Vergunningsaanvragen Binnenstad27-08-2018
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

 Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.

Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunning

Kijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

____________________________________________

Omgevingsvergunningen van 25 augustus 2018 tot 8 juli, aflopend


Ridderschapstraat 31-33

Afgehandeld: verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D 

Legaliseren shortstay/logiesgebruik in 8 appartementen


Neude 1

Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1)


Lange Viestraat 1 en Oudegracht 83

Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en gevels nieuw bankfiliaal (ING na vertrek Randstad)


Jansveld 51

Afgehandeld: verbouwen van centrum voor nachtopvang


Waterstraat 9

Veranderen en vergroten (door middel dakopbouw) van garage en splitsen woning in twee appartementen


Lange Rozendaal 23 BS

Bouwen dakopbouw en renoveren woning


Van Asch van Wijckskade 14 BS

Verlenging beslistermijn: verhogen erfafscheiding Emplacement Utrecht Centraal: bouwen ICT servicegebouw


Pieterskerkhof 18
 
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen woning en aanbrengen twee dakkapellen en dichtzetten loggia


Nobelstraat 243 

Verzoek gebruiksmelding


Annastraat 10 BS

Afwijken bestemming kamerverhuur


Bemuurde Weerd O.Z. 6
 
Afgehandeld: bouwen dakterras


Lange Elisabethstraat 17

Afgehandeld: herindelen winkel met woning

Oudegracht 364 (De Gesloten Steen)
Oprichten antenne t.b.v. mobiele communcatie


Paardenveld 5
 
Inrichten terras bakkerij/lunchroom


Steenweg 13

Verlenging beslistermijn: herinrichting en restauratie van bedrijfspand naar winkel en boutiquehotel


Lange Smeestraat 20

Afgehandeld: veranderen aanbouw en herinrichten van rijksmonument 


Vredenburgplein 4
 
RECTIFICATIE wijzigen van de gevelpui


Kleine Slachtstraat 5

Afgehandeld: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras, vernieuwen van de kapconstructie


Nobeldwarsstraat 7

RECTIFICATIE bouwen dakopbouw met dakterras


Kleinesingel 21B
 
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijziging betreft diepte achtergevel

Agnietenstraat 5 (Fundatie van Renswoude)
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreffen enkele doorbraken en wijzigen indeling


Singeldwarsstraat 31 BS 

Intern verbouwen woning en vergroten dakterras op aanbouw en bouwen dakterras op dak


Oudegracht 255A 

Afgehandeld: afwijken bestemming kamerverhuur


Springweg 61 

Slopen dragende wanden en maken dakluik


Vredenburg 4
 
Wijzigen gevelpui


Oudegracht 165
 
Reclame op gevel


Janskerkhof 1 

Afgehandeld: Wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreft indeling


Domplein 2
 
Verlenging beslistermijn: verbouwen winkel (Van Dal) tot restaurant


Lange Elisabethstraat 17

Wijzigen gevel begane grond Westplein Plaatsen treinwagon


Catharijnesingel 66 A t/m H 

Intern verbouwen 8 woningen en wijzigen brandcompartimentering


Ridderschapstraat 31-33

Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Croeselaan 122

Verbouwen pompstation tot restaurant


Maliebaan 24

Verbouwen kantoor tot 19 woningen


Keizerstraat 8 

Bouwen 8 woningen na sloop opstallen


Keizerstraat 260-266

Afgehandeld: kappen van één boom


Vismarkt 16 

Afgehandeld: brandveilig gebruiken hotel


Lucasbolwerk 8

Plaatsen gevelverlichting


Vredenburg 19
 
Intern verbouwen, het vernieuwen gevels en dakoverstek


Vredenburg 21

Vestigen restaurant in winkelpand


Mariaplaats 2
 
Plaatsen zonnepanelen en vervangen dakbedekking


Vismarkt 2

Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame  


Kleinesingel 23

Afgehandeld: vergroten aanbouw achterkant woning


Kroonstraat 9 

Afgehandeld:aanbrengen gevelreclame


Lucasbolwerk 1

Verlenging beslistermijn: verbouwen interieur en plaatsen nieuwe klimaatinstallaties op dak monumentaal pand


Vinkenburgstraat 9,11 en 13
 
Afgehandeld: wijzigen gevels en kap winkel met bovenwoningen (wijziging eerder verleende vergunning)


Tussen Oudegracht aan de Werf 163 en Oudegracht aan de Werf 155-175 

Realiseren reclamebord


Drieharingstraat 22
 
Afgehandeld: wijzigen van de indeling


Croeselaan 18
 
Kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen


Achter St.-Pieter 9
 
Afgehandeld: herstellen fundering monument


Bakkerstraat 16 BS
 
Splitsing bovenwoning in drie appartementen


Nieuwegracht 92
 
brandveilig gebruiken gebouw Leger des Heils


‘Nieuwe’ Croeselaan tussen van Zijstweg en Jaarbeursplein

Afgehandeld: plaatsen acht kunstwerken (zeven vast en een wisselplek)


Twijnstraat 18

Wijzigen bovenwoning in twee appartementen met dakterrassen


Westerkade 38
 
Aanbrengen gevelreclame


Kromme Nieuwegracht 28

Splitsen woning in 5 appartementen


Van Asch van Wijckskade 29A

Vestigen koffiebranderij


Jansveld 51

Verlenging beslistermijn:verbouwen nachtopvang én toevoegen van 24-uurs opvang


Pieterskerkhof 15
 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Ridderschapstraat 31-33

Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Neude 1

Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1) 


Veemarktplein 42
 
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk (3 jaar) uitbreiden van een horecaterras


Pieterskerkhof 15
 
Vergroten erker voorkant woning


Pieterskerkhof 15 BSA
 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Oudkerkhof 38 en 40

Afgehandeld: verbouwen van winkel tot twee winkels


Zadelstraat 33
 
Realiseren winkelondersteunende horeca


Ridderschapstraat 14 en 14 BS

Transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen


Pieterstraat 5
 
Afgehandeld:verbouwen bedrijf tot 10 zelfstandige wooneenheden


Predikherenstraat 3 BS
 
Legaliseren dakterras


Van Asch van Wijckskade 29
 
Afgehandeld: wijzigen vergunning voor verbouwen van bovenwoning tot vier appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A

Afgehandeld: restaureren voorgevel


Nobeldwarsstraat 7
 
Bouwen dakopbouw met balkon

 

Omgevingsvergunningen van 9 juli, aflopend tot 22 juni

 
Oudekamp 16
Wijzigen achtergevel woning 


Donkere Gaard 2

Afgehandeld: wijzigen lunchroom in (horeca D1)


Domtoren:

Bouwen steiger om Domtoren


Magdalenastraat 14:

Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen


Vredenburg 25

Afgehandeld: vestigen horeca (D1) met terras


Lange Koestraat 15 BS 

Afgehandeld: vergroten bovenwoning


Lange Viestraat 1

Wijzigen indeling bankfiliaal (voormalig Randstad)


Andreashof 11

Bouwen dakraam


Donkerstraat 19A -E 

Vervangen toegangshek


Potterstraat 6

Verbouwen woning tot drie appartementen


Annastraat 6 

Intrekking: wijzigen pui voorgevel


Lange Smeestraat 32 

Afgehandeld: bouwen dakkapel, plaatsen zonnepanelen, stucen gevel en intern verbouwen


Lange Smeestraat 20

Herinrichten rijksmonument


Schalkwijkstraat 30

Afgehandeld: plaatsen dakraam in gemeentelijk monument


Oudegracht 246

Horecavergunning ( Slapen aan de werf)


Lange Viestraat 6

Afgehandeld: wijzigen indeling, gevel en aanbrengen reclame


Oudegracht 99

Afgehandeld: plaatsen reclame aan werfmuur


Oudegracht 36

Afgehandeld: constructieve wijzigingen


Lucasbolwerk 24

Afgehandeld: vervangen affichekasten door digitale reclamevoorziening


Servetstraat 2

Afgehandeld: vernieuwen winkelpui


Rondom het Gildenkwartier, Gildenkwartier, Stationsplein, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel

Afgehandeld: renoveren interieur en bouwen voorzetgebouwen


Kroonstraat 9

Verlenging beslistermijn: aanbrengen gevelreclame


Predikherenstraat 19

Horecavergunning (wijnbar Vin Vin)


Nobelstraat 28 B

Doorbraak in dragende muur


Domkerk

Restaureren natuurstenen onderdelen diverse geveldelen


Ridderschapstraat en Molenstraat eo

Melding saneringsplan (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming)


Lange Elisabethstraat 17

Verlenging beslistermijn: wijzigen winkelpui en herindeling winkel met woning


Agnietenstraat 1

Afgehandeld: bouwen van een kunstwerk achter Centraal Museum


Neude 11

Verlenging beslistermijn: plaatsen twee bouwborden en reclame-uitingen op bouwschutting


Van Sijpesteijnkade 9 

Afgehandeld: kappen van twee bomen


'Nieuwe' Croeselaan tussen Mineurslaan en Knooppassage

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning plaatsen vier sporttoestellen


Nobeldwarsstraat 7 

Bouwen dakopbouw met dakterras


Kromme Nieuwegracht 68

Renoveren kluismuur en herbouwen voorste deel keldergewelf


Kleine Slachtstraat 5 

Verlenging beslistermijn: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras vernieuwen kapconstructie


Vinkenburgstraat 18 en 20 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een carport en het verplaatsen van een nooddeur


Westflank Utrecht F2+PG en Forum

Bouwen kantoortoren met parkeergarage


Oudkerkhof 38

Verbouwen (leegstaande)winkel tot twee winkels 


Pieterskerkhof 18

Verbouwen en vergroten woning


Vredenburg 40 

Afgehandeld: verbouwen kantoorgebouw met horecagelegenheid en kelder (Betreft wijziging en aanvulling gegevens op Omgevingsvergunning HZ_WABO_17-06069)

 

Omgevingsvergunningen van 21 juni aflopend tot 5 juni

 

Kleine Singel 23
Aanvraag: vergroten aanbouw achterkant woning


Ganzenmarkt 2A (Boon’s supermarkt)
Afgehandeld: verbouwen werfkelder tot bar (horeca B)


Wittevrouwenstraat 21
Aanvraag: Nieuwe winkelpui, bouwen dakopbouw achterzijde, wijzigen indeling, inclusief sloopwerkzaamheden


Hanengeschrei 2
Afgehandeld: maken kozijn in zijgevel


Nieuwegracht 63A 
Afgehandeld: overkappen binnenplaats en aanpassen interieur en gevels bestaand huisje


Jansveld 30 en 30 BS
Afgehandeld: verbouwen van twee onzelfstandige woningen tot twee zelfstandige woningen en vergroten dakkapel


Achter Clarenburg 20 en 22 

Afgehandeld: wijzigen voorgevel en aanbrengen reclame


Kromme Nieuwegracht 39 (voormalig Schroevers, voorheen St. Bonifatiuslyceum) 

Afgehandeld: verbouwen naar 23 appartementen


Visschersplein 1A

Afgehandeld: vestigen massagepraktijk met atelier


Oudkerkhof 32

Aanvraag:Verbouwen winkel tot 3 wooneenheden


Lange Smeestraat 32

Aanvraag: bouwen van dakkapel, aanbrengen zonnepanelen en stucen gevel


Vredenburg 25

Aanvraag: vestigen van horeca (D3) met terras


Van Asch van Wijckskade 29

Verlenging beslistermijn: wijzigen vergunning voor verbouwen bovenwoning tot vier appartementen


Keizerstraat 260-266

Verlenging beslistermijn: kappen van één boom


Vismarkt 16

Ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van hotel


Vinkenburgstraat 9, 11 en 13

Verlenging beslistermijn: wijzigen van gevels en kap winkel met bovenwoningen


Korte Koestraat 4

Afgehandeld: wijzigen indeling horecagelegenheid


Zakkendragerssteeg 35 en 37

Aanvraag: verwijderen vier dakramen en twee dakkapellen en plaatsen tien dakramen


Drieharingstraat 22

Aanvraag: wijzigen indeling


Van Asch van Wijckskade 14 BS
V
Aanvraag: verhogen erfafscheiding


Catharijnesingel 

Aanvraag: bouwen brug en kademuren


Oudegracht 163

Aanvraag: verbouwen winkelpand,


Kromme Nieuwegracht 14

Afgehandeld: verbouwen kantoor naar 4 appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A 

Verlenging beslistermijn: restaureren voorgevel

 

Omgevingsvergunningen tot 5 juni, aflopend tot 15 mei 

 

Vredenburg 27
Afgehandeld: wijzigen pui en luifel


Steenweg 13
 
Verlenging beslistermijn: veranderen van bedrijfpand naar winkel en boetiekhotel, vergroten aanbouw op eerste verdieping en bouwen dakterras


Werf van de Oudegracht-Weerdzijde t.h.v. nummer 45-47

Afgehandeld: kappen van één boom


Schalkwijkstraat 30

Aanvraag: plaatsen van een dakraam in een gemeentelijk monument


Hanengeschrei 2 

Aanvraag: maken van kozijn in de zijgevel  


Korte Koestraat 4

Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling horecagelegenheid  


Vanaf Weerdbrug tot aan de Van Asch van Wijckbrug

Verlenging beslistermijn: bouwen damwand


Geertebolwerk 1

Afgehandeld: wijzigen entree tuinzijde


Potterstraat 22 t/m 26 

Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning (WABO-16-35875) voor verbouw tot hotel


Bemuurde Weerd O.Z. 5 

Verlenging beslistermijn: verbouwen van een bedrijfsgebouw naar vier appartementen


Achter St.-Pieter 9 

Aanvraag: omgevingsvergunning, het herstellen van de fundering van monument


Neude 1

Aanvraag: wijzigen indeling ten behoeve van horecagelegenheid (B1)


Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6

Afgehandeld: verbouwen van kantoor met winkel tot logiesverblijf, winkel en restaurant


Geertebolwerk 1

Verlenging beslistermijn: bouwen van zonnewering


Jansveld 30 en 30 BS

Verlenging beslistermijn: verbouwen twee onzelfstandige woningen tot twee zelfstandige woningen en  vergroten  dakkapel


Oudegracht 99

Verlenging beslistermijn: plaatsen van reclame aan de werfmuur


Croeselaan tussen van Zijstweg en Jaarbeursplein 

Aanvraag: plaatsen zeven kunstwerken


Lucasbolwerk 24
Verlenging beslistermijn: vervangen van affichekasten door digitale reclamevoorziening


Hamburgerstraat 23A 

Aanvraag: plaatsen zonnepanelen op platte dak gebouw


Jansveld 51(Sleep Inn)

Aanvraag: verbouwen van een centrum voor nachtopvang én 24-uurs opvang


Oudegracht 36
Aanvraag: constructieve wijzigingen


Ledig Erf 36

Afgehandeld: aanbrengen gevelreclame en entresol


Lucasbolwerk 1(Villa Orloff)

Aanvraag: verbouwen monumentaal pand,


Oudkerkhof 9

Horecavergunning (restaurant San Siro)


Nieuwekade 299

Afgehandeld: gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor verbouwen van kantoor naar 5 appartementen op de verdiepingen en kantoor op de begane grond


Lange Koestraat 15 BS 

Verlenging beslistermijn: vergroten van een bovenwoning


Vismarkt 16 en 17

Aanvraag kadastrale splitsingsvergunning,


Arthur van Schendelstraat 800

Afgehandeld: wijziging gebruik deel kantoor naar maatschappelijk (hulpverlening drugsgebruikers)


Hooghiemstraplein 55

Afgehandeld: veranderen gedeelte bedrijfsverzamelgebouw ten behoeve van lunchroom en terrassen


Pieterstraat 5

Verlenging beslistermijn: verbouwen bedrijf tot 10 zelfstandige wooneenheden


Domplein 2

Aanvraag: verbouwen van een winkel (Van Dal, herenmode) tot restaurant


Waterstraat 9 

Verlenging beslistermijn: vergroten en verbouwen van een woning tot drie appartementen


Steenweg 32 

Aanvraag: plaatsen van gevelreclame


Oudegracht aan de Werf 113

Horecavergunning (restaurant Utrechtse Haven BV)


Achter Centraal Museum

Aanvraag: bouwen van een kunstwerk


Janskerkhof 19

Afgehandeld: vestigen kleinschalig hotel


Oudegracht 228 

Afgehandeld: renoveren kelderconstructie


Choorstraat 14 

Aanvraag: aanbrengen gevelreclame


Achter de Dom 6 

Aanvraag: splitsen studentenwoning naar 3 appartementen  


Kromme Nieuwegracht 39 (voormalig Schroevers)

Verlenging beslistermijn: verbouwen en wijzigen pand met onderwijsfunctie in 23 appartementen  


Steenweg 15
 

Intrekking: verplaatsen van de entree van bovenwoningen (aanpassing op WABO-14-20244) 

 

 

Omgevingsvergunningen, van 15 mei aflopend tot 30 april 2018

 

Bemuurde Weerd O.Z. 5
Verlenging beslistermijn: verbouwen van een bedrijfsgebouw naar vier appartementen


Potterstraat 22 t/m 26 
Afgehandeld: wijzigen van een eerder verleende vergunning (WABO-16-35875) voor de verbouw tot hotel


Twijnstraat aan de Werf 12A
Afgehandeld: slopen van een prieel op het dakterras van een woning


Servetstraat 2
Verlenging beslistermijn: vernieuwen van een winkelpui 


Achter Clarenburg 32
Afgehandeld: aanbrengen van gevelreclame


Lange Viestraat 6 
Aanvraag: wijzigen van de indeling, de gevel en het aanbrengen van reclame


Hartingstraat 26 BS 
Afgehandeld: maken van een doorbraak en het bouwen van een dakterras


Magdalenastraat 30
Verlenging beslistermijn: bouwen van een verdieping en nieuwe kap


Magdalenastraat 3
Aanvraag: legaliseren van het wijzigen van twee kozijnen


Justus van Effenstraat 28
Afgehandeld: wijzigen van de kozijnen aan de voor- en achterzijde en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak


Weerdsingel W.Z. 15
Afgehandeld: inpandig verbouwen van een woning


Nieuwegracht 63A
Aanvraag: overkappen van de binnenplaats en het aanpassen interieur en gevels bestaand huisje


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud
Aanvraag: wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een loopbrug


Donkeregaard 2 
Aanvraag: wijzigen van een lunchroom in een restaurant (horeca D1)


Van Sijpesteijnkade 9 
Verlenging beslistermijn: kappen van twee bomen


Geertebolwerk 1 
Verlenging beslistermijn: wijzigen van de entree aan de tuinzijde


Neude 23 A
Afgehandeld: aanbrengen van gevelreclame


Geertekerkhof 23
Afgehandeld: plaatsen van een digitaal beeldscherm tegen de gevel van de kerk


Lange Nieuwstraat 119
Aanvraag: brandveilig gebruiken van een zorginstelling (Altrecht)


Vredenburg 40 
Verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoorgebouw met horecagelegenheid en kelder (Stadsbrasserie De Utrechtwer/Social Impact Factory)


Hoogt 2 – 10
Afgehandeld: restaureren en verbouwen van ‘t Hoogt (nieuwe situatie museum op nummer 2, kantoor op nummer 4 en overig 10 woningen)


Keizerstraat 260-266
Aanvraag: kappen van één boom


Willemstraat 46
Afgehandeld: bouwen van een kapverdieping met dakterras (loggia) op een woning


Ganzenmarkt 2
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het intern verbouwen van de werfkelder van Boon’s  supermarkt tot bar (horeca B) en het aanbrengen van gevelreclame


Domplein 16, 17, 20
Aanvraag: plaatsen van zonwering aan de voorzijde van een brasserie


Janskerkhof 9
Verlenging beslistermijn: plaatsen van een luchtbehandelingsinstallatie ten behoeve van een horecavoorziening


Lange Smeestraat 32
Verlenging beslistermijn: bouwen van een dakkapel, het aanbrengen van zonnepanelen het stucen van de gevel en het intern verbouwen


Oudegracht 2
Verlenging beslistermijn: verlengen van een afvoerkanaal langs de gevel van een restaurant


Lange Elisabethstraat 17
Aanvraag: wijzigen van een winkelpui en het herindelen van een winkel met woning


Agnietenstraat 3 
Afgehandeld: verplaatsen van een frontfragment


Steenweg 72 
Aanvraag: vervangen van de begane grondvloer


Achter St.-Pieter 140
Afgehandeld: brandveilig gebruiken van een hotel (toekomstig hotel Beijers)


Korte Minnebroederstraat 2 
Afgehandeld: verbouwen van het stadhuis


Vinkenburgstraat 26
Aanvraag: bouwen van een carport op eigen terrein


Achter Clarenburg 20 en 22
Aanvraag: wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van handelsreclame


Oudegracht 91 
Afgehandeld: verbouwen van een kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie), 

 

  

Omgevingsvergunningen 30 april 2018,  aflopend tot 12 april

 
Lange Lauwerstraat 60
Afgehandeld: wijzigen van een gevelkozijn en het intern verbouwen van een bedrijf tot woning (kleinschalige transformatie)


Catharijnekade 9:

Ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel-restaurant


Bijlhouwerstraat 6- 8: 
Afgehandeld: renoveren van de gebouwschil


Potterstraat 20 t/m 26: 
Ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel


Oudegracht 255A:
Aanvraag: afwijken van de bestemming voor kamerverhuur


Vredenburg 23:
Aanvraag: plaatsen van gevelreclame


Rijnkade 5:
Aanvraag: plaatsen van handelsreclame


Oudegracht 362:
Afgehandeld: in gebruik nemen van een deel van het pand voor winkel-ondersteunende horeca


F.C Dondersstraat 63:
Aanvraag: bouwen van een zwembad


Nieuwegracht 73: 
Afgehandeld: wijzigen van de indeling en vernieuwen en veranderen van de aanbouw aan de achterzijde van een woning


Mariaplaats 14: 
Afgehandeld: plaatsen van 4 technische units op het dak


Buurkerkhof 12:
Afgehandeld: uitbreiden van de klokkenstoel ten behoeve van twee nieuwe klokken in de Buurkerk


Mariaplaats 27:

Afgehandeld: plaatsen van een koelinstallatie op het dak van een schoolgebouw


Neude 23:
Afgehandeld: in gebruik nemen van een deel van het pand voor winkel-ondersteunende horeca


Visschersplein 1A:
Aanvraag: vestigen van een massagepraktijk met atelier


Ridderschapstraat 1:
Veranderen van een inrit


Oudegracht 99:

Afgehandeld: aanbrengen van reclame aan een galg


Achter de Dom 5:
Aanvraag: wijzigen van de indeling van een woning


Rijnkade 5:
Aanvraag: aanbrengen van gevelreclame en verlichting


Arthur van Schendelstr 800: 
Aanvraag: wijzigen van het gebruik van kantoor naar maatschappelijk (hulpverlening drugsgebruikers)


Voorstraat 32:

Aanvraag: verbouwen van een bovenwoning tot drie woningen


Potterstraat 6:
Aanvraag: verbouwen van een woning tot drie appartementen


Achter Clarenburg 12:
Afgehandeld: vernieuwen van de pui van een winkel en het aanbrengen van gevelreclame


Vredenburg 8:
Aanvraag: aanbrengen van steigerdoek reclame


Ledig Erf 36:

Aanvraag: aanbrengen van gevelreclame


Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6:

Verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoor met winkel tot logiesverblijf, een winkel en een restaurant


Justus van Effenstraat 28:

Aanvraag: verbouwen en renoveren van een woning


Kromme Nieuwegracht 14: 

Aanvraag: verbouwen van een kantoor naar 4 appartementen


Potterstraat 22:

Aanvraag: verplaatsen en verlengen van een afvoerpijp


Twijnstraat aan de Werf 12A: 

Aanvraag: restaureren van de voorgevel


Potterstraat 22 t/m 26:

Aanvraag: wijzigen van een eerder verleende vergunning voor de verbouw tot hotel

 

 

 

Omgevingsvergunningen, van 12 april aflopend tot 26 maart 2017

  

Lucasbolwerk 24: 
nieuwe aanvraag: wijzigen van reclame voor de Stadsschouwburg


Nobeldwarsstraat 7:
nieuwe aanvraag: verbouwen van een woning tot twee wooneenheden


Oudkerkhof 11:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van twee lichtbakken


Vinkenburgstraat 9,11 en 13:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de gevels en de tweede en derde verdieping van een winkel


Neude 23:
intrekking: wijzigen van de gevelpui


Kleine Slachtstraat 5:
nieuwe aanvraag: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen van de voorgevelpui, bouwen van een dakterras en vernieuwen van de kapconstructie


Donkerstraat 27B: 
Nieuwe aanvraag: legaliseren van een dakterras op een woning


Oudkerkhof 26:
Nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning
 

Vredenburg 28: 
afgehandeld: wijzigen van de gevel van een restaurant


Van Asch van Wijckskade 29:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een vergunning voor het verbouwen van een bovenwoning tot vier appartementen


Nieuwegracht 92:
Afgehandeld: intern verbouwen en het wijzigen van de gevelkozijnen en het wijzigen van de brandcompartimenten


Oudegracht 228:
nieuwe aanvraag: renoveren van de kelderconstructie


Lange Koestraat 15 BS:
nieuwe aanvraag: splitsen van een bovenwoning ten behoeve van twee appartementen met dakterras


Oudegracht 116:
Afgehandeld: plaatsen van een luifel en een reclamebord tegen de gevel


Steenweg 46:
Afgehandeld: vervangen van kozijnen en gevelreclame en het wijzigen van de indeling van een winkel


Bakkerstraat 16 B:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een bovenwoning ten behoeve van drie appartementen


Waterstraat 9:
nieuwe aanvraag: het vergroten en verbouwen van een woning tot drie appartementen


Vismarkt 8A: 
nieuwe aanvraag: wijzigen van de verdiepingen van het pand van kamerverhuur naar short stay


Nieuwekade 299:
nieuwe aanvraag: gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor verbouwen van een kantoor naar 5 appartementen op de verdiepingen en kantoor op de begane grond


Hartingstraat 26 BS:
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak en het bouwen van een dakterras


Oudegracht 332:
afgehandeld: bewoonbaar maken van een kelder van een woning


Mariaplaats op de plaats van huidige plaskruls, beide zijden Janskerkhof en Voorstraat t.h.v. nr. 2:
afgehandeld: bouwen van een verzinkbare toiletten op 4 locaties


Willemstraat 46:
verlenging beslistermijn: bouwen van een kapverdieping met dakterras (loggia) op een woning


Stationsgebied:
Nieuwe aanvraag: renoveren van het interieur en het bouwen van voorzetgebouwen rondom het Gildenkwartier, Stationsplein, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel


Janskerkhof 19:
Ontwerpbesluit: vestigen van een kleinschalig hotel


Steenweg 72:
Afgehandeld: wijzigen van de gevel en de gevelreclame
 

Mariaplaats 27:
Verlenging beslistermijn: plaatsen van een koelinstallatie op het dak van een schoolgebouw


Twijnstraat aan de Werf 12A:
nieuwe aanvraag: slopen van een prieel op het dakterras van een woning


Hoogt 2 – 10:
verlenging beslistermijn: omgevingsvergunning, het restaureren en verbouwen van ’t Hoogt tot museum op nummer 2, kantoor op nummer 4 en 10 woningen


Vredenburg 27:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een pui en een luifel van een winkel


Kroonstraat 9:
afgehandeld: vestigen van leisure met restaurant (horeca D1)


Oudegracht 221:
afgehandeld: zelfstandig maken van een onzelfstandige bovenwoning en het transformeren van bedrijfsruimte naar een zelfstandige woning (kleinschalige transformatie)


Lange Elisabethstraat 35:
afgehandeld: plaatsen van handelsreclame aan een winkel


Bemuurde Weerd O.Z. 5:
nieuwe aanvraag: verbouwen van een bedrijfsgebouw naar vier appartementen


Catharijnesingel 90:
afgehandeld: vergroten van een kelder van een woning  


Bemuurde Weerd O.Z. 42:
nieuwe aanvraag: bouwen van 6 appartementen en een horecaruimte


Weerdbrug tot aan de Van Asch van Wijckbrug:
nieuwe aanvraag: bouwen van een damwand


Jeruzalemstraat 3:
afgehandeld: transformeren van de begane grond en de tweede verdieping van het achterhuis in drie woningen


Geertebolwerk 1:
afgehandeld: kappen van 1 boom


Steenweg 13:
nieuwe aanvraag: veranderen van bedrijfpand naar winkel en boutigue hotel

 

Omgevingsvergunningen , aflopend van 26 maart tot 18 maart 2018

 

Wittevrouwenkade: 
nieuwe aanvraag: vervangen van een damwand


Achter Clarenburg 20:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van handelsreclame voor een winkel
Vredenburgkade 11: nieuwe aanvraag: in gebruik nemen van de begane grond t.b.v. horeca


Potterstraat 4:
afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


Janskerkhof 9:
nieuwe aanvraag plaatsen van een luchtbehandelingskast ten behoeve van een horecavoorziening


Oudegracht 134 -136
nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van steigerdoekreclame


Buurkerkhof 12: 
nieuwe aanvraag: omgevingsvergunning, het uitbreiden van de klokkenstoel ten behoeve van twee nieuwe klokken in de Buurkerk


Korte Koestraat 4:
nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een horecagelegenheid 


Jansveld 17:
afgehandeld: plaatsen van haakse lichtreclame aan de gevel


Westplein 50:
afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een hotel (Park Plaza Hotel)


Lucasbolwerk 24:
nieuwe aanvraag aanbrengen van een schalmgatafscherming in het hoofdtrappenhuis van de Stadsschouwburg

 

Oudegracht 91:
verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)


Achter Clarenburg 32:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame 


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:

afgehandeld: het bouwen van een loopbrug tussen twee kantoorgebouwen


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud: 

afgehandeld: wijzigen van de kozijnen van een gebouw, en het vergroten van het kantoor op laag 03


Achter St.-Pieter 140:

ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel (toekomstig hotel Beijers) 


Kromme Nieuwegracht 80: 
afgehandeld: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame-uiting


Pieterstraat 5: 
nieuwe aanvraag: verbouwen van 6 appartementen tot 11 zelfstandige wooneenheden


Beide zijden Janskerkhof, Mariaplaats op de plaats van de huidige plaskrul en Voorstraat ter hoogte van nummer 2:
verlenging beslistermijn: bouwen van een verzinkbaar toilet


Lange Elisabethstraat 35:
nieuwe aanvraag: plaatsen van handelsreclame aan een winkel 


De Werf van de Oudegracht-Weerdzijde t.h.v. nummer 45-47:
nieuwe aanvraag: kappen van één boom


Vredenburgplein 4:
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een horeca-onderneming, 


Lange Smeestraat 32: 
nieuwe aanvraag: bouwen van een dakkapel, het aanbrengen van zonnepanelen het stucen van de gevel en het intern verbouwen tot drie appartementen


Kromme Nieuwegracht 39:
nieuwe aanvraag: verbouwen en wijzigen van een pand met een onderwijsfunctie in 23 appartementen (oorspronkelijk Bonifatiuslyceum, laatstelijk Schroevers)


Potterstraat 4:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van steigerdoekreclame


Mariaplaats 14:
nieuwe aanvraag: plaatsen van 4 technische units op het dak


Jaarbeursplein 15: 
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een kantoorgebouw


Wittevrouwenkade 6: 
nieuwe aanvraag: intern verbouwen van een kantoorpand


Voorstraat 6:
intrekking: wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping ten behoeve van het vergroten van de winkel op de begane grond


Neude 23:
nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame


Pouwstraat 13A:
afgehandeld: verbouwen RASA tot kunstcentrum BAK


Achter Clarenburg 12: 
nieuwe aanvraag: vernieuwen van de pui van een winkel en het aanbrengen van gevelreclame


Oudegracht 163:
afgehandeld: bouwen van een nieuwe winkelpui in de voorgevel


Breedstraat 11:
nieuwe aanvraag: wijzigen van een garage/berging in een hotel


Potterstraat 24:
nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickering en het plaatsen van een vlaggemast


Vinkenburgstraat 2A: 
nieuwe aanvraag: plaatsen van raamstickers


Oudegracht 99:
verlenging beslistermijn: aanbrengen van reclame aan een galg


Vredenburg 28: 
verlenging beslistermijn: wijzigen van de gevel van een restaurant en het aanbrengen van zonwering


Janskerkhof 6: 
nieuwe aanvraag: renoveren van dak en het slopen van een schoorsteen van een monumentaal pand


Steenweg 5:
afgehandeld: plaatsen van gevelreclame en het aanbrengen van raamstickers


Lange Viestraat 2D:
afgehandeld: aanbrengen van gevelreclame


Magdalenastraat 30:
nieuwe aanvraag: bouwen van een verdieping en nieuwe kap


Oudegracht 376 BS: 
nieuwe aanvraag: plaatsen van zonnepanelen


Catharijnekade 9:
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een hotel-restaurant


Achter St.-Pieter 4J: 
afgehandeld: plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van een woning


Smakkelaarshoek (even nummers):
afgehandeld: wijzigen van een reeds verleende vergunning (wijziging indeling kantoren Noordgebouw)


Mariaplaats 32:
nieuwe aanvraag: maken van een doorbraak in een dragende wand in een woning

 

 

Omgevingsvergunningen , aflopend van 18 maart tot 27 februari 2018

 

Wittevrouwenkade: 
nieuwe aanvraag: vervangen van een damwand


Achter Clarenburg 20:

nieuwe aanvraag: wijzigen van de voorgevel en het aanbrengen van handelsreclame voor een winkel


Vredenburgkade 11:

nieuwe aanvraag: in gebruik nemen van de begane grond t.b.v. horeca


Potterstraat 4:

afgehandeld: aanbrengen van steigerdoekreclame


Janskerkhof 9:

nieuwe aanvraag plaatsen van een luchtbehandelingskast ten behoeve van een horecavoorziening


Oudegracht 134 -136:

Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van steigerdoekreclame


Buurkerkhof 12:
 
nieuwe aanvraag: omgevingsvergunning, het uitbreiden van de klokkenstoel ten behoeve van twee nieuwe klokken in de Buurkerk


Korte Koestraat 4:

nieuwe aanvraag: wijzigen van de indeling van een horecagelegenheid 


Jansveld 17:

afgehandeld: plaatsen van haakse lichtreclame aan de gevel


Westplein 50:

afgehandelde omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van een hotel (Park Plaza Hotel)


Lucasbolwerk 24:

nieuwe aanvraag aanbrengen van een schalmgatafscherming in het hoofdtrappenhuis van de Stadsschouwburg


Oudegracht 91:

verlenging beslistermijn: verbouwen van een kantoor tot 8 woningen (grootschalige transformatie)


Achter Clarenburg 32:

nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame, 


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:

afgehandeld: het bouwen van een loopbrug tussen twee kantoorgebouwen


Hoog Catharijne, bouwdeel Radboud:
 
afgehandeld: wijzigen van de kozijnen van een gebouw, en het vergroten van het kantoor op laag 03


Achter St.-Pieter 140:

ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van een hotel (toekomstig hotel Beijers) 


Kromme Nieuwegracht 80:
 
afgehandeld: plaatsen van een gevel vlaggenmast met reclame-uiting


Pieterstraat 5: 

nieuwe aanvraag: verbouwen van 6 appartementen tot 11 zelfstandige wooneenheden


Beide zijden Janskerkhof, Mariaplaats op de plaats van de huidige plaskrul en Voorstraat ter hoogte van nummer 2:

verlenging beslistermijn: bouwen van een verzinkbaar toilet


Lange Elisabethstraat 35:

nieuwe aanvraag: plaatsen van handelsreclame aan een winkel 


De Werf van de Oudegracht-Weerdzijde t.h.v. nummer 45-47:

nieuwe aanvraag: kappen van één boom


Vredenburgplein 4:
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het vestigen van een horeca-onderneming 


Lange Smeestraat 32:
 
nieuwe aanvraag: bouwen van een dakkapel, het aanbrengen van zonnepanelen het stucen van de gevel en het intern verbouwen tot drie appartementen


Kromme Nieuwegracht 39:

nieuwe aanvraag: verbouwen en wijzigen van een pand met een onderwijsfunctie in 23 appartementen (oorspronkelijk Bonifatiuslyceum, laatstelijk Schroevers)


Potterstraat 4:

nieuwe aanvraag:
aanbrengen van steigerdoekreclame


Mariaplaats 14:

nieuwe aanvraag: plaatsen van 4 technische units op het dak


Jaarbeursplein 15:
 
nieuwe aanvraag: brandveilig gebruiken van een kantoorgebouw


Wittevrouwenkade 6: 

nieuwe aanvraag: intern verbouwen van een kantoorpand


Voorstraat 6:

intrekking: wijzigen van de bestemming van de eerste verdieping ten behoeve van het vergroten van de winkel op de begane grond


Neude 23:

nieuwe aanvraag: aanbrengen van gevelreclame


Pouwstraat 13A:

afgehandeld: verbouwen RASA tot kunstcentrum BAK


Achter Clarenburg 12:
 
nieuwe aanvraag: vernieuwen van de pui van een winkel en het aanbrengen van gevelreclame


Oudegracht 163:

afgehandeld: bouwen van een nieuwe winkelpui in de voorgevel


Breedstraat 11:

nieuwe aanvraag: wijzigen van een garage/berging in een hotelInformatie wordt regelmatig bijgewerkt.