:
nieuwe aanvraag: bouwen van een verdieping en nieuwe kap


Oudegracht 376 BS: 
nieuwe aanvraag: plaatsen van zonnepanelen


Catharijnekade 9:
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een hotel-restaurant


Achter St.-Pieter 4J: 
afgehandeld: plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van een woning


Smakkelaarshoek (even nummers):
afgehandeld: wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijziging indeling kantoren Noordgebouw)


Mariaplaats 32:
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak in een dragende wand in een woning

 

 

Omgevingsvergunningen , aflopend van 18 maart tot 27 februari 2018

 

Wittevrouwenkade: 
nieuwe aanvraag: vervangen van een damwand


Achter Clarenburg 20:

nieuwe aanvraag: wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van handelsreclame voor een winkel


Vredenburgkade 11:

nieuwe aanvraag: in gebruik nemen van de begane grond t.b.v. horeca


Potterstraat 4:

afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


Janskerkhof 9:

nieuwe aanvraag plaatsen van een luchtbehandelingskast ten behoeve van een horecavoorziening


Oudegracht 134 -136:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van steigerdoekreclame


Buurkerkhof 12:
 
nieuwe aanvraag: omgevingsvergunning, het uitbreiden van de klokkenstoel ten behoeve van twee nieuwe klokken in de Buurkerk


Korte Koestraat 4:

nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een horecagelegenheid 


Jansveld 17:

afgehandeld: plaatsen van haakse lichtreclame aan de gevel


Westplein 50:

afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een hotel (Park Plaza Hotel)


Lucasbolwerk 24:

nieuwe aanvraag aanbrengen van een schalmgatafscherming in het hoofdtrappenhuis van de Stadsschouwburg


Oudegracht 91:

verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)


Achter Clarenburg 32:

nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, 


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:

afgehandeld: het bouwen van een loopbrug tussen twee kantoorgebouwen


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:
 
afgehandeld: wijzigen van de kozijnen van een gebouw, en het vergroten van het kantoor op laag 03


Achter St.-Pieter 140:

ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel (toekomstig hotel Beijers) 


Kromme Nieuwegracht 80:
 
afgehandeld: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame-uiting


Pieterstraat 5: 

nieuwe aanvraag: verbouwen van 6 appartementen tot 11 zelfstandige wooneenheden


Beide zijden Janskerkhof, Mariaplaats op de plaats van de huidige plaskrul en Voorstraat ter hoogte van nummer 2:

verlenging beslistermijn: bouwen van een verzinkbaar toilet


Lange Elisabethstraat 35:

nieuwe aanvraag: plaatsen van handelsreclame aan een winkel 


De Werf van de Oudegracht-Weerdzijde t.h.v. nummer 45-47:

nieuwe aanvraag: kappen van één boom


Vredenburgplein 4:
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een horeca-onderneming 


Lange Smeestraat 32:
 
nieuwe aanvraag: bouwen van een dakkapel, het aanbrengen van zonnepanelen het stucen van de gevel en het intern verbouwen tot drie appartementen


Kromme Nieuwegracht 39:

nieuwe aanvraag: verbouwen en wijzigen van een pand met een onderwijsfunctie in 23 appartementen (oorspronkelijk Bonifatiuslyceum, laatstelijk Schroevers)


Potterstraat 4:

nieuwe aanvraag:
aanbrengen van steigerdoekreclame


Mariaplaats 14:

nieuwe aanvraag: plaatsen van 4 technische units op het dak


Jaarbeursplein 15:
 
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een kantoorgebouw


Wittevrouwenkade 6: 

nieuwe aanvraag: intern verbouwen van een kantoorpand


Voorstraat 6:

intrekking: wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping ten behoeve van het vergroten van de winkel op de begane grond


Neude 23:

nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame


Pouwstraat 13A:

afgehandeld: verbouwen RASA tot kunstcentrum BAK


Achter Clarenburg 12:
 
nieuwe aanvraag: vernieuwen van de pui van een winkel en het aanbrengen van gevelreclame


Oudegracht 163:

afgehandeld: bouwen van een nieuwe winkelpui in de voorgevel


Breedstraat 11:

nieuwe aanvraag: wijzigen van een garage/berging in een hotel


Potterstraat 24:

nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickering en het plaatsen van een vlaggemast


Vinkenburgstraat 2A:
 
nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickers


Oudegracht 99:

verlenging beslistermijn: aanbrengen van reclame aan een galg


Vredenburg 28:
 
verlenging beslistermijn: wijzigen van de gevel van een restaurant en het aanbrengen van zonwering


Janskerkhof 6:
 
nieuwe aanvraag: renoveren van dak en het slopen van een schoorsteen van een monumentaal pand


Steenweg 5:

afgehandeld: plaatsen van gevelreclame en het aanbrengen van raamstickers


Lange Viestraat 2D:

afgehandeld: aanbrengen van gevelreclame


Magdalenastraat 30:

nieuwe aanvraag: bouwen van een verdieping en nieuwe kap


Oudegracht 376 BS:
 
nieuwe aanvraag: plaatsen van zonnepanelen


Catharijnekade 9:

nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een hotel-restaurant


Achter St.-Pieter 4J:
 
afgehandelde: plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van een woning


Smakkelaarshoek (even nummers):

afgehandeld: wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijziging indeling kantoren Noordgebouw)


Mariaplaats 32:

nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak in een dragende wand in een woning

 

Omgevingsvergunningen, van 27 februari teruglopend tot 14 februari 

Nieuwegracht 73:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling en het vernieuwen en veranderen van de aanbouw aan de achterzijde

 

Mariaplaats 32:
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak in een dragende wand in een woning

 

Geertekerkhof 23:
nieuwe aanvraag: plaatsen van een beeldscherm tegen de gevel van een kerkgebouw

 

Magdalenastraat 14:
nieuwe aanvraag: plaatsen van zonnepanelen


Voorstraat 59 en 61:
nieuwe aanvraag: legaliseren van een aantal werkzaamheden die gebouwd zijn in afwijking van de eerder verleende vergunning

 

Oudegracht 116:
verlenging beslistermijn: plaatsen van een luifel en een reclamebord tegen de gevel

Oudegracht 332:
nieuwe aanvraag: bewoonbaar maken van een kelder van een woning

 

Catharijnesingel:
afgehandeld: kappen van 36 bomen, het verplanten van 14 bomen en het herplanten van 53 bomen

 

Ganzenmarkt 2: 
nieuwe aanvraag: intern verbouwen van een supermarkt tot bar (horeca B) en het aanbrengen van gevelreclame

(Noot Binnenstadskrant: Boon’s suoermarkt wil horeca toevoegen; de winkel blijft)

 

Pieterskerkhof 10: 
afgehandeld: kappen van 1 boom

 

Oudegracht 99:
afgehandeld: wijzigen van de begane grond

 

Steenweg 37:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame

 

Zadelstraat 11:
verlenging beslistermijn: vestigen van horeca (D2) en het aanbrengen van reclame

Oudegracht aan de Werf 163:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de werfgevel

 

Willemstraat 46:
nieuwe aanvraag: bouwen van een kapverdieping met dakterras (loggia) op een woning

 

Steenweg 46:
nieuwe aanvraag: vervangen van kozijnen en gevelreclame en het wijzigen van de indeling van een winkel

 

Mariaplaats 4:  
nieuwe aanvraag: verbouwen van een kantoor met winkel tot logiesverblijf met winkel en bijeenkomstfunctie

 

Oudegracht 2:
nieuwe aanvraag: verlengen van een afvoerkanaal langs de gevel van een restaurant

 

Nobeldwarsstraat 7:
verlenging beslistermijn: verbouwen (splitsen) van een woning in twee woningen

 

Neude 29:
nieuwe aanvraag: slopen binnen een monumentaal pand (voormalig restaurant Delphi)

 

Jansveld 17:
nieuwe aanvraag: plaatsen van haakse lichtreclame aan de gevel

 

Oudegracht 130 – 132: afgehandeld:
gewijzigd uitvoeren van een vergunning voor het verbouwen (splitsen) van de verdiepingen in drie appartementen

 

Agnietenstraat 3:
nieuwe aanvraag: verplaatsen van een frontfragment (Centraal Museum)

 

Neude 11:
nieuwe aanvraag: sloopwerkzaamheden ten behoeve van herontwikkeling (voormalig postkantoor)

 


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.